logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Společnost Indra získala v Kolumbii dvě smlouvy na implementaci svých inteligentních dopravních systémů v hodnotě 9 milionů eur ve městě Medellín, které tak pokročí na cestě k modelu inteligentního města.

Zadavatelem prvního z kontraktů je podnik Metro de Medellín. Projekt poskytne městu celostátně ojedinělý intermodální systém veřejné dopravy osob, umožňující kombinovanou správu a využívání metra a autobusů. V tomto smyslu již Indra v Medellínu implementuje podpůrný provozní systém pro Metroplús, flotilu autobusů veřejné dopravy BRT (Bus Rapid Transit). Systém bude integrován se stávajícím systémem Da Vinci od společnosti Indra, zajišťujícím od roku 2008 provoz vlakových jednotek podniku Metro.

Integrace provozu vlaků se systémem autobusové dopravy má za cíl zajistit jednotné řízení všech vozů. Zvláštní důraz je kladen na přestupní uzly a návaznost mezi linkami. Výhledově se také počítá se zařazením budoucí tramvajové dopravy. Výsledkem bude efektivnější řízení dopravních služeb, vyšší kvalita služeb cestujícím a motivace k využívání veřejné dopravy ve městě, kde nárůst automobilového parku negativně ovlivňuje mobilitu občanů.

Efektivní řízení v reálném čase

Podpůrný provozní systém SAE společnosti Indra řídí v tuto chvíli park 20 autobusů. Do konce letošního roku se flotila autobusů spravovaná systémem má rozšířit na 48 vozů. SAE je postaven na lokalizačních technologiích (GPS), systému geografických informací (GIS) a na infrastruktuře mobilních komunikací (3,5G/GSM/GPRS). Dopravní dispečink získává ze SAE v reálném čase informace o jednotlivých vozech a je schopen pružněji rozhodovat v případě incidentů, nutnosti posil apod.

Součástí celkového řešení je subsystém počítání cestujících v autobusech, založený na uzavřeném televizním okruhu CCTV. Systém eviduje počet nastupujících a vystupujících osob a na základě přehledu o aktuálním vytížení vozu brání překročení povoleného maxima. Umožňuje včasné vyžádání posily v dopravní špičce a slouží ke zpracování studií o mobilitě v uvedeném typu dopravních prostředků.

Další projekt, na kterém Indra pracuje, je implementace technologie pro 21 stanic Metroplús. Řešení tvoří systém informací pro cestující, instalovaný uvnitř stanic a založený na ozvučovací technologii a obrazovkách TFT, dále systémy kontroly přístupů prostřednictvím turniketů a validátorů. Využívají vlastní software Indry, pojmenovaný Open Cívica. Současně probíhá pilotní projekt s 13 přístroji k dobíjení inteligentních karet Cívica, používaných jako platební prostředek pro Metro a Metroplús.

Všechny uvedené technologie povedou ke zvýšení kvality služeb občanům a zlepší informovanost cestujících. Podniku Metro de Medellín zajistí podrobnější přehled o službách a aktuální poptávce.

Dopravní informační systém pro řízení městského provozu

Druhou smlouvu uzavřela Indra se společností UNE Epm Telecomunicaciones a s XM, dceřiným podnikem skupiny ISA. Oba podniky řídí městskou dopravu v Medellínu a vystupují jako technologičtí partneři pro implementaci nového integrovaného systému řízení městského provozu a inteligentních dopravních systémů (ITS) pro Medellín.

Nové řešení je postaveno nad produktem Hermes od společnosti Indra. Systém bude zajišťovat trvalé sledování situace v silničním provozu a v reálném čase monitorovat jednotlivé řídící subsystémy. Shromážděná aktuální a historická data poslouží jako vstup k analýzám a konsolidované informace budou využívány při rozhodování v otázkách mobility. Řešení přispěje k vyšší bezpečnosti provozu, optimalizaci toků vozidel a ke zkrácení jejich cirkulace po komunikacích. To se projeví v oblasti nákladů i v dopadu na životní prostředí.

Technologickým lídrem projektu je UNE, jeden z největších telekomunikačních operátorů v zemi a průkopník v oblasti návrhu a implementace řešení pro digitální města. Projekt tvoří návrh, instalace a zprovoznění systémů uzavřeného televizního okruhu (CCTV), podpůrné systémy pro plány sítě světelných signalizačních zařízení (ARS) a proměnné informační tabule.

Provozní dispečeři společnosti XM budou mít s pomocí uvedených systémů k dispozici řadu údajů o stavu provozu. Získají možnost v reálném čase vizualizovat situaci silničního provozu ve 48 strategických bodech města a svým rozhodováním přispět ke zlepšení mobility v každé zóně. Řidiči motorových vozidel budou mít k dispozici informace o stavu městského provozu, nehodách, dopravních zácpách apod.

Řešení Indry se bude integrovat s dalšími externími systémy města, kde je operátor UNE rovněž technologickým partnerem. Jedná se o tísňové středisko, systém monitorování vozů dopravních policistů působících pod Odborem dopravy a provozu Medellínu, ústřednu světelné signalizace, systém odhalování přestupků a monitoring veřejné dopravy aj. Dispečink městské dopravy v Medellínu tak bude provozovat v celé Kolumbii nejvyšší počet systémů integrovaných nad jedinou platformou, podporujících rozhodování v otázkách mobility.

Partnerská společnost XM a dceřiný podnik ISA je přes 40 let operátorem kolumbijského národního propojeného systému a celých 17 let působí jako správce velkoobchodního trhu s energií. Významná trajektorie v elektroenergetickém sektoru z něho činí nejvhodnějšího partnera k provozování dispečinku řízení městské dopravy v Medellínu.

Prostřednictvím inteligentního řízení elektrických systémů, městského provozu a městské veřejné dopravy, nebo třeba na základě řízení významných dálničních a silničních komunikací je společnost XM schopna přijímat vhodná rozhodnutí pro efektivnější řízení provozu.

Mobilita na cestě k smart cities

Projekty v Medellínu upevňují postavení Indry jako jednoho z lídrů v oblasti vývoje a implementace inteligentních technologií k řízení městského provozu a městské hromadné dopravy. Společnost je nositelem referencí v Číně, Brazílii, Chile, Mexiku, Peru, Maroku, Portugalsku, Polsku a Španělsku.

Využití inteligentních dopravních systémů (ITS) v městském prostředí znamená další krok směrem k inteligentním městům a k dosažení účinnější a udržitelnější mobility. To vše za současného snížení dopravních kongescí a z nich plynoucích přímých i nepřímých nákladů, snižování emisí znečišťujících látek a za podpory využívání služeb intermodální městské hromadné dopravy. Sečteno a podtrženo, nový model povede ke zlepšení kvality života občanů.

Další články k tématům - analýza - dispečink - GIS - GPRS - GPS - GSM - lokalizace - operátor - signalizace

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 11. února 2013 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye