logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Společnost Indra završila vývoj vyspělého zařízení ICST-70 pro sledování pohybu Slunce, které je určeno pro vysoce koncentrační fotovoltaické panely (HPCV).

Místem vývoje se stalo Středisko logistické podpory pro obnovitelné energie (CENSOLOR) Indry, instalované v průmyslové zóně San Román de Bembibre (León). Projekt zahájený v roce 2010 spolufinancoval Evropský fond regionálního rozvoje, FEDER, a vláda autonomního společenství Kastilie-León. Nové sledovače jsou připraveny ke komerčnímu prodeji, několik z nich už bylo osazeno v zemích Evropy a Středního východu.

Solární sledovače jsou systémy schopné otáčet plochu, obvykle tvořenou solárními fotovoltaickými panely nebo zrcadly, směrem ke slunečním paprskům. Cílem je zachytit maximum světelné energie. Systémy sledovačů slunce potřebují znát datum, hodinu a souřadnice místa, kde jsou trackery osazeny, a vypočítat dráhu Slunce pro každý den v roce v konkrétní lokalitě.

V porovnání s pevnými soustavami zvyšují sledovače množství vyrobené energie fotovoltaického původu o 30 procent. Jsou nutnou podmínkou u solárních panelů tvořených vysoce koncentračními fotovoltaickými články (HCPV), jež vyžadují vysokou přesnost směrování k Slunci a odolnost vůči atmosférickým vlivům.

Nižší náklady na údržbu, přesnější směrování

V porovnání s ostatními komerčními systémy přináší Indrou vyvinuté řešení několik zásadních výhod. Její konkurenceschopný systém je založen na jednoduchosti návrhu, vysoké spolehlivosti a snadné montáži a údržbě. Zařízení odolává nepříznivým klimatickým vlivům (vítr, pouštní podmínky, sníh apod.).

Použitý natáčecí systém není na rozdíl od ostatních systémů na trhu fotovoltaiky založen na drahém a obtížně udržovatelném mechanickém převodu pomocí šneku a šnekového kola, ale je řešen pomocí dvou hydraulických pohonů. Integrovaný kontrolní systém umožňuje orientaci v extrémních polohách a tím i maximální využití solární energie. Přesnost směrování (odchylka od kolmice ke Slunci) dosahuje trvale hodnoty přes 0,3 stupně.

Indra tak vložila své zkušenosti a inovační kapacitu do rozvíjející se technologie, jakou jsou vysoce koncentrační solární systémy. Tato technologie využívá ve svých článcích velmi malá množství polovodičového materiálu a s vysokou účinností přeměňuje sluneční záření v elektrickou energii (účinnost vyšší než 40 procent proti 20procentní účinnosti tradičních fotovoltaických systémů). Použité soustavy čoček umožňují až tisíckrát znásobit sílu Slunce, která se dostává k článkům. Proto je existence vysoce přesných natáčecích systémů nutným předpokladem úspěchu.

Špičková technologie pro energii z obnovitelných zdrojů

V roce 2011 zahájila Indra v průmyslovém parku Bierzo Alto (Bembibre, León) provoz svého Střediska logistické podpory pro obnovitelné zdroje (CENSOLOR). Středisko slouží nadnárodní společnosti k usměrňování jejích aktivit coby dodavatele produktů a poskytovatele inženýringových služeb a podpory cyklu životnosti pro odvětví větrné energie, fotovoltaiky a elektromobil. Cílem společnosti je soustředit zde všechny činnosti logistické podpory pro obnovitelné zdroje a nabízet tomuto odvětví kvalitní produkty a služby za konkurenceschopné ceny.

Mezi nejvýznamnější projekty firmy se řadí Aerogidas, systém inteligentní prediktivní údržby pro větrné generátory, systém plánování a řízení údržbových úkolů SIPAM s dokumentační podporou a teleasistencí pomocí mobilních zařízeních pro sluneční a větrné elektrárny, anebo třeba systém řízení nastavení sklonu lopatek turbín u větrných generátorů, založený na měření zatížení, jakému jsou lopatky vystaveny.

Velkou pozornost věnuje společnost výzkumu a vývoji produktů zaměřených na zlepšení výkonu fotovoltaických solárních panelů a poskytuje podporu výrobě nových inteligentních měřidel, vyvinutých Indrou. Další oblast jejích aktivit představuje řešení end to end dobíjení elektromobilů.

Další články k tématům - elektromobil - energie - fotovoltaika - solární - výzkum

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 2. července 2013 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye