logo INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.

Bývalé vedení ERÚ je zodpovědné za bilionový solární průšvih

Informační institut zveřejnil závěry auditu společnosti BDO, který jasně potvrzuje zodpovědnost a nekompetentnost bývalého vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v oblasti solárních dotací.

Nezávažnějším pochybením Energetického regulačního úřadu je nepřesná kalkulace, dokumentace a archivace procesu určení výkupních cen za solární energie, které jsou však naprosto klíčové. Nadhodnocení těchto cen totiž sehrálo rozhodující roli v nebývalém rozmachu fotovoltaických elektráren v České republice v posledních letech.

Senátor Jiří Čunek v důsledku takto nevhodného nastavení výkupních cen za solární energii již dříve podal trestní oznámení, které však bylo státním zastupitelstvím zastaveno. Ve světle nových skutečností vyplývající ze závěru auditu společnosti BDO, by mělo být toto řízení neprodleně obnoveno.

Trestní oznámení za podezřelé ze spáchání trestného činu označuje tyto úředníky Energetického regulačního úřadu:

Spoluzakladatel Informačního institutu Pavel Kohout k tomu říká: "My v Informačním institutu již dva roky upozorňuje na neobhajitelný stav na Energetickém regulačním úřadu. Nyní díky tomuto audity můžeme konkrétně potvrdit, že se tam děli věci, které absolutně nejsou v souladu s výkonem státního úředníka. Lidé z Energetického regulačního úřadu, kteří jsou zodpovědní za nepřijatelné výše dotací, jež následně ve formě vysokých cen elektrické energie tlumí českou ekonomiku, by se měli zodpovídat."

Spoluzakladatel Informačního institutu a místopředseda hospodářského výboru a energetického podvýboru sněmovny Aleš Rádl k tomu dodává: "Z auditu společnosti BDO se jednoznačně potvrzuje, že Energetický regulační úřad nadhodnocoval výkupní ceny za solární energii na základě ať už zmanipulovaného nebo diletantsky zpracovaného propočtu. Co nám však úřad do této chvíle také zamlčuje, je následný přepočet výkupních cen na příspěvky za obnovitelné zdroje, které platí všichni spotřebitelé elektřiny. Tam totiž můžou být ceny naprosto stejným způsobem nadhodnoceny."

Informační institut upozorňoval na nestandardní chování Energetického regulačního úřadu již v době, kdy toto téma bylo aktuální a naše práce v této oblasti ukazovala na netransparentní chování tohoto úřadu zodpovědného za regulaci českého energetického prostředí.

Informační institut vydal v říjnu 2010 "Průběžnou zprávu o problematice obnovitelných zdrojů". Analýza upozorňuje na skutečnost, že Energetický regulační úřad selhal, když nevyužil všech svých pravomocí daných zákonem ke snížení investiční atraktivnosti obnovitelných zdrojů, ba dokonce zcela jednoznačně přispěl k jejich zvýšení, když prodloužil dobu životnosti u fotovoltaických elektráren vlastní vyhláškou z 15 let na 20.

Na základě tohoto dokumentu Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny dne 6.10. 2010 svým hlasování přijal usnesení, kterým měl požádat ERÚ o předběžný návrh textu cenového rozhodnutí s detailní důvodovou zprávou, kterým se stanovuje cena příspěvku na OZE na rok 2011. A to z důvodu, že ERÚ odmítl doložit, jak spočítal, že při instalovaném výkonu 1600 MWp je příspěvek 547 Kč/MWh.

Informační institut také vydal "Zpráva o legislativě k obnovitelným zdrojům", která na základě z právního rozboru, konstatuje závažný fakt, že po celou dobu platnosti zákona o obnovitelných zdrojích, distribuční společnosti účtují koncovým zákazníkům poplatky jako příspěvek za obnovitelné zdroje (OZE) bez opory v zákoně. Toto pochybení bylo následně zákonem upraveno.

Další články k tématům - analýza - archivace - energie - legislativa - regulace - zákon - Pavel Kohout - Aleš Rádl

Článek INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s. ze dne 22. února 2013 - pátek

Další články od INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.

Nezákonný stav napraví až daň ve výši 300 miliard pro dodavatele elektřiny z OZE

Bývalé vedení ERÚ je zodpovědné za bilionový solární průšvih