logo KOMIX s.r.o.

QlikView mezi leadry v oblasti Business Intelligence

V rámci prestižního hodnocení Magic Quadrant každoročně prováděného nezávislou analytickou agenturou Gartner se pro rok 2013 umístila společnost QlikTech se svým produktem QlikView mezi leadry v oblasti řešení Business Intelligence a analytických platforem.

S nástrojem Business Intelligence QlikView, který pracuje s patentovanou technologií in-memory analýzy, získáte bez velkých nákladů přehledné a rychlé analýzy vašich dat z nejrůznějších úhlů pohledů, aniž byste k tomu potřebovali odborníka na IT. QlikView je určen všem, kteří potřebují analyzovat a vyhodnocovat svá data. Jedním z předních poskytovatelů řešení QlikView pro Českou republiku je společnost KOMIX.

Umístění v kvadrantu leadrů pro oblast Business Intelligence a analytických platforem jen potvrzuje fakt, že se řešení QlikView snaží maximálně přiblížit potřebám koncových uživatelů a způsobu, jakým provádějí svá rozhodnutí.

"QlikView umožňuje provádět interaktivní analýzy namísto využívání pouhých statických reportů a výkazů. Disponuje jednoduchým ovládáním a moderními vizualizačními prvky v podobě interaktivních reportovacích objektů, grafů a tabulek s možností jejich snadné úpravy", říká Tomáš Třmínek, account manager společnosti KOMIX.

Nová verze QlikView 11, která byla představena v roce 2012, navíc využívá princip kolektivní inteligence, který za účelem rychlejšího a informovanějšího rozhodování, podporuje spolupráci a komunikaci v rámci určité skupiny nebo organizace. QlikView 11 rovněž představila funkci tzv. komparativní analýzy, která umožňuje interaktivní porovnávání uživatelem definovaných skupin dat.

Mezi další hlavní přínosy nové verze patří snadnější a rychlejší vývoj aplikací, lepší možnost řízení a kontroly QlikView a posílení zabezpečení dat v podnicích.

"QlikView je nástroj nové generace založený na patentované in-memory technologii. Vyznačuje se zejména vysokou výkonností, minimálními nároky na vývoj, rozvoj, administraci, potřebný hardware a školení uživatelů, což se výrazně projevuje v minimalizaci celkových nákladů a rychlé návratnosti počáteční investice". dodává Tomáš Třmínek.

O hodnocení Magic Quadrant

Magic Quadrant graficky znázorňuje situaci na trhu k určitému datu a pro určité časové období. Zobrazuje výsledky analýzy provedené společností Gartner, jak jednotliví prodejci splňují kritéria stanovená firmou Gartner pro dané odvětví trhu. Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt či službu, které jsou v hodnocení Magic Quadrant uvedeny, ani nedoporučuje uživatelům technologií vybírat si pouze dodavatele zařazené do kvadrantu lídrů (Leaders quadrant).

Magic Quadrant je výzkumný nástroj, není zamýšlen jako návod k určitému jednání. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti s tímto výzkumem žádné záruky, výslovné ani předpokládané, jako např. záruky týkajících se prodejnosti či vhodnosti k určitému účelu.

Další články k tématům - analýza - BI - investice - vizualizace - výzkum - Tomáš Třmínek

Článek KOMIX s.r.o. ze dne 4. března 2013 - pondělí

Další články od KOMIX s.r.o.