logo GOPAS, a.s.
Jan Dvořák

Jan Dvořák

Ředitel Počítačové školy Gopas

LinkedIn

Konferenci HackerFest jsme se rozhodli opět uspořádat online, abychom zaručili její konání a zajistili bezpečnost účastníků. Půjde již o jedenáctou z našich odborných konferenci, která proběhne v této podobě, na naší vlastní na míru vyvinuté komunikační platformě. Těší nás pozitivní ohlas účastníků na tuto podobu akcí a také fakt, že se jich na online konferencích účastní mnohem více než na konferencích klasických.

Obsah konferencí drží nadále svou nadstandardní kvalitu a je zároveň přístupný všem bez ohledu na lokalitu. Již zavedenou praxí je 7denní přístup do archivu, díky kterému si účastníci mohou přednášky dávkovat podle svých časových možností nebo znovu shlédnout ty, které je zaujaly.

Rychlý skok v digitalizaci v posledním roce způsobil to, že zájem o IT odborníky ještě vzrostl. Největší je o programátory a datové specialisty, zvyšující se počty útoků vyžadují efektivní ochranu firemních systémů. Vytížení těchto odborníků je stále větší, zároveň si ale také potřebují doplňovat své znalosti a mít přehled o nejnovějším vývoji.

Proto se naše dvoudenní konference TechEd 2021 ONLINE soustředila na to nejdůležitější, co se probírá na odborných konferencích i fórech po celém světe a ve zhuštěné podobě tyto informace poskytla české a slovenské odborné veřejnosti.

Loňský ročník - TechEd 2020 ONLINE - byl první konferencí, kterou jsme uspořádali v on-line podobě, a to společně pro českou i slovenskou odbornou veřejnost. I když jsme nepředpokládali, že budeme v on-line podobě konferencí pokračovat po celý další rok, nechali jsme si pro ně vyvinout vlastní komunikační platformu.

Potěšil nás pozitivní ohlas od účastníků a také fakt, že se jich na on-line konferencích zúčastnilo ve výsledku mnohem více než na konferencích klasických v roce 2019.

Do budoucna počítáme s jakousi hybridní formou, kdy by celý obsah konference mělo být možné shlédnout jak v konferenčních sálech, tak doma u obrazovek.

I když se těšíme, až se s účastníky našich konferencí setkáme opět osobně, postarali jsme se o to, abychom tyto akce v on-line režimu nabídli v profesionální podobě. V loňském roce jsme zajistili vývoj vlastní komunikační platformy. Velmi nás potěšilo, že ohlas účastníků na naše akce byl velmi pozitivní, a počet jejich účastníků oproti roku 2019 dokonce vzrostl.

To nás motivovalo k rozšíření portfolia našich konferencí do oblastí, kde cítíme poptávku po relevantních informacích.

Rok 2020 v oblasti IT vzdělávání pochopitelně masivně urychlil přechod k online výuce. A ačkoliv by se někomu mohlo zdát, že to je pro naši společnost v podstatě výhra, tak to není tak úplně pravda. Naše kurzy vždy vynikaly vysokou kvalitou a špičkovým technologickým zázemím.

Umožňovali jsme účastníkům našich kurzů plně se soustředit a absorbovat maximum užitečných informací v našich učebnách. Asi všichni dobře víme, jak je složité udržet dlouhodobě pozornost při dálkové výuce čehokoliv.

My posledních 6 měsíců využíváme možností pokročilých technologií pro distanční výuku a školení na maximum. Všechny naše kurzy, a dokonce i odborné konference, úspěšně realizujeme online.

Velkou výhodou, kterou si účastníci kurzu chválí, je námi poskytovaná možnost vrátit se ještě k probírané látce, a tak si vědomosti upevnit.

Je nezbytné, aby profesionálové zajišťující bezpečnost podnikových systémů a aplikací měli přehled o nejnovějším vývoji, ale také prakticky znali techniky, které útočníci využívají.

Přehled o aktuálních hrozbách i konkrétní příklady problémů se zabezpečením nejužívanějších platforem nabídne již v polovině září naše odborná konference HackerFest 2020, která letos proběhne on-line.

Pro podrobný vhled do problematiky doporučujeme účast na některém z kurzů. Pro získání informací, jak se bránit proti ransomware útokům, například GOC159.

