logo Kverulant.org, o.p.s.

IT tunel CRAB odsouvá kauzu Opencard až na druhé místo - hraje se o 2 miliardy Kč

Stát má za SW od IBM pro Centrální registr administrativních budov (CRAB) v ceně maximálně několik desítek milionů zaplatit minimálně 1,6 miliardy Kč. Kverulat.org již podal trestní oznámení na neznámé pachatele a vyzval ministra financí Babiše ke sjednání nápravy.

"Když podle zákona žádáme o informace a instituce za ně chce nesmyslných 60000 Kč, víme, že jsme uhodili hřebíček na hlavičku - potvrdilo se nám to v mnoha našich kauzách. Zřejmě CRAB bude i tento případ. Buď může být ze získaných informací patrné, že je zde nehospodárně nakládáno s veřejnými prostředky, což může být i díky korupčnímu jednání, nebo se jedná o zcela neefektivní fungování a využívání systému. Až od ÚZSVM dostaneme požadované informace, provedeme jejich analýzu,“ vzpomíná na začátky kauzy z října 2013 Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org, o.p.s.

Odůvodnění ÚZSVM (ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH), že na dohledání informací je potřeba vyčlenit minimálně dva zaměstnance po dobu minimálně tří týdnů, je naprosto absurdní. Copak ÚZSVM nemá přehled, jaké má počítače a programy a za kolik je pořizoval?

O IT tunelu CRAB

Historie projektu CRAB se datuje od roku 2008, kdy byl schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence administrativních budov státu. Vytvoření a provoz CRABu má českou státní pokladnu do konce roku 2019 stát více než 1,6 miliardy korun. Utraceny již byly stovky milionů. Krajně podezřelé je také to, že software pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nakupuje i Státní tiskárna cenin (STC).

Tunel CRAB za více než 1,6 miliardy korun jistě předčí i do nedávna největší tunel Opencard, u kterého se náklady ke konci roku 2009 odhadovaly na 1 miliardu. Skutečné náklady přitom podobně jako u CRABu dosahovaly několik desítek milionů - v případě Opencard mluví kvalifikovaný odhad na obdobný informačně-technologický projekt o 50 milionech korun. Také software CRAB by dle obvyklých cen měl stát řádově méně. Experti organizace Kverulant.org částku v jeho případě odhadují na maximálně desítky milionů Kč, a to včetně provozu.

Podle organizace Kverulant.org navíc náklady na CRAB nejsou transparentní. Není zřejmé, jak byla stanovena cena a jak byl vybrán dodavatel IBM. Jisté je, že společnost IBM nebyla vybrána v souladu s nařízením vlády pro zadávání veřejných zakázek, a to ani přesto, že vlastní výběr se uskutečnil až rok a půl po tom, co tato norma nabyla účinnosti. Původní smlouvy s IBM navíc stále prodražují nové a nové dodatky, aniž by proběhlo jakékoliv výběrové řízení.

Software CRAB je tak drahý, že v souvislosti s ním narostly průměrné náklady na státní administrativní budovy minimálně o 125 korun za každý užívaný metr ročně. Kverulant zjistil, že v období 2013 - 2019 vyjde tento systém na provozu a za pořízení průměrně na 230 miliónů za rok.

Pokud roční náklady na CRAB vydělíme počtem budov, které jsou v systému zavedeny (aktuálně cca 3681), vyjdou nám průměrné vícenáklady na zajištění chodu CRABu pro jednu "průměrnou" budovu každoročně na více než 60 tisíc. CRAB eviduje celkem 1,85 milionu m2 kancelářských ploch, takže díky němu narostly náklady za užívaný metr každoročně přinejmenším o 125 korun.

Kverulant.org se již 20.11. 2014 o všechna tato podezření prostřednictvím trestního oznámení podělil s orgány činnými v trestním řízení. Zároveň vyzval ministra financí Babiše, aby největší tunel v dějinách českého IT zastavil dřív, než budou za mnohonásobně předražený program vyplaceny všechny peníze. Právě ministerstvo financí má v gesci jak STC, tak ÚZSVM.

"Na základě Kverulantových informací jsem již nařídil okamžitý a mimořádný audit celého projektu. Chci také zopakovat, že celý CRAB vznikl za ministra Kalouska a tehdejšího ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pana Vaňka, kterého už jsme dávno vyměnili. Smlouvy, které jsme zdědili, jsou de facto nevypověditelné, ale i to bude prověřeno. Můj náměstek Lukáš Wagenknecht také již zahájil jednání s hlavním dodavatelem CRABa, firmou IBM," doplňuje ke žhavé IT kauze ministr financí Andrej Babiš.

"Chvíli nám trvalo, než jsme ministra Babiše v e-mailové komunikaci přesvědčili, že CRAB je problém za 2 miliardy a nikoliv jen za 0,6 miliardy, jak mu původně tvrdilo jeho ministerstvo. Nicméně povedlo se to a my nyní chceme věřit, že největší tunel v dějinách českého IT bude zastaven dřív, než všechny peníze zmizí někde v Karibiku. Podle našeho odhadu ještě lze zachránit miliardu korun," doplňuje Vojtěch Razima.

Další články k tématům - CRAB - IBM - kauza - ministerstvo - Opencard - software - tunel - Vojtěch Razima - Andrej Babiš

Článek Kverulant.org, o.p.s. ze dne 19. prosince 2014 - pátek

Další články od Kverulant.org, o.p.s.