logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Interaktivní služby telefonické podpory v cloudu

Cloudová verze služeb telefonické podpory umožní uživatelům definovat své služby personalizovanou, ekonomickou a velmi jednoduchou formou prostřednictvím internetu a bez potřeby investovat do vlastní infrastruktury.

Indra nabídne interaktivní pokročilé služby telefonické podpory se všemi výhodami snížení nákladů, jednoduchosti a efektivity, které vyplývají z modelů cloud computingu.

Společnost Indra se rozhodla vyvinout "oblak" ADMIRA (Advanced Multimedia IvR Architecture), svou platformu "end to end", aby poskytla personalizované služby podpory firmám, profesionálům i veřejné správě.

Tato verze v cloudu eliminuje nákladné rozložení operátorů a telekomunikačního vybavení, které tradičně zahrnovaly platformy IVR (Interactive Voice Response) - platí se jen za to, co se využije - a navíc umožňuje, aby bylo řešení disponibilní automatickou formou (click&go). Jeho použití rovněž nevyžaduje počáteční investici do licencí, ani do údržby a podpory uživatelů.

Dalším důležitým bodem je vylepšení trasování a bezpečnosti informací společnosti. Indra přináší mechanismy potřebné ke garanci bezpečnosti sítě, identity uživatele a správě přístupu ke zdrojům aplikací.

V případě, že firmy a organizace budou vyžadovat, aby služby IVR použily korporativní informace, ADMIRA k nim bude připojena prostřednictvím komunikačních protokolů kompatibilních s řešeními cloud.

Jako přídavná hodnota oproti jiným řešením, která na trhu existují, se ADMIRA prezentuje jako integrovaná platforma, jež kromě interaktivních hlasových služeb zahrnuje technologie TTS (Text-To-Speech) /ASR (Automatic Speech Recognition) pro různé jazyky. Ty představují pokročilé schopnosti umožňující generovat syntetický hlas na základě textu, přetlumočit řeč a rozpoznat ji jako text.

Jednoduchá personalizace služeb

Platforma ADMIRA umožňuje, aby si klienti své zcela personalizované telefonní služby definovali prostřednictvím webového portálu bez potřeby znalostí použitých technologií. Disponují řadou šablon s telefonními službami speciálně navrženými pro svůj profesionální sektor, k nimž mají přístup za podpory asistenta konfigurace. Navíc mohou kdykoli realizovat změny či na dálku aktivovat a dezaktivovat služby z webového portálu. Služby se mohou rovněž integrovat s interními systémy firmy, stejně jako konzultace a modifikace osobních dat, žádosti nebo schůzky.

Řešení integruje kontraktaci počtu telefonních linek, který se mění podle počtu volání, která se budou chtít odbavit. Takto je možné si vybrat mezi základním modelem, třeba v případě autonomního pracovníka, a pokročilým modelem, což by byl případ firmy.

Indra počítá s důležitými referencemi v zavádění platforem konvergentních služeb v zemích, jako je Peru, Mexiko, Argentina, Guatemala či Panama. Ve Španělsku odbavují její řešení přes 25 milionů hovorů denně v klientských službách, pevné síti, předplacených službách mobilní sítě či hlasové předání sms v pevné síti.

Vedoucí pozice ve službách

Cloud Oblaková verze ADMIRA je součástí nového portfolia Saas (Software as a Service)nadnárodní technologické a poradenské společnosti, ve kterém je v současné době zahrnuto přes 35 řešení, která nabízejí konkrétní odpověď na specifické potřeby obchodování a s myšlenkou zařazování dalších produktů vzrůstající formou.

Indra se nachází ve vedení služeb a řešení Cloud Computingu díky integrální nabídce označené jako Indra InCloud, jež pokrývá celý významný řetězec služeb informačních technologií: od poradenství (pomoc při optimalizaci schopností a nákladů klientů)přes externalizaci služeb IT, až po vývoj nových řešení.

InCloud má mezi svými hlavními cíly vývoj řešení Software as a Service (SaaS), která by nabídla konkrétní odpověď na specifické potřeby obchodování. Indra tak dává svým klientům k dispozici rozsáhlý katalog řešení „end to end“, diferencovaný a specializovaný podle sektorů (veřejná správa, zdravotnictví, energie, finanční služby, průmysl, atd.), které se snaží zvýšit funkčnost svého IT.

Tato nabídka je součástí vlastního nového modelu Cloud Computingu Indry, označeného jako Flex-IT, aby svým klientům nabídla služby dle poptávky. Flex-IT vychází z předpokladu, že správa informačních technologií vyžaduje kombinaci modelů, jak tradičních, tak virtuálních, podporovaných na soukromých a/nebo veřejných oblacích, a zachovává si jediné hledisko prostřednictvím hybridní správy.

Tento model přenosu, rozvinutější pokud jde o tradiční model, předpokládá důležitou změnu ve způsobu nabídky služeb outsourcingu, neboť je přístupný v rekordním čase z jakéhokoli místa a platí se pouze za to, co je využito.

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 31. března 2014 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Konference Banking Forum 2018