logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Hermes - to je platforma pro řízení městské mobility vyvinutá společností Indra. Dynamický a integrální systém umožňuje z jediného řídícího dispečinku a v reálném čase provádět trvalé sledování dopravní situace ve městě.

Nasazení řešení Hermes přispívá k vyšší bezpečnosti dopravy, optimalizaci toků vozidel a ke zkrácení jejich jízdy po komunikacích. Výsledkem je snížení nákladů a také dopadů na životní prostředí. Firma svou technologií vybavila už řadu měst ve Španělsku a např. v Číně. V současnosti ji implementuje v kolumbijském Medellínu, městu, jemuž podpora udržitelné mobility vynesla ocenění International Sustainable Transport Award 2012.

Dalším inovativním řešením společnosti Indra je semaforový systém regulace dopravy, už dnes provozovaný např. ve španělském San Sebastiánu, v brazilské Curitibě anebo v portugalském městě Coimbra. Funkcí systému je zajistit přednost autobusům. Podpůrný provozní systém (SAE) od Indry, nejvyspělejší technologie řízení městské a příměstské hromadné dopravy osob, firma již zavedla v americkém městě Savannah a v polské Wroclawi.

Španělská technologie s exportním potenciálem

Zásluhou avantgardních infrastruktur realizovaných ve Španělsku a u klientů, pro něž je charakteristický zájem o inovaci a kteří vsadili na nejnovější technologie řízení, vyvinula Indra v této oblasti řadu vlastních inovativních technologií. Dodnes je také vyvezla do přibližně 50 zemí světa.

Inteligentní technologie využité v sektoru dopravy a provozu poskytují v reálném čase informace potřebné k rozhodování - zajišťují efektivnější kontrolu infrastruktur a zlepšují mobilitu osob a zboží. Znamenají přidanou hodnotu v službách obyvatelstvu, zvyšují úroveň bezpečnosti, účinnost a také respekt k životnímu prostředí. Mají proto vysoký potenciál uplatnění jak v rodících se ekonomikách, tak i v rozvinutých zemích.

Využití inteligentních dopravních systémů (ITS) v městském prostředí umožňuje dosáhnout efektivnější a udržitelné mobility. Přispívají ke snižování dopravních zácep a z nich plynoucích přímých i nepřímých nákladů, i k redukci emisí znečišťujících látek. Podporují využívání služeb integrované, intermodální městské hromadné dopravy.

Integrace těchto systémů s řešeními kontroly a řízení podmínek životního prostředí, bezpečnosti a řešení nouzových situací, představuje další krok směrem k smart cities - inteligentním městům. Sečteno a podtrženo, tyto systémy vedou ke zlepšení kvality života obyvatel.

Další články k tématům - doprava - infrastruktura - ITS

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 13. června 2013 - čtvrtek

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye