logo Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka

Digitální hnízda změní školní výuku

V řadě českých a moravských škol probíhá průlom do klasického způsobu výuky. Počítačové ostrůvky, pracující v prostředí běžné třídy, takzvaná Digitální hnízda, umožňují lépe integrovat talentované nebo naopak méně disponované žáky do běžného výukového programu.

Pilotní projekt na jedné ze znojemských základních škol přináší výborné výsledky. České školy tak následují vzory z řady dalších evropských zemí, v nichž už podobné systémy fungují.

Digitální hnízda pomáhají učitelům ve výuce efektivně diferencovat žáky podle jejich dispozic. Představte si například dva prvňáčky sedící v jedné lavici. První se zvolna učí slabikovat a číst, druhý už plynule čte a zná abecedu. Jak postihnout jejich rozdílný potenciál? Diferenciace úkolů pomocí digitálních hnízd má význam zejména pro všechny skupiny žáků, kteří nějak vybočují ze základní skupiny. Nadanější žáci s jejich pomocí plní náročnější úkoly nebo zpracovávají rozšířené učivo. Žáci se specifickými potřebami učení mají možnost přijímat vyučovanou látku jinou formou, jiným tempem, s větším důrazem na názornost, interaktivitu apod. (Mezi žáky se specifickými potřebami učení můžeme zařadit například žáky s poruchami učení, žáky se smyslovým handicapem, ale i ty, kteří se do školy vrátili po dlouhodobé nemoci nebo přešli z jiné školy.)

Pro implementaci digitálního hnízda se jako jedna z prvních škol v republice rozhodla škola ZŠ JUDr. Mareše ve Znojmě. "Rychlý vývoj technologií a jejich pronikání do všech oblastí života se nevyhnul ani školství. Změnit v jednom okamžiku celý způsob výuky pomocí nějakého kouzelného proutku ale nejde. Připraveni musí být učitelé, děti, ale i rodiče. Vydali jsme se proto cestou malých kroků. Po roce provozu se ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí. Pro stejný způsob integrace počítačů do procesu každodenní výuky se na základě našich zkušeností rozhodly desítky dalších českých a moravských škol," vysvětluje Miloš Hubatka, ředitel Základní školy JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě.

"Společnost Intel má bohatou historii v podpoře vzdělávání. V České republice pomáháme s integrací počítačových systémů do výuky na všech stupních škol v řadě lokálních projektů. Jedním z nich je i projekt Digitálních hnízd," komentuje Pavel Kubů, manažer divize Digital Health Group společnosti Intel.

Jak digitální hnízdo vypadá

Digitální hnízdo sestává ze tří základních komponent – elektronické tabule, učitelského počítače a žákovského počítače, se kterým pracuje jednotlivec nebo skupina žáků. Tyto tři komponenty jsou vzájemně propojeny bezdrátovou sítí připojenou k Internetu.

Počítače, určené speciálně pro výuku na základních a středních školách, se vyznačují snadnou použitelností, dotykovým ovládáním, bezdrátovým připojením k internetu a dokonalou spoluprací s takzvanými Chytrými tabulemi. Od doby, kdy sjely z výrobní linky, jsou proto předurčeny ke každodennímu použití namísto klasických učebnic i sešitů zároveň. Nejznámějším prototypem takového počítače je Intel ClassMate, mezi další patří notebooky a netbooky Asus, HP, Lenovo a výrobky dalších firem. Ve všech bije stejné srdce - procesor Intel Atom.

Středem hnízda je takzvaná Chytrá tabule - tedy tabule jako dotyková obrazovka, opatřená reproduktory a připojená k učitelovu počítači. Dá se po ní psát elektronickými fixy, pouštět na ní videa, přehrávat hudební soubory, spouštět interaktivní testy a o přestávkách třeba hrát hry, které zvyšují koncentraci, postřeh nebo kreativitu. Pomocí Wi-Fi sítě (internet bez kabelů) se k tabuli snadno připojí žákovský počítač vybavený výukovými programy, učebnicemi a elektronickými cvičebnicemi (pracovními sešity). Učitel může kontrolovat zadané úkoly přímo na počítači dotyčného žáka či skupiny spolužáků a kdykoli promítnout obsah obrazovky na tabuli. Žák (nebo tým žáků) tak může při výuce dostat samostatnou práci, kterou po jejím dokončení jednoduše předvede ostatním přímo na tabuli.

