logo K2 atmitec s.r.o.

Změna distribuční sítě přinesla pozitivní výsledky

V období měsíců července a srpna prošla distribuční síť K2 atmitec s. r. o. výraznou změnou. Společnost se na základě špatných zkušeností s některými svými původními distributory rozešla - jsou to K2 atmitec syst s.r.o., K2 atmitec Brno s.r.o. a K2 atmitec KV s.r.o.

Tyto společnosti za účasti K2 atmitec syst s.r.o. a několika zákazníků oznámily založení občanského sdružení s cílem chránit zájmy zákazníků 
a uživatelů IS K2 a vyvíjet jiný, podle našich informací doposud neexistující, informační systém. Ve skutečnosti jde o hrubý zásah do práv naší společnosti a o klamání našich klientů.

Společnost K2 atmitec s. r. o. jakožto právoplatný vlastník všech obchodních značek, know-how, patentů a licencí k výrobě, distribuci a vývoji Informačního systému K2 se distancuje od aktivity představitelů K2 atmitec syst s.r.o., kteří se touto cestou snaží skrývat za zákazníky a uživatele IS K2 a brát si je za rukojmí.

Na základě kladných reakcí řady zákazníků, kteří začali od září 2009 nový systém servisu k informačnímu systému K2 využívat, jsme přesvědčeni, že změna distribuční sítě byla správným krokem. Společnost K2 atmitec s.r.o. jako výrobce je tak schopna efektivněji komunikovat a reagovat na potřeby zákazníků. Jednoznačnou zkušeností zákazníků je pak skutečnost, že rukojmím implementátora se zákazník stává tehdy, když je implementační proces informačního systému realizován na bázi velkého množství speciálních úprav, oč se podle medializovaných informací společnost K2 atmitec syst bude snažit. Právě tento způsob vžene zákazníka do zmiňované závislosti na implementátorovi. Ukazuje se, že jsme udělali krok správným směrem, když jsme se rozhodli naše zákazníky takovýchto vazalských vazeb uchránit. V této souvislosti se pak nabízí otázka, jaké jsou skutečné úmysly vedoucích představitelů nově vzniklého občanského sdružení. Znovu zdůrazňuji, že nejsme jakýmsi výrobcem jakéhosi systému, který by vyvinul a zdokonalil K2 atmitec syst s.r.o. Jsme autory, vlastníky a držiteli patentů i ochranné známky K2 atmitec.

Společnost K2 atmitec s.r.o. a oprávněné partnerské organizace nyní v rámci nově poskytovaného servisu postupně u nových i stávajících klientů neduhy, způsobené nevhodnou implementací, odstraňuje a v tomto pozitivním trendu bude nadále pokračovat. Díky přímé vazbě na vývoj jádra informačního systému K2, lze pak způsob jeho využívání významně zefektivnit.

Další články k tématům - atmitec - distribuční - IS - K2

Článek K2 atmitec s.r.o. ze dne 5. října 2009 - pondělí

Další články od K2 atmitec s.r.o.