logo KOMIX s.r.o.

KOMIX obhájil vysokou kvalitu poskytovaných IT služeb

V listopadu 2013 proběhl ve společnosti KOMIX s.r.o. úspěšně dozorový audit systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001, řízení jakosti projektů dle ČSN ISO 10006 a managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1.

Společnost KOMIX s.r.o. tak opět potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytovaní IT služeb. Audit provedla akreditovaná certifikační společnost CQS. Společnost KOMIX při auditu doložila svou schopnost neustálého zlepšování výkonnosti systému managementu v souladu s politikou a vysokou úroveň při vývoji software, prodeji a poskytovaní IT služeb, včetně neustálého zlepšování produktů a služeb a orientaci na uspokojování potřeb zákazníka.

V průběhu tohoto roku probíhá ve společnosti KOMIX řada změn, které mají za cíl upevnit podíl firmy na trhu, zajistit její další růst a umožnit pružnou reakci na přání a potřeby zákazníků.

"Změna cílů společnosti, které charakterizuje slogan - Dáváme technologiím smysl, změna korporátní grafiky i navazující změny mají vliv na interní procesy a standardy, a to nejen pro oblast vývoje software. Integrovaný management a jednotlivé certifikované managementy jsou součástí této transformace, a je proto nutné zajistit jejich kontinuální zlepšování tak, aby byly nejen v souladu s legislativou a normami, ale také s politikou a cíli společnosti," řekl manažer kvality společnosti KOMIX, Jiří Feřtek.

Systémy certifikovaných managementů, které prošly dozorovým a recertifikační auditem, jsou součástí integrovaného managementu, který zahrnuje také certifikovaný management bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001, environmentální management dle normy ČSN EN ISO 14001 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001.

Další články k tématům - akreditace - audit - ČSN - ISO - management - normy - software - Jiří Feřtek

Článek KOMIX s.r.o. ze dne 13. prosince 2013 - pátek

Další články od KOMIX s.r.o.

Nabídka zaměstnání KOMIX s.r.o.