logo K2 atmitec s.r.o.

Ocenění ČEKIA Stability Award pro K2 atmitec

Společnost K2 atmitec dosáhla prestižního ocenění ČEKIA Stability Award. Při hodnocení současného ekonomického stavu, finanční situace a predikce potenciálního budoucího rizika dosáhla hodnocení A, čili - výborný, které řadí K2 atmitec mezi nejlépe finančně zajištěné společnosti v ČR.

Podle kritérií České kapitálové informační agentury mohou být takto hodnocené firmy charakterizovány jako stabilní, platí u nich vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku i vysoká pravděpodobnost návratu investic. ČEKIA Stability Award A garantuje také nízké úvěrové riziko a minimální riziko úpadku.

"Ohodnocení ekonomické stability K2 atmitec stupněm výborný nás samozřejmě potěšilo. Na druhou stranu nemůžeme říct, že by nás tolik překvapilo. Snažíme se postupovat strategicky, transparentně a každou investici důkladně zvažujeme. Věříme ve férová jednání a budování dlouhodobě seriózního profilu společnosti. Je to na úkor okamžitých zisků, ale v delším horizontu je tato strategie rozhodně výhodnější. Naše cíle určitě nejsou krátkozraké," řekl výkonný ředitel společnosti Marek Kučera.

Promyšlenou strategii společnosti potvrzují také další slova Marka Kučery : "V letošním roce jsme kromě nových verzí informačních systémů spustili také vlastní supermoderní datové centrum v Ostravě, které je velkou investicí do budoucna. Kromě toho pořádáme odborné semináře, sledujeme moderní trendy a snažíme se být neustále na špici technologického vývoje."

Prestižní ocenění ČEKIA Stability Award deklaruje, že společnost, která toto ocenění používá, praktikuje politiku otevřené komunikace a poskytuje dostatek informací o posledních výsledcích svého hospodaření nebo vlastnické struktuře.

Hodnocení ČEKIA Stability Award vychází z ratingového modelu České kapitálové informační agentury (ČEKIA Stability Rating), jehož cílem je co nejpřesněji definovat stabilitu firmy a predikovat její riziko úpadku a to až v období následujících dvanácti měsících. Model je založen na exaktní statistické analýze a principech data miningu.

Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (demografická data, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i negativní informace) a makroekonomická data. Výkonnost modelu, jež se blíží k 70 %, je dána především kvalitou a rozsahem dat, stejně jako i naprosto unikátní makro komponentou. Metodika ratingového modelu ČEKIA je v souladu s pravidly Basel II.

Další články k tématům - analýzy - ČEKIA - hodnocení - ocenění - strategie - Marek Kučera

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne 27. září 2010 - pondělí

Další články od K2 atmitec s.r.o.