logo ITPOINT.CZ

Babišova účtenková loterie odstartuje v polovině roku 2017

Účtenkovka - loterie Ministerstva financí má od plánovaného spuštění v polovině roku 2017 motivovat zákazníky k přebírání účtenek a zvýšit tak efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní. MF mezi výherce rozdělí 65 milionů ročně.

Ministerstvo financí tento týden již vyhlásilo veřejnou zakázku, jejímž předmětem není žádný IT systém na klíč, ale zajištění souboru služeb, které jsou s realizací účtenkové loterie spojené. Vítěz výběrového řízení bude pro Ministerstvo financí zajišťovat registraci hráčů, registraci a příjem účtenek, losování a výplatu výher a zákaznickou podporu. Součástí poskytované služby je i vytvoření a údržba webových stránek a mobilní aplikace pro hráče.

Veřejná zakázka je vyhlášena v otevřeném zadávacím řízení a hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost. Do veřejné zakázky se může přihlásit uchazeč, jehož roční obrat dosahoval za každé ze tří bezprostředně předcházejících účetních období minimálně 10 milionů Kč a který v posledních 3 letech prováděl službu obdobného charakteru, jíž se účastnilo více než 15 tisíc hráčů. To MF poskytuje dostatečnou záruku kvality a zkušeností uchazečů s podobnými projekty.

Nabídky je možné podávat do 10. 1. 2017 do 10 hodin, se spuštěním účtenkové loterie se pak počítá v polovině roku 2017.

Současně budou činěny ze strany MF aktivní kroky k bezplatnému získávání partnerů, kteří by byli náběrovým místem, tj. zprostředkovaným asistenčním místem pro zaregistrování účtenky a přihlášení hráče do účtenkové loterie.

Účtenkovka - základní pravidla loterie:

Účtenkovka - tendr

Předmětem otevřeného výběrového řízení je komplexní zajištění provozu účtenkové loterie, tj. zajištění jejího chodu, aby provoz účtenkové loterie byl plně funkční, uživatelsky přívětivý a zajišťoval veškeré činnosti podle požadavků a aby poskytování služby bylo v souladu s právními předpisy.

Účelem je současně zajištění co nejširší možné uživatelské přívětivosti vůči osobám účastnícím se účtenkové loterie. Prioritou je optimální a vyvážené fungování celého provozu s minimální administrativní zátěží pro účastníky účtenkové loterie, s minimálními celkovými náklady a efektivním využitím dat pro činnost Ministerstva financí spojenou s řádným zajištěním provozu účtenkové loterie.

Předmětem plnění je poskytování služby spočívající v komplexním zajištění provozu účtenkové loterie.

Požadované poskytované služby:

Článek ITPOINT.CZ ze dne 8. prosince 2016 - čtvrtek

Další články od ITPOINT.CZ

tesena fest 2018