logo itself s.r.o.

Přenosová kapacita páteřní trasy itself navýšena

Společnost itself s.r.o. má za sebou další technologický milník - na optické páteřní síti Praha - Ivančice - Brno - Praha nově disponuje přenosovými linkami s kapacitou 100 Gbps.

"Impulzem pro nové inovace byl stále se zvyšující provoz na tranzitní trase Praha - Ivančice, kde došlo k navýšení přenosové rychlosti v první fázi. S takto připravenou infrastrukturou a nejmodernější technologií v zádech jsme ihned připraveni vyhovět vyšším požadavkům na přenosovou soustavu bez nutnosti omezení stávajícího provozu či finančně i časově náročné výstavby nových rozvodů," uvádí k významu inovací technický ředitel společnosti itself Radek Bednář.

Desetinásobné navýšení přenosové kapacity na jeden kanál na klíčové trase Praha - Ivančice - Brno - Praha prokázalo kvalitu a technologickou vyspělost optické infrastruktury čítající celkově více než 2200 kilometrů. Potvrdilo se tak zařazení firmy itself s.r.o. mezi nejvýznamnější telekomunikační společnosti operující na našem území.

Posílení přenosové sítě otevírá nové možnosti pro rozvoj navazujících služeb telekomunikačních operátorů a dalších společností, které využívají datové okruhy a konektivitu od společnosti itself s.r.o.

Hladký průběh upgradu byl možný díky zavedenému standardu DWDM a jednotnými, plně kompatibilními zařízeními značky Transmode (Infinera) napříč celou páteřní sítí.

Další články k tématům - DWDM - infrastruktura - inovace - konektivita - operátor - optika - Radek Bednář

Článek itself s.r.o. ze dne 3. listopadu 2016 - čtvrtek

Další články od itself s.r.o.