logo K2 atmitec s.r.o.

Nový web K2 atmitec

Společnost K2 atmitec připravila pro své stávající i potencionální zákazníky nový web k2.cz. Je přehledně uspořádán do široké nabídky produktového portfolia služeb a tvoří jej čtyři základní sekce - K2 management, K2 solution, K2 software a K2 cloud.

K2 management

Sekce si klade za cíl navrhnout účelné a efektivní ICT řešení, včetně garance jeho kvality a dostupnosti. Zastřešuje architekturu a provázanost funkčních bloků a prvků, včetně jejich hierarchie v oblasti koncepce operačních systémů, hardwarového vybavení, organizace datových toků či přístupů k softwarovým modulům. Dále zastřešuje projektový a inovační management a management kvality.

K2 solution

Nabízí řešení na úrovni konektivity, telekomunikací, zabezpečení a hardwarových zařízení s garancí optimálního výkonu, vysoké spolehlivosti a kvalitního servisu. Součástí řešení je také audit IT, který dokáže odhalit slabá místa a následně navrhnout nejvhodnější řešení pro zlepšení informačních technologií.

K2 software

Zde shrnujeme již 20ti-leté zkušenosti s vývojem a implementací Informačního systému K2 a moderním využití technologií (mobilní, webové aplikace atd.). IS K2 přináší zpřehlednění firemních činností, podklady pro rozhodování, zvýšení produktivity či příjmů, controlling a manažerské vyhodnocení.

K2 cloud

Poslední a nejmladší z nabízených řešení je dimenze K2 cloud, v rámci které poskytuje společnost K2 atmitec s.r.o. služby spojené s Datovým centrem K2. Mezi hlavní patří služby z oblasti cloud computingu, pronájem výkonu, housing, outsourcing, virtualizace, zálohování a další.

Během prázdninových měsíců přibude i samoobslužný katalog služeb.

Další články k tématům - cloud - controlling - housing - ICT - IS - outsourcing - zálohování

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne 5. června 2012 - úterý

Další články od K2 atmitec s.r.o.

M-Files - Document Management System