logo InterSystems B.V., organizační složka

Joe DeSantis

Viceprezident pro platformu HealthShare společnosti InterSystems

Joe DeSantis - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Hodnocení agentury KLAS je považováno za velmi spolehlivé, protože v něm zaznívají názory poskytovatelů zdravotní péče a není postaveno na subjektivní analýze. Je pro nás velkou ctí, že nám naši klienti udělili tak vysoké hodnocení na poli technologií pro výměnu zdravotnických informací.

Těšíme se, že i nadále budeme v oblasti výměny zdravotnických informací naplňovat jejich potřeby s pomocí naší platformy pro zdravotnickou informatiku, která v dlouhodobém horizontu uspokojí jejich požadavky na interoperabilitu.

Christine Chapman

Viceprezidentka pro produkt TrakCare společnosti InterSystems

Christine Chapman - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Hodnocení KLAS je vynikajícím dokladem kvality unifikovaného zdravotnického informačního systému TrakCare, který je nabízen výhradně mimo USA.

Ráda bych poděkovala všem zákazníkům, kteří se jako partneři InterSystems snaží co nejlépe vyhovět požadavkům zdravotnických odborníků. Výsledek této snahy reprezentuje právě ocenění TrakCare.

Robert Nagle

Viceprezident společnosti InterSystems pro datové platformy

Robert Nagle - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Věříme, že zpráva analytické firmy Gartner je potvrzením toho, jak moc rádi s námi naši zákazníci spolupracují. Ostatně i to je důvod, proč mnoho našich původních klientů zůstává se společností InterSystems již celá desetiletí. Naše platforma InterSystems Caché podporuje hned několik databázových modelů a umožňuje spravovat obrovské objemy různorodých dat, se kterými se dnes klienti setkávají.

Caché podporuje veškeré typy dat - strukturovaná i nestrukturovaná, využívající SQL i NoSQ technologií, centralizovaná i distribuovaná - a umožňuje masivní horizontální i vertikální škálování. Nejdůležitější ale je, že v Caché lze provádět analýzy v požadovaný okamžik a včas tak získat potřebné informace.

Robert Nagle

Viceprezident společnosti InterSystems pro datové platformy

Robert Nagle - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

InterSystems Caché je nejoblíbenější databázová platforma v oborech, které vyžadují nejvyšší výkon a největší škálovatelnost. Jsou to například finanční služby, zdravotnictví a mnohé další.

Opakované uznání SD Times nás velmi těší, protože jde o nezávislé hodnocení vedoucích editorů.

Paul Grabscheid

Viceprezident společnosti InterSystems pro strategické plánování

Paul Grabscheid - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Svět kolem nás se neustále vyvíjí a je stále složitější. Je proto nutné, aby informační technologie firmám opravdu pomáhaly s řešením jejich problémů.

Letošní Symposium ukázalo, jak moc si naši zákazníci uvědomují důležitost efektivně využitelných technologií. A to je dobře jak pro ně samotné, tak i pro InterSystems.

Paul Grabscheid

Viceprezident společnosti InterSystems pro strategické plánování

Paul Grabscheid - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Doba, kdy jsme si ve zdravotnictví vystačili s izolovanými systémy, je nenávratně pryč. S trochou nadsázky lze říct, že nepropojená řešení potkává stejný osud jako papírové kartotéky, bez kterých jsme si ještě před několika desetiletími neuměli zdravotní péči vůbec představit.

Naštěstí však již máme k dispozici kvalitní technologie a je jen na nás, jak je dokážeme využít k vybudování propojeného zdravotnictví.

Steve Garrington

Vice President International společnosti InterSystems

Steve Garrington - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složka

Společnost InterSystems těší, že může být partnerem projektu Coordinate My Care a zapojovat pacienty do péče, takže si s pomocí svých lékařů a ošetřovatelů budou moci zvolit péči podle svých přání. Koordinovat péči v Londýně, kde je velká a komplikovaná síť zdravotnických zařízení, je opravdovou výzvou.

Platforma HealthShare, která má inovativní technologii pro sdílení plánů zdravotní péče, přispěje k propojenému zdravotnictví tím, že zdravotnickým profesionálům umožní porozumět přáním pacientů týkajícím se urgentní péče a respektovat je.

Joe DeSantis

Viceprezident pro platformu HealthShare společnosti InterSystems

Joe DeSantis - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Myšlenka, která stojí za HealthShare, je jednoduchá - transformovat zdravotnictví pomocí sdílení informací a propojení týmů a komunit.

Kromě interoperabilní platformy propojující soukromé zdravotnické systémy, místní systémy pro výměnu zdravotnických informací či celostátní systémy zdravotnické dokumentace po celém světě nyní vytváříme nástroje, které přinášejí pacientům možnost více vstupovat do zdravotní péče a těsněji spolupracovat se všemi, kdo se podílejí na péči o jejich zdraví, s lékaři, tzv. zdravotnickými manažery a zdravotnickými plány.

Joe DeSantis

Viceprezident pro platformu HealthShare společnosti InterSystems

Joe DeSantis - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Ačkoli zdravotnické organizace mají představu, jak skutečně zapojit pacienty do péče, řada z nich je pohlcena pouze zaškrtáváním políček s požadavky pro racionalizaci a optimalizaci zdravotnických systémů.

