logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Malaga, Zaragoza a Santander patří mezi první města, která se připojila k projektu CIUDAD 2020. Jedná se o významný projekt I+D+i na poli smart cities vedený společností Indra.

Projektu se účastní firmy jako Ferrovial Agroman, Atos, Fagor Electrónica, GFI Informática, Fractalia, Daedalus, Tekia a iSOCO. Všechna tři města se stávají dějištěm prvních vývojů a zkoušek, ke kterým se přistoupilo v tomto projektu, jehož cílem je vývoj nového modelu inteligentního, výkonného a udržitelného města, v němž je občan protagonistou hrající aktivní roli.

Jednou z nejmodernějších linií, na kterých se v projektu pracuje, je vize občana jako "senzoru", schopného vygenerovat obrovské množství dat prostřednictvím užívání městských infrastruktur, jako je veřejná doprava nebo parkovací plochy; mobilních aplikací, které občanovi umožňují zaznamenávat incidenty na globální platformě; nebo sociálních sítí, pomocí nichž může sdílet svou polohu a multimediální obsah, jako jsou zprávy nebo fotografie.

V Malaze a Zaragoze se například provádějí zkoušky na lokalizaci městských oblastí s největší sociální aktivitou a zajímavých míst, v nichž by se mohla zdokonalit správa prostřednictvím informací nabízených sociálními sítěmi. Dále se testuje vytváření nových služeb prostřednictvím užívání Twitteru občany.

Díky geografické lokalizaci zpráv a algoritmům vytěžování dat se mohou identifikovat nejaktivnější zóny a při jejich analýze spolu s nejvýznamnějšími etiketami (hashtags), trajektoriemi, atd. je možné vymodelovat chování města. Toto studium sociální aktivity je realizováno prostřednictvím sémantické analýzy zpráv za pomoci aplikace technik, které zpracovávají mezilidskou komunikaci.

Všechny tyto informace mají velkou hodnotu pro správce města tím, že jim umožní poznat zájmy a názory občanů, stejně jako polaritu odeslaných zpráv (velmi pozitivní, pozitivní, negativní, velmi negativní, neutrální). Tímto způsobem jim dovoluje nalézt odpovědi v otázkách politiky a konkrétní činnosti ve městě a flexibilně na ně zareagovat.

Informace zachycené "občanským senzorem" jsou integrovány do projektu CIUDAD 2020 spolu s dalšími tradičnějšími zdroji sběru informací, jako jsou sítě bezdrátových senzorů (WSN). V této pracovní linii se ve městě Santander rozmisťuje síť bezdrátových uzlů k monitorování parametrů životního prostředí (mezi jinými hodnoty CO2 nebo akustická kontaminace), které umožňují vytváření inovátorských služeb jako nástroje vzniku poplachů v případě kontaminace, který je založen na prognostických modelech.

Zároveň se pracuje na rozmístění bezdrátových sítí na monitorování budov a veřejných prostor pro zlepšení energetické efektivity těchto infrastruktur a podpory nové normy energetické efektivity na národní úrovni.

Inteligentní mobilita

Na poli městské mobility navrhuje projekt CIUDAD 2020 pokročilé služby zaměřené na potřeby a požadavky občana prostřednictvím integrace dat pocházejících z inovátorských zdrojů, jako jsou sociální sítě spolu s dopravními daty, které nabízejí samotné infrastruktury. Finálním záměrem těchto prací je posílit služby městské integrované (intermodální) dopravy ve městech, stejně jako efektivnější správu mobility podporované intenzivním užíváním TIC (techniky zpracování obrazu, vytěžování dat atd.).

V Santanderu, Malaze a Zaragoze se již začíná rozvíjet několik pilotních programů pro testování těchto služeb a aplikací, které podporují efektivní a udržitelnou mobilitu. Například byl navržen nástroj, jenž umožňuje vypočítat nejlepší trasy kombinací různých prostředků dopravy veřejné (autobus, tramvaj, atd.) a soukromé. Zároveň se testuje síť bezdrátových senzorů určených k monitorování parkovacích míst.

Nové aplikace dopravy, energie, životního prostředí atd. vyvinuté v rámci projektu CIUDAD 2020 budou nabídnuty občanům pod významnou značkou, která bude sloužit jako integrační element pro nové městské služby způsobem individualizovaným a přizpůsobeným profilu občana. Navíc bude podle zmíněného profilu zahrnovat doporučení dalších zajímavých služeb pro zlepšení zkušenosti občana ve městě, což může být individualizovaný kulturní program se všemi událostmi pro něj zajímavými.

Významná účast na veletrhu Greencities&Udržitelnost a na fóru Tikal

První výsledky projektu CIUDAD 2020 byly prezentovány v Malaze v rámci veletrhu Greencities&Udržitelnost a fóra Tikal. Hlavní linie výzkumu byly představeny v zahajovací den veletrhu v rámci kulatého stolu Smart Cities, kterého se Indra účastnila spolu se zástupci projektu Ferrovial Agroman, Fagor Electrónica, GFI Informática, Fractalia, Daedalus.

Firmy zastupující projekt se zároveň účastnili i fóra Tikal, prvního fóra v oblasti technologie, inovace a znalostí v Latinské Americe, které se konalo paralelně s veletrhem Greencities&Udržitelnost a které se těšilo velké účasti představitelů latinskoamerických měst, a prezentovalo úspěšné případy na poli smart cities. Na tomto fóru se projekt CIUDAD 2020 byl prezentován u kulatého stolu zahajovacího programu Firemní projekty Smart Cities, na kterém se vysvětlilo, jak CIUDAD 2020 slouží jako podnět inovátorských řešení na poli inteligentních měst v rámci firem.

Občan, ústřední prvek projektu CIUDAD 2020

Projekt CIUDAD 2020 má za cíl vývoj nového modelu města inteligentního, ekonomicky a ekologicky udržitelného, ve kterém by analýza skutečných požadavků občanů spolu s komunikačními příležitostmi, nabízenými na internetu a stále početnějšími přístroji připojenými k síti, byly základem v nabídce veřejných služeb přizpůsobených potřebám uživatelů.

Projekt CIUDAD 2020 přistupuje k novému modelu smart cities, inteligentních měst využívajících posledních technologií, z hlediska mnoha disciplín a opírá se o pět základních pilířů.

Základní pilíře projektu CIUDAD 2020:

  1. mobilita a udržitelná doprava prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS)
  2. udržitelnost životního prostředí a blahobyt občana
  3. městské chování občana a jeho vztah k městu
  4. město připojené na internet budoucnosti
  5. energie a efektivita

Projekt s rozpočtem 16,3 miliónů eur je jednou z prvních výzkumných iniciativ programu INNPRONTA CDTI. Indra, vedoucí nadnárodní společnost v oblasti IT ve Španělsku a jedna z hlavních v Evropě, vede konsorcium tvořené společnostmi Ferrovial Agroman, Atos, Fagor Electrónica a GFI Informática; a pymes Fractalia, Daedalus, Tekia a iSOCO. Konsorcium doplňují různé výzkumné skupiny z Polytechnické Univerzity v Madridu, Univerzity v Alcalá de Henares, Univerzity Karla III, Univerzity v Zaragoze, Univerzity v Kantábrii a Univerzity v La Coruñe, stejně jako Nadace Barcelona Digital a CI3 (Centrum inovace inteligentních infrastruktur).

Další články k tématům - analýza - CIUDAD - CO2 - energetika - infrastruktura - mobilita - monitoring - smart cities - veletrh - výzkum

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 13. prosince 2013 - pátek

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye