logo KOMIX s.r.o.

Bezpečná realizace rozsáhlých IT projektů na konferenci LaTes 2013

Společnost KOMIX pořádá ve středu 9.10. 2013 v CITY CONGRESS, Praha - Pankrác již 8. ročník odborné konference LaTes věnované problematice ladění a testování softwarových aplikací.

Program konference se zaměří na kvalitu software z širšího pohledu. Důležitou roli při tvorbě softwaru hraje v současné době hodně diskutovaný proces výběru dodavatele, a to nejen ve veřejné soutěži. A právě tomuto tématu bude věnován úvod konference.

Další příspěvky budou zaměřeny na problematiku kvalitního zadání, tedy formulaci uživatelských požadavků, na testování software v kontextu životního cyklu celé aplikace a na metriky pro řízení procesu vývoje a testování.

Závěr konference účastníkům nabídne informace o připravovaném zákonu o kybernetické bezpečnosti a o tom, jak ochránit data proti útokům vlastních zaměstnanců.

Konference je určena zájemcům o hlavní trendy v oblasti vývoje software a zajištění jeho kvality, především pak osobám zodpovědným za vývoj či provoz aplikací a informačních systémů. Zcela jistě ji lze doporučit všem, kdo se připravují na tvorbu či změnu informačního systému, popř. rozhodují o nákupu IT technologií.

Obsahová náplň konference zaujme nejen informatiky, ale i manažery zodpovědné za koncepci informatiky ve firmě, za jakost nebo za interní procesy vývoje a testování software.

Po dobu konference budou v prostorách předsálí instalovány expozice IT řešení souvisejících s prezentovanými tématy.

Další články k tématům - konference - zaměstnanci

Článek KOMIX s.r.o. ze dne 10. září 2013 - úterý

Další články od KOMIX s.r.o.