I když se v současné době koronavirová pandemie uklidňuje, záleží nám na zdraví a bezpečnosti našich účastníků. Proto raději nechceme riskovat a po úspěšné online realizaci konferencí TechEd a Power BI Day uspořádáme i Hackerfest v této podobě. Budeme sice muset oželet příjemné osobní setkání s IT profesionály z celé republiky, ale pro účastníky bude mít tato podoba své výhody.

Celá konference HackerFest 2020 proběhne v naší webové aplikaci, kterou bude možné používat i 7 dní po ukončení akce. Všechna vystoupení zde budou dostupná ze záznamu.

Pokud budete využívat domácí počítač, zkontrolujte, že jeho zabezpečení je aktuální. Udělejte si svůj pracovní profil a zajistěte ho heslem tak, aby se do něj nedostali ostatní členové domácnosti. Je-li to jen trochu možné, nestahujte na tento počítač nic z podezřelých zdrojů, neinstalujte sem volně dostupné programy, zejména hry.

Používejte prověřené komunikační kanály - ne každý nástroj pro on-line komunikaci je bezpečný. Uvědomte si, že budete vstupovat do firemních systémů a snažte se nebýt tím, kdo je ohrožuje.

S nástupem Zuzany Čihákové rozšiřujeme naše marketingové a komunikační aktivity zaměřené jak na posilování značky, tak na propagaci jednotlivých akcí, zejména odborných konferencí.

Kromě našich stěžejních konferencí TechEd-DevCon, HackerFest a Java Days v současné době pořádáme i řadu dalších akcí a kurzů zaměřených například na Power BI, DevOps či robotickou automatizaci.

HackerFest se jako konference, která nabízí opravdu přínosný unikátní obsah, stal vrcholnou událostí mezi odbornými IT akcemi v České republice.

Našim IT profesionálům umožňuje nejen vyslechnout přednášky a praktické rady předních odborníků z ČR i celosvětové scény, ale především možnost sdílet zkušenosti, setkávat se a konzultovat své problémy jak s přednášejícími, tak kolegy z branže.

Odborná konference TechEd-DevCon je vždy odrazem témat, které aktuálně rezonují v IT komunitě. V současné době firmy vnímají, že kvalitní IT infrastruktura se stává výraznou konkurenční výhodou.

Na úspěšnost firem má vliv i to, nakolik umějí využít svá data - i když 57% firem se snaží svá data nějak vytěžit, jen necelá třetina z nich umí pokročilou analytiku opravdu využít.

Pražský a brněnský TechEd mají sice podobný název, ale liší se jak obsahově, tak i atmosférou - ten brněnský je podle vyjádření účastníků i přednášejících komornější, ale také uvolněnější. Shodné jsou ale v tom, že si vydobyly pověst přínosných akcí se skutečně odborným a technickým obsahem bez marketingových klišé.

G2B TechEd 2019 se tak zařadil mezi naše tradiční konference, které jejich účastníci vyhledávají opakovaně.

Když jsme se před třemi lety rozhodli uspořádat konferenci úzce zaměřenou na Java platformu, byl to tak trochu krok do neznáma. Ukázalo se ale, že jsme nejen vyšli vstříc požadavkům IT odborníků, s nimiž se po celý rok setkáváme na našich kurzech a odborných seminářích, ale také vystihli trend znovuoživení Javy.

Konference JavaDays si již vydobyla své pevné místo v kalendáři IT odborníků, protože již v předstihu byla zaplněna na plnou kapacitu.

HackerFest je konference, která si získala u odborné veřejnosti vysoké renomé a velká část IT profesionálů ji navštěvuje opakovaně. To dokazuje i hodnocení HackerFestu 2018 jeho účastníky - 78% z nich uvedlo, že pro ně byla stoprocentně přínosná, zbytek ji hodnotil jako spíše přínosnou.

Konference byla letos i v předcházejícím roce s výrazným předstihem vyprodaná, proto si zapište do kalendáře termín 16. 9. 2019, kdy proběhne sedmý ročník HackerFestu.

TechEd-DevCon se letos bude konat již pošestnácté. Jde o konferenci s velkou tradicí, která ale nezkostnatěla a každým rokem odráží trendy, které aktuálně hýbou světem IT. Z konference původně určené zejména pro programátory a databázové specialisty se vyvinula v událost, v rámci které si na své přijdou odborníci všech možných IT specializací.

