logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Univerzita Kastilie-La Mancha (UCLM) dokončila projekt Elcano, jehož předmětem je řešení pro navigaci osob s postižením uvnitř rozsáhlých budov a komplexů. Realizace řešení proběhla v rámci Katedry Indra - Nadace Adecco pro dostupné technologie.

Cílem projektu Elcano, zahájeného v roce 2010, je usnadnit a optimalizovat pohyb osob s postižením v rozsáhlých veřejných objektech, jako jsou letiště, nádraží, knihovny a velké správní budovy.

Vyvinutou navigační infrastrukturu tvoří inteligentní informační služba o objektu, multimodální polohový systém integrující různé technologie (RFID, buňky WiFi sítě, kamery) a osobní navigační zařízení pro osobu s postižením, fungující prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu.

Stavebnicový návrh osobního zařízení umožňuje přizpůsobit aplikaci různým typům postižení: zařízení je schopno interpretovat informace o prostředí způsobem vhodným pro každý konkrétní případ. Jedná-li se o nevidomou osobu, zařízení nabídne audio informace. Neslyšícím bude poskytovat vizuální informace a občanům s tělesným postižením nabídne mapy přístupů zohledňující stavební bariéry. Technologie rozšířené reality umožňuje umístit do fotoaparátem pořízené scény další relevantní informace.

Znovu potvrzený závazek k dostupným technologiím

Aktu prezentace projektu a dalších činností Katedry předsedali rektor UCLM, Miguel Ángel Collado, generální ředitel Indry, Santiago Roura, a prezident Nadace Adecco, José María Echevarría y Arteche. Všichni znovu potvrdili svůj závazek k vývoji nových inovativních technologií, jejichž smyslem je přispět k sociální a pracovní integraci osob s postižením.

Konkrétní podobu získal závazek podepsáním dohody o zahájení nového výzkumného projektu v oblasti dostupných technologií, nazvaného Argos. Předmětem projektu je vývoj technických pomůcek pro osoby s postižením, jež by s přispěním pomůcek měly být schopny pracovně se zabývat řízením dokumentace.

Ředitel Katedry v průběhu prezentace zdůraznil, že vedle činností v oblasti dostupných technologií se Katedra UCLM věnuje také dalším činnostem, jako je záštita nad různými událostmi, školicími programy; udílí ocenění za nejlepší závěrečný studijní projekt na Vysoké škole informatiky v Ciudad Real, poskytuje stipendia a organizuje odborné praxe pro studenty školy.

Ředitel sítě softwarových laboratoří společnosti Indra, Ángel Villodre, připomenul, že středisko Indry v Ciudad Real je hlavním zdrojem pracovních příležitostí pro kvalifikované uchazeče v Kastilii-La Mancha; v současnosti zaměstnává přes 550 odborných pracovníků, většinou absolventů UCLM.

Smíšené výzkumné středisko Indra-UCLM

Katedra UCLM se připojila ke smíšenému výzkumnému středisku, provozovanému společně Indrou a Univerzitou Kastilie-La Mancha v Ciudad Real od května 2001. Středisko slouží jako nástroj k činnostem v oblasti výzkumu, vývoje a k technologickému přenosu, ale také ke vzdělávání a šíření poznatků na poli informačních technologií a komunikací (ITK).

Středisko vzniklo jako referenční místo spolupráce mezi vysokoškolskou institucí a podnikatelským sektorem. Vytvořilo vhodné prostředí k přenosu vědeckých poznatků o nových technologiích a z výzkumné činnosti cestou společné účasti na výzkumných a vývojových projektech.

V rámci spolupráce mezi Indrou a UCLM proběhla řada projektů financovaných na základě vypsaných veřejných soutěží (CENIT, Avanza…) a realizovaných v odvětvích vysokého významu, jako je řízení energií (inteligentní elektrická síť) anebo ochrana životního prostředí (boj proti lesním požárům).

Inovace jako klíčová hodnota

Inovace tvoří základ obchodních aktivit Indry, jsou osou udržitelnosti Indry jako společnosti a klíčem k diferenciaci její nabídky řešení a služeb. Spolupráce Indry s univerzitou je v souladu s modelem otevřené inovace, v níž nadnárodní firma hledá a posiluje příležitosti k inovaci a vyhledává talenty nejenom interně, ale i prostřednictvím vazeb na zákazníky, společníky, dodavatele, univerzity a znalostní instituce a na základě vztahů ke společnosti obecně.

Na poli výzkumu dostupných technologií zprovoznila Indra ve spolupráci s Nadací Adecco osm kateder na různých univerzitách a realizovala přes 30 výzkumně vývojových a inovačních projektů.

Univerzita Kastilie-La Mancha

UCLM je hlavní referenční institucí v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v autonomním společenství Kastilie-La Mancha. Patří jí univerzitní kampusy ve městech Albacete, Ciudad Real, Cuenca a Toledo a sídla ve městech Talavera de la Reina (Toledo) a Almadén (Ciudad Real). UCLM je moderní a konkurenceschopná univerzita s 30 tisíci studenty, přibližně 2,2 tisíci profesory a výzkumnými pracovníky a více než tisícovkou odborných pracovníků správy a služeb. Její závazek k excelenci se projevuje ve vynikajícím postavení v rámci španělského systému vysokého školství.

Nadace Adecco

Nadace Adecco vznikla v červenci 1999 jako výsledek společenské odpovědnosti, k níž se firma Adecco, světová jednička v řízení lidských zdrojů, přihlásila. Hlavním cílem nadace je přivést na trh práce osoby, pro něž je hledání pracovní příležitosti vzhledem k osobní charakteristice složitější.

Nadace Adecco realizuje programy pracovní integrace pro tyto skupiny:

Další články k tématům - inovace - nadace - navigace - RFID - soutěž - telefon - výzkum - vzdělávání - WiFi

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 17. června 2013 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye