logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Outsourcing Indra se podílí na modernizaci technologické infrastruktury v Kolumbii

Společnost Indra získala dvě smlouvy na outsourcing služeb - v Kolumbijském institutu pro rodinný blahobyt (ICBF) a v konsorciu SAYP, celková částka obou projektů přesáhne 26 milionů dolarů. Indra tak rozšiřuje přítomnost na kolumbijském trhu a upevňuje svou pozici jako strategický poskytovatel IT služeb pro velké korporace.

První projekt proběhne v konsorciu s lokálním telekomunikačním podnikem. Jeho předmětem je globální outsourcing technologické infrastruktury (Service Desk, elektronická pošta, videokonference, správa aplikací a databází, bezpečnost, datové středisko a komunikace LAN - WAN - hlas IP) na období tří let. Součástí je technologická obnova celé platformy ICBF na celonárodní úrovni, poskytující pokrytí pro 9500 uživatelů ve více než 300 městech.

ICBF je instituce spadající pod správní odbor sociální prosperity. Vznikl v roce 1968, aby našel řešení problémů jako nedostatečná výživa, desintegrace a nestabilita rodiny a opuštěné děti. Přínosy jeho služeb dnes pociťuje přes deset milionů kolumbijských občanů.

Smlouva s konsorciem SAYP, tvořeným svěřeneckými společnostmi Fiduprevisora a Fiducoldex ke správě fondů kolumbijského zdravotního systému, zahrnuje dodávku hardwaru a softwaru, správu veškerých aplikací a poskytování podpory po dobu pěti let. Projekt má vysokou strategickou hodnotu, konsorcium SAYP vzniklo teprve v nedávné době, aby zajistilo správu Solidárního a garančního fondu (FOSYGA), projektu kolumbijského ministerstva zdravotnictví a sociální ochrany, jehož prostředky se investují do zdravotnictví.

Obě instituce budou mít prospěch z vysoce efektivního modelu řízení, umožňujícího optimalizovat a redukovat náklady za současného zlepšení kvality služeb. Rozšíření v oblasti pokrytí, rozsahu a bezpečnosti ICT služeb usnadní současně další rozvoj obou institucí v souladu s potřebami státu v tak významných segmentech, jakými je politika podpory rodině, ochrana mladistvých a řízení zdrojů v oblasti zdravotnictví.

Indra konsoliduje své postavení jako strategický poskytovatel IT služeb pro velké korporace a upevňuje své zastoupení v Kolumbii. Mezi její nejvýznamnější projekty v této oblasti se řadí celosvětové řízení a provozování IT pro skupinu PRISA, vývoj a podpora korporátních a řídicích systémů pro společnost Endesa ve Španělsku a Latinské Americe.

Nedávno získala kontrakt na provoz a údržbu veškerých systémů, základních služeb a hardwarové infrastruktury v kolumbijském Ecopetrolu, čtvrté nejvýznamnější ropné společnosti v Latinské Americe, a správu a provoz systémové platformy pro daňovou správu v Mexiku (SAT).

Vedle uvedených projektů poskytuje Indra služby globální podpory a údržby pro Gas Natural Fenosa ve Španělsku a Latinské Americe a další významné podniky a instituce v sektoru financí a telekomunikací.

Další články k tématům - ICT - infrastruktura - LAN - outsourcing - videokonference - VoIP - WAN

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 16. října 2012 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.