logo K2 atmitec s.r.o.

Notifikace jako součást IS K2

Součástí Informačního systému K2 bude nově i nástroj pro sledování důležitých událostí a stavů. Společnost K2 atmitec jej představí na každoroční podzimní akci, kde uvede vývojové novinky jak v IS K2, tak v oblasti K2 cloudových řešení.

"Nástroj sleduje nastalé události a stavy a následně automaticky rozesílá upozornění na zvolené adresáty. Upozornění dorazí uživateli jak přímo do plného klienta IS K2, tak do webového klienta K2 4 WEB, a formou notifikace i do mobilních klientů na platformách Windows Phone a Android", říká Zdeněk Novotný, manažer vývoje K2 atmitec.

Přidanou hodnotou nového systému pro upozorňování je okamžitá aktuálnost informací bez ohledu na to, kde se adresát právě nachází. Příkladem může být informace o zaplacení významné faktury, o nově vzniklé příležitosti, o novém kroku ve workflow ke schválení nebo o změně stavu bankovního účtu atd.

"Událostí a stavů, u kterých je možné nastavit upozornění, existuje celá řada. Záleží tedy především na požadavcích uživatele, které informace jsou pro něj klíčové. Při správné konfiguraci je zajištěno, že všechny důležité informace z IS K2 adresát dostane včas, ať je přítomen ve firmě nebo se nachází v terénu", dodává Zdeněk Novotný.

Další články k tématům - Android - cloud - IS - Zdeněk Novotný

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne 10. července 2012 - úterý

Další články od K2 atmitec s.r.o.