K dispozici je už i řada "chytrých učebnic" (elektronických ekvivalentů papírových učebnic, určených pro práci s digitální tabulí a žákovským počítačem).

Jak jsou školy na nový způsob výuky připraveny ?

V současné době je podle informací České školní inspekce (ČSI) k internetu stabilně připojeno více než 70 % státních škol a bezdrátová školní počítačová síť je v provozu na více než polovině z nich. Důležitá je rovněž připravenost lektorů. A tou se české školy chlubit mohou, neboť podle zprávy ČSI prošlo celých 96 % učitelů 2. stupně ZŠ v rámci SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) školením základních uživatelských ICT znalostí.

Co si o digitalizaci škol myslí rodiče žáků ?

Z průzkumu mezi rodiči, realizovaného společností Intel v celém regionu EMEA na jaře letošního roku, vyplývá, že drtivých 99 % rodičů považuje znalost práce na PC za důležitou pro život, polovina z nich se domnívá, že jde o naprostou nezbytnost. Celých 98 % dotazovaných rodičů pak nepochybuje o tom, že znalost práce na počítači v budoucnu u jejich ratolesti ovlivní možnosti získání kvalitního zaměstnání. Co víc, rodiče dětí z Evropy, Blízkého východu a Afriky si většinou přejí, aby jejich děti zasedly k počítačům v dosti raném věku.

Tomu odpovídají i předběžná zjištění interních průzkumů škol, které mají zájem o nasazení digitálních hnízd. Naprostá většina rodičů se vyjádřila pro to, aby jejich dítě studovalo ve třídě, která má přístup k digitálnímu hnízdu a aplikuje progresivní metody výuky. Majorita rovněž připustila, že by byla v případě potřeby ochotna počítač pro své dítě "zasponzorovat".

Další články k tématům - digitální - hnízda - Intel - školy - výuky - Miloš Hubatka - Pavel Kubů

Článek Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka ze dne 30. září 2009 - středa

Další články od Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka

Intel představuje Pinetrail, novou platformu pro netbooky

Futuristický procesor Intel může změnit způsob komunikace s počítačem

Intel investuje miliony eur do evropského výpočetního centra

AMÁLKA slaví 10. narozeniny dalšími úspěchy při výzkumu vesmíru

Intel udělil první vPro certifikaci v ČR

Intel a makedonská vláda zlepšují vzdělání v tamních školách

Digitální hnízda změní školní výuku

Intel vpustí 3D televizi do našich obývacích pokojů

Intel Core i7

Mooreův zákon je hnací silou pro neuvěřitelné množství novinek v IT průmyslu

Intel uvedl na trh procesory Core i7, Xeon 3400 a první Core i5

Nejlepším IT manažerem se stala žena

Intel a Micron vyvinuly nejefektivnější NAND produkt na světě

Intel a Facebook umožní každému uživateli počítače podpořit důležité celosvětové projekty

Startuje první česká IT Manager Game

První 34nm Intel SSD sníží ceny o 60 procent

Nejprestižnější česká herní online soutěž zná své vítěze

Jsou digitally cool jen děti, nebo i rodiče

Já a můj počítač

Intel představuje 40 futuristických projektů

World Gamemaster Tournament 2009 právě začíná

Trh se stolními počítači se pomalu mění

Intel představuje novinky z oblasti mobilních zařízení

Ultratenká budoucnost s novými ULV procesory Intel

Dodržujeme naše společenské závazky

Češi zvítězili na největší mezinárodní soutěži Intel ISEF

Prohlášení prezidenta a generálního ředitele společnosti Intel Paula Otelliniho

Světová soutěž pro mladé vědce Intel ISEF začíná

Nový notebook stojí firmu dvacet tisíc korun, ztracený téměř milion

Intel představuje nové procesory

Intel sponzoruje nejprestižnější českou on-line soutěž

Intel se na CeBITu 2009 rozdvojí

Craig Barrett, předseda společnosti Intel, opustí v květnu svou pozici

Nový design Classmate PC změní práci s počítačem při výuce

Intel představil podporu pro internetové služby v televizi

Počítače, které samy zavolají o pomoc

Chcete si zkusit roli IT manažera ?