logo INVENTI Development s.r.o.

Kurz Coding Bootcamp Praha cílí na růst české digitální společnosti

Coding Bootcamp Praha vznikl před dvěma lety. Jde o dvanáctitýdenní intenzivní programovací kurz, během kterého se účastníci mimo jiné naučí programovat v JavaScript, PHP a pochopí a začnou pracovat s MVC modelem. Vstup je zdarma, stačí se pouze zaregistrovat.

Projekt je mezinárodní, tudíž i účastníci jsou z různých zemí. V aktuálním běhu se tak můžete setkat s budoucími programátory z USA, Chorvatska, Maďarska, Itálie, Slovenska, Austrálie, Ukrajiny, Kazachstánu, Slovinska, Nizozemí a samozřejmě z Česka.

Výuka probíhá v angličtině 7 dní v týdnu od rána do večera. Každého běhu se může účastnit maximálně 16 studentů, aby byl zajištěn individuální přístup.

Studenti jsou každé dva týdny testováni pro lepší sledování jejich pokroků. Důraz je kladen na týmovou práci, proto je cílem kurzu vytvoření projektů, jenž následně často tvoří základ jejich pracovního portfolia.

Prezentací projektů v rámci Demo Day je celý kurz zakončen. Akce je skvělou příležitostí nejen pro účastníky kurzu a programátory, ale i pro zaměstnavatele a recruitery, kteří si zde mohou vyhlédnout nové posily do řad svých pracovníků.

Zaměstnavatelé zde získají potřebné informace pro navázání spolupráce. Tito absolventi jsou na trhu práce vysoce ceněni a mají až 90% šanci na získání zaměstnání.

Sedmý běh vzdělávacího programu Coding Bootcamp Praha (CBP) vyvrcholí v pátek 23. 11. 2018 akcí s názvem Demo Day. Den, v rámci kterého budou představeny projekty vytvořené současnými účastníky kurzu, odstartuje v 16 hodin v Prague Startup Centre.

Na akci vystoupí Alex Karshin, CTO Startupjobs a CEO Flexbox a také Martin Macháček ze společnosti Inventi.

Coding Bootcamp Praha je projektem organizace Data4You, jejímž cílem je růst české digitální společnosti. Od roku 2014 je vizí organizace vylepšený ekosystém, kteryý umožňuje širší části společnosti využít potenciálu digitální revoluce pro zvýšení individuální i celkové konkurenceschopnosti.

Misí organizace je poskytování dlouhodobých mentoringových programů, které zmenší současný nedostatek IT dovedností a spolu s krátkodobými workshopy a networkingovými příležitostmi přivedou více žen a mužů do oblasti IT.

Coding Bootcam Praha byl letos v kategorii Skills development oceněn jako jeden ze tří nejlepších evropských projektů iniciativy Inclusive Innovation Challenge pořádané Massachusettským technologickým institutem (MIT).

Další články k tématům - Java - kurz - ocenění - PHP - práce - programátor - vzdělávání - workshop - zaměstnanci - zdarma

Článek INVENTI Development s.r.o. ze dne 12. listopadu 2018 - pondělí

Další články od INVENTI Development s.r.o.