logo INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.

Nezákonný stav napraví až daň ve výši 300 miliard pro dodavatele elektřiny z OZE

Informační institut seznamuje veřejnost s názorem na trestní oznámení na bývalé vedení Energetického regulačního úřadu. Vychází přitom ze zjištění Jiřího Svobody z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, potvrzené auditem společnosti BDO.

Největším problémem výše podpory solární energie, je nesoulad vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 475/2005 Sb. se zákonem o obnovitelných zdrojích č. 180/2005 Sb. Jak vydalo nové vedení ERÚ ve své tiskové zprávě, znamená tato skutečnost rozdíl v řádu stovek miliard Kč.

Člen Akademie věd Jiří Svoboda k tomu říká svá zjištění:

Takové zanedbání povinností úřední osoby je dozajista trestní čin.

Bývalé vedení Energetického regulačního úřadu:

Informační institut upozorňoval na nestandardní chování Energetického regulačního úřadu již v době, kdy toto téma bylo aktuální a naše práce v této oblasti ukazovala na netransparentní chování tohoto úřadu zodpovědného za regulaci českého energetického prostředí.

Informační institut vydal v říjnu 2010 "Průběžnou zprávu o problematice obnovitelných zdrojů". Analýza upozorňuje na skutečnost, že Energetický regulační úřad selhal, když nevyužil všech svých pravomocí daných zákonem ke snížení investiční atraktivnosti obnovitelných zdrojů, ba dokonce zcela jednoznačně přispěl k jejich zvýšení, když prodloužil dobu životnosti u fotovoltaických elektráren vlastní vyhláškou z 15 let na 20.

Na základě tohoto dokumentu Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny dne 6.10. 2010 svým hlasování přijal usnesení, kterým měl požádat ERÚ o předběžný návrh textu cenového rozhodnutí s detailní důvodovou zprávou, kterým se stanovuje cena příspěvku na OZE na rok 2011. A to z důvodu, že ERÚ odmítl doložit, jak spočítal, že při instalovaném výkonu 1600 MWp je příspěvek 547 Kč/MWh.

Informační institut také vydal "Zpráva o legislativě k obnovitelným zdrojům", která na základě z právního rozboru, konstatuje závažný fakt, že po celou dobu platnosti zákona o obnovitelných zdrojích, distribuční společnosti účtují koncovým zákazníkům poplatky jako příspěvek za obnovitelné zdroje (OZE) bez opory v zákoně. Toto pochybení bylo následně zákonem upraveno.

Další články k tématům - analýza - energetika - fotovoltaika - legislativa - regulace - solární - studie - zákon

Článek INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s. ze dne 6. března 2013 - středa

Další články od INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.

Nezákonný stav napraví až daň ve výši 300 miliard pro dodavatele elektřiny z OZE

Bývalé vedení ERÚ je zodpovědné za bilionový solární průšvih