logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Evropský systém námořního dozoru Perseus

Indra ve spolupráci s civilní ochranou zkouší na moři projekt I+D Perseus (Protection of European BoRders and Seas through the IntElligent Use of Surveillance), což je iniciativa určena k vývoji nových systémů námořního dozoru pro celou Evropu.

Záměrem je vyvinout a vyzkoušet systém, který by umožňoval propojení různých infrastruktur námořního dozoru, které již v Evropě existují, a začlenit nejmodernější technologie. Perseus je jednou z nejvýznamnějších iniciativ uvedených do provozu Evropskou komisí prostřednictvím Sedmého rámcového programu I+D. Navíc se jedná o vlajkovou loď bezpečnosti na moři EU. Projekt byl zahájen v roce 2011 s trváním na čtyři roky.

Na základě provedených cvičení se spouštějí zkoušky, které budou probíhat v Gibraltarském průlivu, konkrétně na Alboránském moři. Při této zkoušce se přistoupilo k detekci plavidla, které vyplulo z města Melilla a které simulovalo transport ilegálních přistěhovalců.

Z Národního koordinačního centra generálního řízení civilní ochrany, které je umístěno v Madridu, se řídila a koordinovala operace pro detekci, sledování a pozdější zadržení plavidla.

Z tohoto důvodu provedlo letadlo CN-235 civilní ochrany dozorovou misi na otevřeném moři. Z kontrolního centra byly zaslány potřebné rozkazy a v reálném čase byly obdrženy informace, které shromažďoval letoun. Letadlo zaměřilo a identifikovalo cíl a přistoupilo k jeho sledování.

Následně byla odpovědnost za misi přenesena na lehké letadlo námořního dozoru MRI P2006T, což je nízkonákladové řešení vyvinuté Indrou. Vybavené radarem, optoelektronickými systémy vidění den/noc a identifikací plavidel (AIS) působilo ve vzdálenosti mezi 45 a 20 námořními mílemi od pobřeží.

Jakmile se plavidlo přiblížilo k pobřeží, sledování přešlo na stanici SIVE El Sabinar v Almeríi. Nakonec intervenční loď Río Miño provedla zadržení za podpory letadla MRI P2006T námořního dozoru Indry.

Tímto cvičením se testuje integrace různých technologií námořního dozoru. Propojením informací, které shromažďuje SIVE a senzory umístěné na rozličných leteckých a námořních platformách, se dosahuje kontroly oblastí širého moře, kam se nedostanou systémy pobřežní hlídky. Dále je umožněna detekce plavidel menší velikosti, čímž se zintenzivňuje kontrola ilegální přepravy osob a drog a zlepšuje se schopnost realizace záchranných akcí.

Zároveň se informace, které shromáždilo Centrum kontroly civilní ochrany v Madridu, sdílely s informačními uzly systému Perseus umístěnými ve Francii, Itálii a Portugalsku. Cílem je, aby všechny země měly celkový pohled na trasy a aktivity, které uskutečňují plavidla na moři.

Náročný kalendář zkoušek

Prostřednictvím dvou validačních kampaní prokáže Perseus svou životaschopnost a navrhne standardy pro konstrukci budoucího systému námořního dozoru EU.

První kampaň se uskutečnila v západní části Středozemí (oblast Kanárských ostrovů a afrického pobřeží, oblast od jihu Portugalska až po jih Francie a Itálie) a prokázala efektivitu systému v různých námořních a pobřežních prostředích a jeho schopnost koordinovat operace, kterých by se účastnily různé země.

Druhá kampaň je naplánována na rok 2014 a bude se odehrávat v Egejském moři a v kanálu ostrova Samos s možností rozšíření do Černého moře.

Indra je evropským lídrem v pobřežním dozoru s více než 5000 km hranic chráněnými jejími systémy. Řízením projektu Perseus se posiluje její pozice jako jedné z vůdčích firem v systémech dozoru, ochrany a kontroly pozemních a mořských hranic na světě.

Společnost již zavedla své systémy v zemích, jako je Španělsko, Portugalsko, Rumunsko, Lotyšsko a Hong Kong.

ŠTÍTKY - detekce - EU - letadlo - lodě - námořní - Perseus

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 2. ledna 2014 - čtvrtek

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Acronis Backup 12.5