logo KOMIX s.r.o.

KOMIX klade důraz na péči o životní prostředí a ochranu zdraví svých zaměstnanců

Společnost KOMIX splňuje veškeré požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, uvědomuje si svou odpovědnost k životnímu prostředí a podniká proto kroky k jeho ochraně.

Společnost KOMIX s.r.o. úspěšně absolvovala dva recertifikační audity a byly jí uděleny certifikáty potvrzující shodu systému environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008, které jsou platné do roku 2015.

Hlavním smyslem aplikace normy ČSN OHSAS 18001:2008, pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), je vést organizace k tomu, aby identifikovaly rizika, navrhly a zavedly opatření, která všude tam, kde je to možné, odstraní nebo minimalizují jejich dopad na zaměstnance.

Norma ČSN EN ISO 14001:2005 klade důraz na to, aby společnosti snižovaly dopad své činnosti na životní prostředí a realizovaly efektivní systém řízení, který vede k jeho ochraně.

Oba recertifikované managementy jsou součástí integrovaného managementu společnosti KOMIX s.r.o. "Díky těmto certifikátům integrovaného managementu můžeme lépe prokazovat kvalitu nabízených produktů a služeb. Naši zákazníci tak získávají vyšší míru jistoty, že obdrží produkty a poskytované služby v patřičné kvalitě, včetně zabezpečení kvality řízení projektu i bezpečnosti informací. Zároveň také mají potvrzeno, že respektujeme moderní požadavky na péči o životní prostředí a také klademe maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci", konstatuje Jiří Feřtek, manažer kvality společnosti KOMIX s.r.o.

Hlavním cílem společnosti KOMIX s.r.o. je prostřednictvím informačních technologií usnadňovat lidem život, zefektivnit jejich práci a firmám poskytnout dlouhodobou konkurenční výhodu. Tento cíl podporuje také integrovaný management společnosti a jeho jednotlivé certifikované managementy.

Další články k tématům - certifikát - environment - ISO - management - zaměstnanci - Jiří Feřtek

Článek KOMIX s.r.o. ze dne 28. ledna 2013 - pondělí

Další články od KOMIX s.r.o.