logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Společnosti Gas Natural Fenosa a Indra stojí v čele projektu Zigamit, který mezinárodní energetické firmě pomůže využít infrastrukturu pro dálkové řízení měřidel spotřeby médií a prostřednictvím inteligentních sítí nabízet klientům služby s přidanou hodnotou.

Financování projektu Zigamit zaštítilo v rámci bilaterálního programu nazvaného Korea & Spain Innovation (KSI) španělské Středisko pro průmyslový technologický rozvoj, CDTI. Program má za úkol podpořit technologickou spolupráci mezi firmami obou zemí. GAS NATURAL FENOSA a Indra využily při realizaci projektu zkušenosti a technologie získané v předchozích projektech.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout infrastrukturu bezdrátových komunikací založenou na technologii ZigBee. Ta nalezla bohaté využití v řadě aplikací a u výrobců produktů a stává se postupně celosvětovým standardem v oblasti Home Area Network (HAN) a domotiky. Hlavními přínosy je díky otevřenému charakteru systému interoperabilita mezi četnými aplikacemi a garance dostupnosti nových funkcionalit v krátkém až střednědobém horizontu.

Infrastruktura měla integrovat všechny komponenty s tím, že systém zajistí vysoký výkon za nízkých nákladů a umožní klientovi snadnou instalaci. Za tímto účelem proběhl v rámci projektu Zigamit výzkum a definovaly se nutné technologické, provozní a funkční požadavky na vytvoření standardní a otevřené komunikační architektury, založené na aplikačních profilech Smart Energy Profile (SEP) a Home Automation (HA) v rámci stávající standardizace ZigBee Alliance.

Řízení energetické spotřeby a komfortních služeb

Souběžně s tím došlo k vývoji potřebného softwaru a hardwaru, tak aby mohli obchodníci nabízet uživatelům produkty s přidanou hodnotou, určené k řízení celé škály služeb v domácnostech. Mezi hlavní funkcionality projektu Zigamit se zařadila správa spotřeby elektrické energie, topení a teplé vody prostřednictvím kotle ale i solárních panelů. Z dalších funkcionalit nepřímo souvisejících s elektrickou energií můžeme jmenovat spotřebu vody a otázku bezpečnosti.

Uživatel je pomocí tabletu schopen ovládat veškeré služby své domácnosti: zjišťovat spotřebu elektrické energie, programovat elektrické spotřebiče, řídit vytápění domácnosti, mít k dispozici obrazovou dokumentaci různých částí bytu anebo třeba optimalizovat spotřebu vody. Z komponent systému (intelligent plugs, termostaty apod.) je nutno zmínit zařízení, které lze instalovat v každém v současnosti vyráběném kotli pro ohřev vody, umožňuje získávat vyčerpávající informace o jeho fungování a implementovat aplikaci smart boiler u konvenčních kotlů.

V současnosti probíhají dva testovací pilotní projekty se skutečnými uživateli v Katalánsku a v Madridu. Podle získaných výsledků se vyhodnotí atraktivita nabízené služby pro domácnosti a v závislosti na požadavcích klientů z rezidenčního sektoru se provede optimalizace jejích funkcionalit.

Rozvinutí inteligentních sítí

Projekt Zigamit zapadá do rámce inovačních strategií Gas Natural Fenosa a Indry v oblasti rozvoje smart energy, technologických systémů používaných v místě spotřeby elektrické energie. V rámci Zigamit došlo k integraci platformy SOFIA (Smart Objects For Intelligent Applications), výsledku předchozího projektu Indry realizovaného v rámci programu ARTEMIS.

ARTEMIS je platforma založená na technologii sémantického webu, interoperabilitě a inteligentních senzorových sítích, umožňujících domotizaci měst, budov a automobilů a poskytování inteligentních a personalizovaných služeb prostřednictvím mobilních zařízení. Obě mezinárodní společnosti realizují v tomto směru řadu projektů, několik z nich zaměřených na vývoj inteligentních elektrických sítí.

Podnik Gas Natural Fenosa zahájil rozvoj inteligentních elektrických sítí v roce 2011 instalací nových inteligentních elektroměrů a adaptací a automatizací transformačních stanic. V letech 2011 a 2012 probíhá plánovaná výměna celkem 600000 starých elektroměrů za nové, dálkově řízené přístroje. Výměna se provádí ve všech čtyřech španělských autonomních společenstvích, kde Gas Natural Fenosa provozuje svoje distribuční sítě: Galicie, Madrid, Kastilie-La Manča a Kastilie a León.

Výměna elektroměrů je prvním krokem na cestě k rozvoji inteligentních sítí, založených na informačních a komunikačních technologiích. Sítě mají zajistit odezvu na potřeby klientů a zvýšit účinnost elektrizační soustavy. V tomto smyslu se v nich budou integrovat všechny úkony uživatelů. Výsledkem má být vyšší účinnost, bezpečnost a udržitelnost dodávky elektrické energie.

Inteligentní sítě zlepšují účinnost energetických systémů a přispívají tím k plnění energetických cílů Evropské unie s lhůtou stanovenou do roku 2020: snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, zvýšení energetické účinnosti o 20 % a dosažení 20procentního podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Indra v současnosti pracuje na vývoji nových technologií a řešení na poli energetické účinnosti a udržitelnosti. Její projekty se týkají oblastí výroby, přenosu a distribuce, ale i spotřeby elektrické energie v průmyslových podnicích, domácnostech a v odvětví dopravy. Společnost je zapojena do řady projektů týkajících se nových inteligentních infrastruktur Smart Grids, které mají zajistit udržitelný, bezpečný a hospodárný rozvoj, a v roli poradce španělského regulačního úřadu Comisión Nacional de Energía participuje na rozvoji inteligentních sítí v rámci pracovní skupiny Smart Grids.

Společně s Gas Natural Fenosa stojí Indra v čele projektu Energos, realizovaného na poli výzkumu, vývoje a inovací. Cílem projektu je vyvinout metody a technologie sítí budoucnosti. Společně s energetickou společností se Indra podílela na projektu EU nazvaném 3E Houses, jehož posláním bylo prokázat a vyčíslit přínos ITC ke zlepšení energetické účinnosti v domácnostech prostřednictvím pilotního projektu v sociálních bytech ve městě San Cugat del Vallés.

Firma spolupracuje na dalších výzkumně-vývojových a inovačních projektech zaměřených na vývoj nových systémů: model sítě, platformy pro integraci v reálném čase a řešení obousměrné komunikace. Završila vývoj nové generace inteligentních měřicích přístrojů. Je aktivně zapojena do pracovních skupin iniciovaných španělským Ministerstvem průmyslu, jejichž cílem je vývoj elektrického automobilu ve Španělsku.

Vedle toho spolupracuje s různými subjekty a podniky elektroenergetického sektoru na řadě různých iniciativ a výzkumných projektů.

Další články k tématům - elektroměr - energie - EU - infrastruktura - ITC - regulace - výzkum

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 18. února 2013 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye