logo KOMIX s.r.o.

Projektové řízení s ADVANTA 3.0

KOMIX představuje novou verzi systému pro správu projektového portfolia - ADVANTA 3.0. Nejzásadnější změnou je posun k proaktivnímu systému správy projektového portfolia, který v sobě integruje agilní principy projektového řízení.

Mezi další nové funkce nástroje patří dále možnost systematického použití šablon, které v nové verzi systému ADVANTA mohou vytvářet komponentovou strukturu pro další využití v projektových šablonách. Současně je zásadně přepracováno i uživatelské rozhraní.

"ADVANTA je nezávislá na konkrétní metodice a její možnosti tailoringu konkrétním potřebám firmy jsou téměř nevyčerpatelné. Rozšířením o proaktivní prvky projektového řízení se však posouváme do oblasti moderních projektových přístupů. Pro společnosti operující na základě tradičních projektových metod to především znamená zvětšení možností okamžité kontroly projektového portfolia a jeho klíčových ukazatelů, ať už to jsou náklady, milníky vývoje nebo libovolné transakce v projektovém cyklu. Během následujících měsíců se vývojově zaměříme na optimalizaci pro uživatele mobilních zařízení. Ty sice podporujeme již dnes, ale prostřednictvím aplikačních widgetů chceme komplexnost celého rozhraní systému ADVANTA dále zjednodušovat pro malé displeje," uvádí Martin Sahula, produktový manažer společnosti KOMIX, která produkt na českém trhu distribuuje.

Do nové verze systému ADVANTA 3.0 byly také zahrnuty lepší možnosti exportu dat, vylepšení aplikačního rozhraní pro navázání ADVANTY na další aplikace v organizaci, případně také rozšíření funkcí kalendáře o podporu formátů Google Calendar. Celkově se změnou uživatelského rozhraní došlo také k přizpůsobení možností kontrolních widgetů aplikace.

Článek KOMIX s.r.o. ze dne 6. října 2015 - úterý

Další články od KOMIX s.r.o.