logo K2 atmitec s.r.o.

K2 atmitec představuje novou verzi Informačního systému K2

Společnost K2 atmitec s.r.o. přivítala na své každoroční akci o novinkách v Informačním systému K2 (IS K2) bezmála 200 zástupců z 97 firem, které patří mezi stálé klienty K2 atmitec.

Ve dnech 14. - 16. října 2009 proběhl v Horní Cerekvi třídenní workshop pod názvem Kádvojka v roce 2010, který nabídl účastníkům bohatý program zaměřený především na novinky v právě uvolněné verzi 3.131. Hlavní změny této verze lze zařadit do tří základních oblastí – technologické a funkční změny, podpora bezpečnosti a optimalizace provozu IS K2, podpora nových komunikačních rozhraní.

Technologické změny se týkaly například převodu IS K2 do nového vývojového prostředí s orientací na podporu platformy .NET, nových možností uživatelsky definovatelného grafického rozhraní pro výstupy z IS K2, nebo optimalizace výkonu Informačního systému K2 ve vztahu k hardwarové platformě, na které je instalován. Funkčním změnám pak dominovala zejména řízená dokumentace a procesní řízení (workflow) předvedené na reálném funkčním modelu. Za zmínku stojí také datové schránky a ISDOC z oblasti podpory komunikace. Bezpochyby jednou z nejzajímavějších novinek bylo krátké představení generační verze 4, která již na první pohled ukazuje budoucí směr rozvoje a vizi Informačního systému K2.

K vlastnímu průběhu celé akce uvedl výkonný ředitel společnosti K2 atmitec s.r.o. Marek Kučera : "Celorepublikový workshop pro nás představuje již tradiční každoroční událost, na kterou se naše společnost pečlivě připravuje. Jsem velmi rád, že jsme se letos mohli jednotlivým zákazníkům věnovat individuálně, k čemuž přispěla skutečnost, že jsme se na rozdíl od minulých let rozhodli tuto událost organizovat jako vícedenní. Zároveň jsme měli možnost definitivně vyřešit otázky související s restrukturalizací partnerské sítě a významné části z řad účastníků tak pomoci s jejich současnou situací související s poskytováním servisu. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na této významné akci podíleli,
a vzhledem k mnoha zákaznickým podnětům a požadavkům předaných našemu oddělení vývoje už dnes můžeme říci, že je již počátek příštího roku příslibem mnoha zajímavých novinek v Informačním systému K2."

Další články k tématům - atmitec - Informačního - IS - K2 - optimalizace - Marek Kučera

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne 22. října 2009 - čtvrtek

Další články od K2 atmitec s.r.o.