logo K2 atmitec s.r.o.

Systém Octopus propojen s IS K2

Octopus denně monitoruje podnikatelské subjekty, které si uživatel sám stanoví. V případě, že se objeví jakákoliv nová informace k danému monitorovanému subjektu (živnostník - právnická osoba), pak systém sám informuje uživatele e-mailem.

Při vyhodnocování pracuje systém Octopus jak s placenými, tak neplacenými veřejně přístupnými zdroji a prohledává zakoupené a pravidelně aktualizované databanky i vlastní informační prameny.

Výstupem analýzy je ohodnocení zákazníka pomocí DCG-Score. Získáte tak kreditní informace o libovolném subjektu, který má IČ registrované v ČR. Při určování skóre pro danou firmu vychází systém Octopus z ekonomických informací (např. účetní závěrka, obrat), statistických údajů (např. počet zaměstnanců) a z negativních údajů (insolvence atd.).

Součástí hodnocení je rovněž přehled vlastnictví a personálních vazeb na hodnocenou společnost. Systém Octopus navíc disponuje funkčností Nespolehlivý plátce DPH a také eviduje dluhy živnostníků a právnických osob.

"Výsledky analýzy a hodnocení subjektů systémem Octopus jsou v Informačním systému K2 zpřístupněny v knize Dodavatelé / Odběratelé a v knize Partneři. Hodnotit jednotlivé zákazníky nebo partnery v těchto knihách lze hromadně i individuálně, přičemž pro hromadné spouštění byla vytvořena funkce - Aktualizace Octopus hodnocení. Díky těmto kreditním informacím lze minimalizovat riziko špatných klíčových rozhodnutí při uzavírání obchodů či při výběru postupu v případě vymáhání vzniklých pohledávek apod.", dodává Pavel Motan, obchodní ředitel K2 atmitec.

Další články k tématům - analýza - databáze - IS - monitoring - Octopus - Pavel Motan

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne 7. února 2013 - čtvrtek

Další články od K2 atmitec s.r.o.