logo ITPOINT.CZ

Projekt SenseNet pomůže se zlepšením ovzduší na Ostravsku

Projekt SenseNet vytváří pomocí technologie Narrowband IoT otevřenou datovou a hardwarovou platformu, která veřejné správě, firmám i občanům měst a obcí umožní se aktivně zapojit do řešení špatné kvality ovzduší v místě bydliště.

Nepříznivý stav ovzduší na Ostravsku je způsoben především vysokou koncentrací těžkého průmyslu v regionu, ale také geomorfologickými podmínkami hornoslezské pánve, v níž Ostravsko leží. Při špatných rozptylových podmínkách, které jsou patrné zejména v zimních měsících, se zde navíc znečištění koncentruje.

Pro člověka je vysoce nebezpečná již zmiňovaná látka benzo[a]pyren. Právě ta vstupuje skrze dýchací systém a pokožku hluboko do našeho organismu a vyvolává řadu zdravotních problémů. Mimo jiné má rovněž negativní vliv na vývoj plodu v těle matky a na kvalitu spermií.

V současné době žádný projekt v regionu neřeší agregaci dat ze všech dostupných zdrojů, včetně lokálních senzorů soukromých vlastníků a dat firem. Právě firmy musí ze zákona poskytovat data o znečištění, a to v takové podobě, aby byla využitelná i pro neodborníky případně pro řešitele problému na technologicko-technické úrovni.

Dlouhodobě se ukazuje, že technologie je schopná řešit problémy životního prostředí nebo na ně alespoň reagovat, což je přesně cílem řešení projektu SenseNet.

Lepší ovzduší díky umělé inteligenci

Za projektem SenseNet stojí skupina inovátorů z ostravské Labky. Jejich cílem je zlepšit kvalitu vzduchu primárně ve školních budovách v Ostravě a snížit náklady na provoz řízeného větrání za pomoci otevřené platformy využívající pokročilé umělé inteligence.

Jejich nápad vnímavé městské senzorické sítě vzešel z "IoT EnvironHackathonu", který pořádala Nadace Vodafone ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava na podzim 2016 v Ostravě. Pomoci má technologie Narrowband IoT (NB-IoT), která bude v České republice použita vůbec poprvé.

Jak bude tato platforma fungovat v praxi? Při nepříznivých rozptylových podmínkách, detekovaných pomocí senzorů připojených technologií NB-IoT a dat třetích stran (v reálném čase), bude včas dálkově ovládáno řízené větrání v objektu.

Uživatel bude zároveň informován o aktuálním stavu znečištění a přijatých opatření v objektu. Právě to umožní zlepšení kvality vzduchu, ale také snížení nákladů na energie.

Výraznou výhodou technologie NB-IoT je výborná propustnost, spolehlivá a bezpečná komunikace v licencovaném frekvenčním pásmu a nízká spotřeba energie koncovými zařízeními (výdrž baterie až 10 - 15 let) a také jejich nízká cena.

Řešení je koncipované tak, aby bylo přenositelné i do dalších měst a regionů v České republice.

Článek ITPOINT.CZ ze dne 9. března 2017 - čtvrtek

Další články od ITPOINT.CZ

Konference Banking Forum 2018