logo Kverulant.org, o.p.s.

Úřady konečně začínají šetřit za IT

Podle posledního průzkumu Kverulant.org průměrné roční náklady na jednoho uživatele za IT ve státní správě klesly ze 76 tisíc korun na 23 tisíc. Obrat k lepšímu nastává snad i díky pravidelným kontrolám - i tak je co zlepšovat!

Kverulant.org se v roce 2013 dotázal několika institucí státní a veřejné správy na náklady vynaložené v letech 2010, 2011 a 2012 za nákup počítačů, notebooků, serverů a jim příslušného softwaru. Zjistil, že u vzorku deseti porovnávaných institucí dosáhla průměrná cena IT pro jednoho uživatele za rok 75988 Kč.

Porovnávané státní instituce:

Když Kverulant.org shromáždil data o stejných institucích za roky 2013, 2014 a 2015 dopočetl se k průměru nákladů na jednoho uživatele ve výši 23183 Kč. Kverulant věří, že k podstatnému zlepšení přispěl i on dlouhodobou a pravidelnou medializací konkrétních případů plýtvání v IT.

Kverulant.org však letos neporovnával jen deset výše uvedených institucí. Podařilo se mu shromáždit data za roky 2013, 2014 a 2015 od 23 veřejných institucí. V tomto širším vzorku činí roční průměr nákladů na jednoho uživatele 33085 Kč. To je sice více než průměr porovnávaných deseti institucí, ale stále více než dvakrát méně než v období let 2010, 2011 a 2012.

Kverulantem porovnávaných 23 institucí zaplatilo za software a hardware v letech 2013, 2014 a 2015 celkem 2,9 miliardy korun. Nákup stolních počítačů, notebooků a serverů, včetně smluv SLA (service licence agreement), vyšel na 570 milionů korun a 2,3 miliardy úřady vydaly za software.

Kdyby všechny Kverulantem sledované instituce nakupovaly za maximálně průměrné ceny, pak by mohly ročně ušetřit celkem 219 milionů korun. A uvážíme-li, že podobných úřadů je přibližně 50, mohla by roční úspora v celé republice činit necelou půlmiliardu korun.

Jde samozřejmě o teoretickou úvahu, protože jednotlivé instituce mají přeci jen rozdílné požadavky na nákup. Některé mohou kupovat levný hardware a obměňovat ho každé 3 roky, jiné potřebují kupovat dražší a kvalitnější a používat ho i více než 5 let.

Nejvyšší průměrné výdaje na IT Kverulant.org zaznamenal u ministerstva financí, Ředitelství silnic a dálnic a u ministerstva spravedlnosti. Jde o úřady tak či onak ovládané hnutím ANO. Přestože i zde došlo k úspoře v nákladech na IT, je evidentní, že i po více než téměř třech letech ve vládních funkcích zůstávají sliby lídrů ANO o centrálních nákupech, které zlevní provoz státu o 60 miliard korun, stále jen prázdnou volební proklamací.

Nahlédnutím na webové stránky jednoho z elektronických tržišť spravovaného ministerstvem pro místní rozvoj Gemin lze snadno zjistit, že i během letošního roku některá ministerstva dál nakupovala kopírovací stroje různých značek.

Jen ministerstva zadala do tohoto e-tržiště téměř 2000 zakázek, mj. na mobily, počítače, tiskárny, kopírky, nábytek, zářivky a kávovary. Často jde o nákupy několika kusů. V rámci resortů, tedy včetně jejich podřízených organizací, to bylo 11350 zakázek.

O nějakém sjednocení značek, typů či dodavatelů nemůže být řeč. Kverulant zjistil, že například ŘSD poptávalo v lednu 2015 nákup spotřebního materiálu tiskáren.

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že ŘSD provozuje tiskárny s více než 350 různými druhy tonerů.

Přitom ŘSD zaměstnává jen přibližně 1000 uživatelů výpočetní techniky.

Článek Kverulant.org, o.p.s. ze dne 14. června 2016 - úterý

Další články od Kverulant.org, o.p.s.

Acronis True Image 2019