logo Kverulant.org, o.p.s.

(radio)Amatéři z Celní správy budou čelit správnímu řízení ÚOHS

Kverulant.org podal podnět k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k ÚOHS. Jde celkem o 18 nezákonných výběrových řízení v hodnotě 65 milionů Kč, z toho 35 milionů Kč za nákup vysílaček pro celníky.

Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů Kč. O žádnou soutěž však nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli - firmě KonekTel.

Kverulant se proto nedávno obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a požádal ho, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o jednání, ze kterého Kverulant pořídil videozáznam.

Velitel celníků společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však brigádní generál Poulíček nepřesvědčil, a proto v úterý 6. 3. 2018 podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Upozorňuje v něm nejen na soutěž celníků, ale i na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, které vyhrála firma KonekTel nelegálně. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí celníkům fingovanou soutěž zrušit.

17 nelegálních zakázek pro KonekTel za víc než 30 milionů Kč:

To ale není to jediné, na co Kverulant upozorňuje. Zákon o zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky společnostem s nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů byl přijat s cílem zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci.

U zaknihovaných akcií je eliminován prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie.

Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. 11. 2017 - přesto však vyhrála 17 zadávacích řízení za více než 30 milionů Kč, přestože měla být okamžitě vyloučena.

Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí zrušit fingovanou soutěž nejen celníkům, ale zruší i ostatní zde uvedené soutěže pro jejich zjevnou nezákonnost.

Další články k tématům - baterie - KonekTel - radiostanice - soutěž - tendr - TETRA - ÚOHS - vysílačky - zákon

Článek Kverulant.org, o.p.s. ze dne 8. března 2018 - čtvrtek

Další články od Kverulant.org, o.p.s.

M-Files - Document Management System