Letos bude například kladen větší důraz na IT bezpečnost, dotkneme se i problematiky nařízení GDPR, které záhy po konferenci vstoupí v platnost.

K uspořádání nové konference nás vedla zvýšená poptávka po tématech, které musí řešit ti, kteří zastřešují IT ve firmách, vedou IT oddělení, šéfují velké projekty, nebo se zabývají projektovým managementem či procesním řízením.

S rostoucím zájmem o naše kurzy manažerských dovedností a po úspěšné sérii odborných snídaní s Martinem Vitoušem jsme začali přemýšlet o uspořádání nové konference, která by byla zaměřená trochu jinam než naše TechEdy, HackerFest nebo JavaDays. A výsledkem je zbrusu nová akce s názvem ManDay.it.

Java kraluje vývoji současných webových a mobilních podnikových aplikací a Javisté potřebují stejně pohodlný přístup k informacím jako programátoři na platformě Microsoft. Proto jsme se v loňském roce rozhodli uspořádat kromě TechEd-DevConu a HackerFestu i konferenci zaměřenou speciálně na platformu Java. A protože byl první ročník úspěšný, budeme s JavaDays pokračovat i v letošním roce.

Konference nabídne nejucelenější přehled novinek o Javě, nejpoužívanější platformě v podnikovém prostředí, ale také o novince, programovacím jazyku Kotlin.

Zajištění bezpečnosti systémů, aplikací a dat je pro firmy přímo životně důležité, protože jejich podnikání je čím dál tím více svázané s IT technologiemi. V příštím roce navíc vstoupí v platnost Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) spojené s citelným finančním postihem pro subjekty, kterým uniknou osobní data, která spravují, takže ochrana dat bude ještě zásadnější.

Nové nařízení si vyžádá nemalé finanční náklady na zavedení potřebných opatření, ale i náklady na průběžné dodržování nově stanovených pravidel. A zde více než kde jinde zajistí efektivní fungování investice do potřebného vzdělávání zaměstnanců.

V jednadvacátém století je úroveň IT znalostí alfou a omegou zaměstnatelnosti každého jednotlivce, ale také podmínkou konkurenceschopnosti firem. Naším cílem je nabízet kurzy, které reálně pomohou zvýšit úroveň IT vzdělanosti, a to jak uživatelů, tak především IT odborníků.

Spolupracujeme se špičkovými odborníky od nás i ze zahraničí, při zavádění inovativních forem výuky využíváme progresivní technologie.

HackerFest pořádáme letos již popáté. Bereme už jako věc prestiže, abychom v českém prostředí nabídli konferenci, která snese srovnání se špičkovými akcemi svého druhu kdekoli na světě a poskytli informace, které účastníkům opravdu pomohou v reálné praxi.

I letos se nám podařilo dohodnout účast špičkových světových expertů - například uznávané odbornice na IT bezpečnost Pauly Januszkiewicz nebo zkušeného etického hackera Sandera Maase.

Konference TechEd-DevCon se stala jedinečným fórem pro setkání s nejnovějšími světovými trendy a předními odborníky v přátelském prostředí a bez nutnosti daleko cestovat. Nabízíme přehled toho, co se diskutuje na špičkových celosvětových fórech, nezapomínáme ale na to, že i nejnovější technologie je třeba prezentovat se vztahem k reálné praxi.

Letošní rok je pro nás výjimečný - konferenci TechEd-DevCon pořádáme již popatnácté. Navíc jsme úspěšně odstartovali i TechEd v Brně, jehož první ročník proběhl v únoru.

Konference TechEd-DevCon 2017 je nejen pro nás bezesporu největší událostí roku, což dokazuje i velký zájem, který v posledních letech vždy přesahuje kapacitní možnosti. Dlouholetí účastníci tuto konferenci charakterizují jako jedinečnou a jedinou příležitost vyslechnout si ucelené informace o aktuálních trendech ve světě IT na úrovni špičkových zahraničních konferencí v českém prostředí.

Mezinárodní rozměr dokazuje i to, že se nám opakovaně daří zvát vynikající odborníky, kteří přednášejí na významných konferencích po celém světě. Letos bude jejich zastoupení ještě větší, neboť novinkou je specializovaná sekce vyhrazená pouze pro ně.

