logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra a univerzita ve Valladoidu spolupracují v oblasti I+D+i

Spolupráce univerzity se společností Indra je zaměřena na mobilitu profesorů a studentů postgraduálního studia. Indra pro studenty této akademické instituce také podpoří akademickou praxi - jak ve Španělsku, tak i v zahraničí.

Rektor Univerzity ve Valladolidu (UVa) Marcos Sacristán, ředitel vědeckého parku UVa Salvador Dueñas, ředitel oddělení inovací Indry José Luis Angoso a ředitel oddělení vztahů s univerzitami nadnárodní společnosti Carlos Fernández podepsali v Paláci Santa Cruz, sídle rektorátu UVa, rámcovou dohodu o spolupráci, aby uvedli do chodu společné aktivity spojené s poradenstvím, investigací, vzděláváním a technologickým rozvojem.

Vědecký park UVa bude v rámci této smlouvy podporovat specifické dohody o spolupráci mezi Indrou a investigativními skupinami UVa na projektech I+D+i. Navíc se bude přispívat k výměně znalostí a výsledků aktivit spojených s technologiemi s vysokým podílem inovace. Vědecký park UVa se účastní podpisu této smlouvy na základě mise stanovené univerzitou na podporu výměny znalostí mezi univerzitou a oblastními podniky.

Indra realizuje tuto iniciativu v rámci svého závazku k inovaci, jež představuje základ jejího obchodování a je osou její udržitelnosti jako společnosti. Ve svém modelu otevřené inovace je univerzita zdrojem znalostí a nezbytného talentu, který nadnárodní společnosti umožňuje dodržet tento závazek k inovaci. Z tohoto důvodu udržuje vztahy se zhruba 200 univerzitami a výzkumnými centry, především prostřednictvím kateder, smluv a projektů I+D.

Rovněž se plánuje, že nadnárodní poradenská a technologická společnost zaštítí stipendia a pomoc při studiích.

ŠTÍTKY - inovace - mobilita - univerzita - UVa

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 8. dubna 2014 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

M-Files - Document Management System