Pacientský portál, který je založen na jediném systému elektronické zdravotní dokumentace (EHR), bohužel nestačí, aby posunul angažovanost pacientů kupředu. Angažovanost pacientů musí probíhat celým spektrem zdravotní péče.

To, že se pozornost přechodně soustředila na racionalizaci a optimalizaci zdravotnických systémů, často bylo na úkor dlouhodobých strategických cílů.

Robert Nagle

Viceprezident společnosti InterSystems pro datové platformy

Robert Nagle - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Caché se liší od jiných produktů metodou, jejíž pomocí datovou platformu budujeme. Slučuje v sobě výkonné funkce pro vývoj a využívá současně veškeré typy dat (SQL i NoSQL). Naše platforma je už dlouho proslulá svou masivní škálovatelností, která je nyní ještě větší.

V provozních aplikacích, kde se analyzují strukturovaná i nestrukturovaná data, dokáže Caché poskytnout relevantní informace přesně v okamžiku rozhodování.

Joe DeSantis

Viceprezident pro platformu HealthShare společnosti InterSystems

Joe DeSantis - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

S certifikací eHealth Exchange Validation přinášíme klientům využívajícím HealthShare cennou záruku, že i nadále zůstanou členy rozrůstající se komunity eHealth Exchange a budou moci využívat všech výhod interoperability, a to s minimálním či nulovým úsilím z jejich strany.

Naši zákazníci ušetří čas i peníze při testování a mohou se dále soustředit na poskytování skutečných hodnot svým základním organizacím.

Steve Garrington

Vice President International společnosti InterSystems

Steve Garrington - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složka

Společnost InterSystems má velkou radost, že si sdružení Homerton pro svůj projekt sdílení informací o ochraně dětí zvolilo HealthShare jako platformu pro strategickou interoperabilitu.

Věříme, že se k Homertonu v této důležité celostátní iniciativě na ochranu ohrožených dětí ve Velké Británii připojí i mnoho dalších organizací.

Robert Nagle

Viceprezident společnosti InterSystems pro datové platformy

Robert Nagle - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Na přesyceném a chaotickém trhu s databázovými nástroji, kde se pohybují jak malí výrobci vysoce specializovaných produktů, tak i velké společnosti, platí pořád to samé: nejvíce ze všeho záleží na datech.

Naši klienti i partneři vědí, že jim nabízíme databázovou platformu, která zvládá obrovské množství rozmanitých dat, s nimiž se dnes setkáváme na každém kroku.

Paul Grabscheid

Viceprezident společnosti InterSystems pro strategické plánování

Paul Grabscheid - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Společnost Gartner nás zařadila ve svém hodnocení Magic Quadrant mezi lídry. Věříme, že se v uznání analytiků Gartner odráží to, jak pozitivně klienti vnímají naši snahu nabízet databázovou platformu, která v sobě sdružuje pokročilé technologie pro správu a integraci dat a jejich analýzu.

Steve Garrington

Vice President International společnosti InterSystems

Steve Garrington - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složka

Sdružení univerzitních nemocnic v Leedsu se rozhodlo pro koncepci strategické interoperability, z níž budou mít prospěch jak pacienti, tak i lékaři. Společnost InterSystems má radost, že si sdružení vybralo právě platformu HealthShare, aby mu pomohla poskytovat lepší a lépe propojenou péči s nižšími náklady.

Robert Nagle

Viceprezident společnosti InterSystems pro datové platformy

Robert Nagle - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Zen Mojo byl reakcí na poptávku klientů, kteří potřebovali rychlejší a efektivnější nástroj pro vytváření multiplatformních webových aplikací, a to jak pro stolní počítače, tak pro mobilní zařízení. Programování webových aplikací prochází velmi rychlým vývojem a model, kdy server generuje HTML, je už minulostí.

S otevřenou platformou Zen Mojo mohou vývojáři snadno integrovat libovolnou knihovnu pro tvorbu uživatelského rozhraní.

Paul Grabscheid

Viceprezident společnosti InterSystems pro strategické plánování

Paul Grabscheid - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složkaLinkedIn

Naším cílem je poskytovat průlomové aplikace v odvětvích, která mají největší nároky na výkon a škálovatelnost, jako jsou např. finanční služby, zdravotnictví a další. Nejde nám jen o automatizaci procesů, snažíme se zásadním způsobem zkvalitnit práci lidí.

Opakované uznání SD Times nás velmi těší, protože jde o nezávislé hodnocení vedoucích editorů.

Steve Garrington

Vice President International společnosti InterSystems

Steve Garrington - InterSystems B.V., organizační složkalogo InterSystems B.V., organizační složka

Máme velkou radost, že si organizace UK Renal Registry vybrala právě platformu pro zdravotnickou informatiku InterSystems HealthShare, díky níž mohou lékaři svá data uchovávat, sdílet, interpretovat a využívat k rozhodování mnohem rychleji a efektivněji.

UK Renal Registry poskytuje službu obrovského významu a HealthShare mu bude pomáhat v jeho snaze o zlepšování kvality péče o pacienty s onemocněním ledvin ve Velké Británii.

Acronis Backup 12.5