logo KOMIX s.r.o.

KOMIX s certifikací jakosti CQS pro vývoj software a poskytovaní IT služeb

Na konci roku 2012 ve společnosti KOMIX úspěšně proběhly dozorové audity systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001, řízení jakosti projektů dle ČSN ISO 10006 a managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1.

Systém managementu kvality, dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001, je ve společnosti KOMIX zaveden, udržován a neustále zlepšován již 10 let. 

"Mohlo by se zdát, že po deseti letech je dozorový audit pouze rutina, ale opak je pravdou", řekl k výsledku recertifikačních auditů manažer kvality společnosti KOMIX Jiří Feřtek. "Je potřeba se neustále zlepšovat. Požadavky jednotlivých norem se při vydání nových revizí postupně mění a zpřísňují, stejně tak jako se neustále mění požadavky trhu a jednotlivých zákazníků na kvalitu produktů a poskytovaných služeb", pokračoval Jiří Feřtek.

Obhájením certifikátů ale práce nekončí. Cílem společnosti KOMIX je za pomoci informačních technologií podpořit vzájemnou komunikaci mezi lidmi, usnadnit a zefektivnit jejich práci.

"Toho chceme dosáhnout nejen kvalitou svých produktů a poskytovaných služeb, ale také v neposlední řadě s pomocí všech certifikovaných managementů v rámci integrovaného managementu. Spokojený zákazník je pro nás cílem i prostředkem pro neustálé zlepšování našich produktů a služeb", dodal Jiří Feřtek.

Systémy certifikovaných managementů, které prošly dozorovým auditem, jsou součástí integrovaného managementu, který zahrnuje také certifikovaný management bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001, který prošel dozorovým auditem v listopadu 2012, a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001 a environmentální management dle normy ČSN EN ISO 14001, které prošly recertifikací v červenci 2012.

Další články k tématům - audit - certifikát - ČSN - ISO - Jiří Feřtek

Článek KOMIX s.r.o. ze dne 1. února 2013 - pátek

Další články od KOMIX s.r.o.