logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Virtuální klávesnice na pomoc lidem s handicapem

Nové verze virtuální klávesnice VirtualKeyboard 3.1 a virtuální myši HeadMouse 4.1 si kladou za cíl usnadnit lidem s omezenou mobilitou přístup na trh práce. Oba projekty probíhají v rámci katedry dostupných technologií, kterou provozuje společnost Indra ve spolupráci s Nadací Adecco.

Z podnětu uživatelů z celého světa, kteří si aplikaci nainstalovali, obsahují nové verze HeadMouse a VirtualKeyboard zlepšující funkcionality. Celkový počet zaznamenaných downloadů obou aplikací přesáhl 340000, k většině stažení došlo ve Španělsku a v Latinské Americe (Brazílie, Chile, Mexiko, Kolumbie a Argentina).

Trvalý vývoj je odezvou na potřebu zajistit další pokrok ve výzkumu, který umožní a usnadní osobám s omezenou hybností přístup k novým technologiím.

Nové verze

Jak vysvětlil v průběhu prezentace profesor Univerzity v Léridě a vědecký ředitel katedry Indra-Nadace Adecco, pan Jordi Palacín, nová verze HeadMouse a VirtualKeyboard umožňuje automatický převod kliknutí do stisku určité sekvence kláves (tzv. makra). Uživatel s postižením mobility tak nemusí k výkonu opakujících se činností použít nejprve virtuální klávesnici a následně stisknout sekvenci několika tlačítek.

Příkladem může být na první pohled jednoduchý úkon, jako je copy & past v textu dokumentu. Prvním úkonem je kliknutí ke zkopírování *Ctrl+C+, následuje výběr nového dokumentu a další kliknutí k vložení [Ctrl+V]. Vedle minimální úspory úsilí ve výši 50 % se zvýší i produktivita uživatele, který je tak schopen provádět komplexní a opakující se činnosti na jediné kliknutí a bez dodatečných programů.

Dalším charakteristickým příkladem potenciálu pro zvýšení produktivity je možnost nakonfigurovat konkrétní tlačítko tak, aby se jeho stisknutím otevřel prohlížeč, určitá stránka na podnikovém intranetu a došlo k automatickému vložení uživatelského jména a hesla. Odhadovaná úspora úsilí představuje 97 % stisků kláves.

Kontinuita katedry Indra - Nadace Adecco Univerzity v Léridě

V rámci prezentace podepsali představitelé katedry, tj. rektor Univerzity v Léridě, Roberto Fernández, ředitel Indry v Katalánsku, Manel Brufau, a koordinátor Nadace Adecco v Katalánsku, Francisco Javier Pérez, prodloužení původní dohody o spolupráci z roku 2008 a znovu tak potvrdili svůj závazek k sociální odpovědnosti.

Cílem katedry Indra - Nadace Adecco UL je aktualizace systému HeadMouse a optimalizace VirtualKeyboard. Kombinace těchto aplikací umožňuje postiženým osobám používat virtuální klávesnici prostřednictvím HeadMouse a tím i rychlejší psaní s menším úsilím. Spojení obou nástrojů optimalizuje pracovní prostředí postiženého a umožňuje mu přístup k zaměstnáním založeným na využití nových technologií.

Další články k tématům - klávesnice - laboratoř - myš - univerzita - virtuální - výzkum

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 2. října 2012 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.