logo Infinity a.s.

Zájem o virtualizaci je stále na vzestupu

Virtualizace IT systémů hraje významnou roli při úsporách, které jsou akcelerátorem této technologie. Na téma, jak se vyvíjí trh s virtualizačními řešeními a jak se tato technologie zabydluje ve firmách, se vyjádřil Martin Ječmen, ředitel Infrastrukturní divize, ze společnosti Infinity.

Jak se v poslední době z vašeho pohledu vyvíjí zájem o virtualizační řešení a stala se pro dnešní IT již standardem?

Rozhodně nelze říci, že by zájem o virtualizace opadal nebo že by snad měla splaskávat pomyslná bublina, která vzniká u některých nových technologií. Zájem o virtualizaci je stále na vzestupu a výhody spojené s ní jsou naopak prověřeny a potvrzeny. Patří k nim lepší využití existujícího hardwaru a vyšší dostupnost, zálohování, testování pro nové aplikace, konsolidace serverů pořízených v různých obdobích, rychlá implementace nových serverů, finanční náročnost (méně místa, menší spotřeba energie na provoz i na chlazení).

Pokud se budeme na standard dívat jako na psaná pravidla, omezení a doporučení, nelze virtualizaci chápat jednoznačně jako standard. To je možné, jen pokud se na standard budeme dívat jako na odbornou veřejností akceptované řešení (např. jak jsem je vyjmenoval). Virtualizace je softwarová technologie, která rozděluje fyzické zdroje do virtuálních zdrojů, tedy jedná se o vložení další abstraktní vrstvy mezi fyzický hardware a hostované operační systémy. Při tomto pohledu se tedy dá hovořit o standardu.

Jak se podle vás zlepšila za poslední roky úroveň bezpečnostních nástrojů pro virtuální prostředí?

Bezpečnost u virtuálních systémů lze rozdělit do tří oblastí: Zranitelnost architektury, zranitelnost softwaru a rizika chybných konfigurací. S novými požadavky, které přináší virtuální prostředí, například hypervizor spravující deset virtuálních strojů, může najednou ovlivnit několik serverů najednou, rostou požadavky na zajištění bezpečnosti. Podstatná změna u těchto nástrojů, jak se domnívám, je především v rozšířených funkcích pro audity při monitorovacích funkcích, dále jsou to nástroje pro hodnocení a testování rizik a také možnost filtrování virtuálního provozu na síti.

Pozorují firmy po nasazení virtualizace i nějaké dodatečné efekty, s nimiž původně ani nepočítaly?

Podle mě je to nejčastěji rychlá implementace nových serverů, které firmy nepotřebovaly a při vzniku potřeby na nový server nebo požadavku na nasazení nové aplikace jsou schopny tuto potřebu elegantně vyřešit.

Co bude podle vás hlavním trendem v oblasti virtualizace v letošním roce?

Každopádně to bude růst trhu v této sféře. Virtualizace bude směřovat k menším subjektům. Bude také kromě tradičních potřeb na infrastrukturu akcelerována cloud computingem, SaaS a také požadavky na "green IT" a dalším tlakem na úspory. S nárůstem virtuálních strojů se zvýší nárok na zjednodušenou správu a automatizaci. Dnes se mluví o virtualizaci převážně u serverů, ale bude se více prosazovat také v oblasti úložišť a sítí. Bezpochyby se virtualizace přesune též do prostředí pracovních stanic.

Další články k tématům - bezpečnost - cloud - computing - green IT - hypervizor - SaaS - úspory - virtualizace - Martin Ječmen

Článek Infinity a.s. ze dne 6. května 2011 - pátek

Další články od Infinity a.s.