logo IXTENT s.r.o.

Roman Knapp

Obchodní ředitel společnosti IXTENT

Roman Knapp - IXTENT s.r.o.logo IXTENT s.r.o.LinkedIn

Trendem dnešní doby je využívání cloudových řešení a přístup k informacím prostřednictvím mobilního rozhraní. Velký důraz je také kladen na bezpečné sdílení dokumentů nejen s interními, ale i s externími uživateli.

Řešení od společnosti OpenText umožňuje vyhovět nejrůznějším potřebám firemních uživatelů. Cílem je poskytnout maximální přístup k informacím, zároveň snižovat náklady a zvyšovat produktivitu.

Roman Knapp

Obchodní ředitel společnosti IXTENT

Roman Knapp - IXTENT s.r.o.logo IXTENT s.r.o.LinkedIn

Web je stále důležitějším prodejním nástrojem. Zjišťujeme však, že tomuto kanálu chybí osobní kontakt, který je často kritickým faktorem úspěšného prodeje. Pokud zákazník rychle nenalezne, co hledá, a není mu poskytnuta možnost osobního kontaktu, opouští webové stránky. Hlavním trendem se proto stává online zákaznická podpora, která umožní snadno a v reálném čase obsloužit možného zákazníka a poskytnout mu přesvědčivým způsobem informace, které ho zajímají.

Cílem IXTENTu je poskytovat svým zákazníkům služby a řešení zaměřené na správu informací uložených v dokumentech, procesech, digitálních médiích, sociálních sítích, webových portálech či podnikových systémech. Řešení unblu proto skvělým způsobem doplňuje naše stávající produktové portfolio.

Roman Knapp

Obchodní ředitel společnosti IXTENT

Roman Knapp - IXTENT s.r.o.logo IXTENT s.r.o.LinkedIn

Cílem nového řešení bylo zajistit proces přijetí faktur v různých formátech - PDF, datová zpráva, papírová faktura, jejich automatické třídění dle účetního střediska a následné zpracování ve dvou nezávislých SAP systémech obou společností.

Na první pohled jednoduchý proces obnáší celou řadu automatických úkonů, které zajišťují verifikaci a případnou opravu dokumentu v každém kroku.

Roman Knapp

Obchodní ředitel společnosti IXTENT

Roman Knapp - IXTENT s.r.o.logo IXTENT s.r.o.LinkedIn

Pro archivaci dokumentů s biometrickými údaji podpisu klienta je vyžadován maximálně bezpečný elektronický archiv s vyloučením možnosti neautorizovaného přístupu k dokumentům a logováním každého přístupu k dokumentům.

V projektu bylo tedy zapotřebí vyřešit řadu bezpečnostních otázek zajišťujících ochranu dokumentů a informací v nich obsažených.

Barbora Culková

Marketing Manager společnosti IXTENT

Barbora Culková - IXTENT s.r.o.logo IXTENT s.r.o.LinkedIn

Svěžími barvami a přírodními motivy chceme odlehčit prezentaci technicky orientované firmy a přiblížit se osobám, kterým svět jedniček a nul není tak úplně blízký.

Nabídka zaměstnání IXTENT s.r.o.
M-Files - Document Management System