logo itself s.r.o.

itself investuje 50 milionů korun do modernizace brněnského datacentra

Projekt rozšíření a modernizace brněnského datacentra spouští itself s.r.o. po úspěšné certifikaci dle normy ISAE 3402/SSAE 16 Typ II a půlroční přípravě projektové dokumentace.

Cílem projektu je během následujících 18 měsíců vybudování dvou nových technologických sálů a modernizace napájecího systému. To obnáší zprovoznění 420 m2 nové technologické plochy pro umístění cca 120 racků a postupné navýšení kapacity elektrorozvodny a záložních zdrojů až na trojnásobek současného stavu.

Vylepšený napájecí systém brněnského datacentra bude respektovat požadavky standardu TIER III na dvě nezávislé napájecí větve s redundancí všech prvků, a to od vysokonapěťového transformátoru až po koncová zařízení. Redundantní bude i řídicí systém samotné rozvodny.

Zásadním zlepšením bude také možnost bezvýpadkového přechodu napájení z veřejné distribuční sítě na napájení ze záložních diesel generátorů a zpět. Inovovaný řídicí systém rozvodny umožní plynule sfázovat oba zdroje elektrické energie bez nutnosti využít jednotky UPS.

Konektivita brněnského datacentra

Zahraniční konektivita je zajištěna od operátorů Hibernia Networks, Interoute a Cogent (záložní zdroj). Odebírána je v Praze, Brně a Bratislavě s celkovou kapacitou 5 x 10 Gbs, kterou lze operativně navýšit. Zajištěn je také přímý peering s centrem peering.cz (10 Gbps) a Google (10 Gbps).

Do centra českého Internetu NIX je brněnské datacentrum připojeno v Praze kruhovou topologií (dvě nezávislě trasy) přes CE Colo s přenosou kapacitou 10 Gbps a přes TTC (taktéž s kapacitou 10 Gbps). Další 10 Gbps linka zajišťuje spojení se slovenským peeringovým centrem SIX.

Další články k tématům - Brno - datacentrum - ISAE - modernizace - napájení - NIX - rozvodna - TIER - UPS - zálohování

Článek itself s.r.o. ze dne 24. března 2017 - pátek

Další články od itself s.r.o.