logo itself s.r.o.

Brněnské datacentrum itself obnovilo prestižní certifikaci

Datacentrum ryze české společnosti itself s.r.o. opětovně získalo mezinárodní certifikaci ISAE 3402/SSAE 18 Typ ll, která zaručuje vysoké bezpečnostní a procesní standardy poskytovaných housingových služeb.

Certifikaci potvrdila nezávislá auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o., která hodnotí jak úroveň zabezpečení datacentra, tak vhodnost a efektivitu nastavených procesů.

V rámci hodnocení je kontrolováno důsledné dodržování nastavených procesů a bezpečnostních pravidel za posledních 12 měsíců, což klade vysoké nároky na dlouhodobě bezchybný a komplexní provoz služeb.

"Obnovení certifikace je pro nás významné jednak z hlediska prestiže, ale také potvrzuje, že záruky, ke kterým jsme se zavázali, se nám daří držet dlouhodobě. Opětovné získání certifikace znovu potvrdilo, že služby, které společnost itself poskytuje svým zákazníkům, jsou stabilně na vysoké úrovni," říká Denisa Klimková, manažerka kvality společnosti itself.

Kvalita služeb datacentra itself deklarovaná touto certifikací je v rámci České republiky výjimečná a reflektuje poptávku mezinárodních společností po službách s garancí potvrzenou nezávislými auditory.

Konektivita brněnského datového centra itself

Zahraniční konektivita je zajištěna od operátorů Hibernia Networks, Interoute a Cogent (záložní zdroj). Odebírána je v Praze, Brně a Bratislavě s celkovou kapacitou 5 x 10 Gbs, kterou lze operativně navýšit. Zajištěn je také přímý peering s centrem peering.cz (10 Gbps) a Google (10 Gbps).

Do centra českého Internetu NIX je datacentrum připojeno v Praze kruhovou topologií (dvě nezávislě trasy) přes CE Colo s přenosou kapacitou 10 Gbps a přes TTC (taktéž s kapacitou 10 Gbps). Další 10 Gbps linka zajišťuje spojení se slovenským peeringovým centrem SIX.

Další články k tématům - audit - bezpečnost - certifikace - datacentrum - housing - ISAE - SSAE - Denisa Klimková

Článek itself s.r.o. ze dne 13. července 2017 - čtvrtek

Další články od itself s.r.o.