logo itself s.r.o.

Prestižní certifikace ISAE pro datacentrum TH Brno

Brněnské datacentrum TH Brno společnosti itself s.r.o. opět získalo mezinárodní certifikaci ISAE 3402/AT-C320 Type II, která potvrzuje systematické dodržování bezpečnostních procesních standardů při poskytování housingových služeb.

Certifikaci udělila nezávislá auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o., která v období od května 2018 do dubna 2019 hodnotila provoz celého datacentra TH Brno.

Předmětem hodnocení bylo mj. zabezpečení budovy datacentra, dohledového centra a jednotlivých sálů, autorizace a přístup zákazníků i pracovníků do sálů nebo úroveň protipožárního systému či záložních zdrojů napájení.

Společnost itself s.r.o. opětovným získáním této certifikace potvrzuje, že nadále poskytuje housingové služby s vysokou mírou spolehlivosti a kvality.

Konektivita datového centra TH Brno

Zahraniční konektivita je zajištěna od operátorů Hibernia Networks, Interoute a Cogent (záložní zdroj). Odebírána je v Praze, Brně a Bratislavě s celkovou kapacitou 5 x 10 Gbs, kterou lze operativně navýšit. Zajištěn je také přímý peering s centrem peering.cz (10 Gbps) a Google (10 Gbps).

Do centra českého Internetu NIX je datacentrum připojeno v Praze kruhovou topologií (dvě nezávislě trasy) přes CE Colo s přenosou kapacitou 10 Gbps a přes TTC (taktéž s kapacitou 10 Gbps). Další 10 Gbps linka zajišťuje spojení se slovenským peeringovým centrem SIX.

V datacentru jsou k dispozici všechny služby optické páteřní sítě:

Článek itself s.r.o. ze dne 18. července 2019 - čtvrtek

Další články od itself s.r.o.