To potvrzují i naše zkušenosti - pokud mají lidé prokázat například své znalosti Excelu v praktickém testu, zvládnou většinou tak 10% požadovaných úkolů. Firmám by proto mělo záležet na tom, aby s nástroji, které využívají, zaměstnanci opravdu uměli pracovat a využívat jejich možnosti.

Investice do vzdělávání se firmám vrátí velmi brzy, ať už ve zvýšení produktivity pracovníků, menší ztrátě času IT specialistů nebo ve snížení ztrát způsobených neznalostí lidí.

Jako společnost, která na českém trhu působí již téměř 25 let, cítíme společenskou odpovědnost a chceme podporovat aktivity, které podle nás mají smysl. Právě proto se zaměřujeme na pomoc dětem, kdy přispíváme nejen financemi jako zde, ale pomáháme také v oblasti vzdělávání, kdy u nás děti absolvují např. začátečnický kurz zaměřený na grafiku.

Pomáháme ale i v projektech zaměřených na seniory, jejich volnočasové aktivity a vzdělávání.

V současné době vrcholí přípravy pražského TechEd-DevConu, jehož jubilejní 15. ročník chystáme na květen. Jde o akci s dlouholetou tradicí, která už má stálé účastníky a každoročně seznamuje s tím nejzajímavějším, co IT světem hýbe. Jsme velmi rádi, že úspěšný byl i náš nový projekt - brněnský G2B TechEd.

Byl naší první velkou odbornou konferencí konanou jinde než v Praze, prostřednictvím které jsme chtěli vyjít vstříc především IT specialistům z Moravy a Slezska. Rozhodně plánujeme v této nové tradici pokračovat - druhý G2B TechEd proběhne v únoru 2018.

Velký zájem o naše odborné konference, jejichž kapacita je již tradičně v předstihu naplněná, nás přivedl k záměru připravit po loňské novince JavaDays 2016 další nový projekt. Chtěli jsme navíc vyjít vstříc IT odborníkům, kteří na naše konference jezdí z Moravy, Slezska a Slovenska, a tuto novou konferenci jsme se rozhodli uspořádat v Brně.

Věříme, že i G2B TechEd bude úspěšný, půjde o obsahově nabitou akci, která spojuje informačně bohaté přednášky, poznatky z praxe a praktické ukázky.

Letošní rok je pro nás z mnoha pohledů jubilejní, proto jsme se rozhodli zahájit další tradici a kromě pražského TechEdu, jehož již 15. ročník připravujeme na květen, uspořádat podobně zaměřenou konferenci i v Brně. Chceme tak vyjít vstříc IT specialistům z Moravy, Slezska i ze Slovenska a věříme, že i G2B TechEd přijmou nadšeně jako naše další konference.

Připravili jsme obsahově nabitou akci, která spojuje informačně bohaté přednášky, poznatky z praxe a praktické ukázky.

Vzdělávání je v oblasti IT klíčem k úspěchu. Jako největší poskytovatel IT vzdělávání ve středoevropském regionu silně vnímáme potřeby našich specialistů a připravujeme pro ně kurzy a další aktivity tak, abychom vyšli vstříc jejich potřebám.

Proto jsme se letos rozhodli obohatit nabídku našich akcí určených pro programátory. Kromě jarní konference TechEd-DevCon jsme připravili pro Java komunitu novou konferenci JavaDays a doufáme, že si získá stejnou oblibu, jako naše další konference a odborné workshopy.

HackerFest se vymyká běžnému schématu současných bezpečnostních konferencí, které jsou postaveny zpravidla na marketingových a obchodních prezentacích jednotlivých dodavatelských společností. Přinášíme informace spojené s opravdu reálnou praxí a v českém prostředí nabízíme témata z vrcholných akcí na světové úrovni.

O správnosti našeho konceptu nás přesvědčuje velký zájem o konferenci ze strany účastníků.

Vzdělávání v oblasti IT poskytujeme již téměř 25 let, zajišťujeme jak uživatelská školení, tak vzdělávání specializovaných IT odborníků. Zejména pro ně také připravujeme odborné konference a workshopy, které do českého prostředí přenášejí atmosféru i obsahovou kvalitu vrcholných zahraničních akcí.

Na jaře je to konference TechEd-DevCon určená zejména pro programátory a IT administrátory, na podzim potom HackerFest zaměřený na oblast IT bezpečnosti a etický hacking. V letošním roce jsme se rozhodli plán našich akcí doplnit o konferenci speciálně zaměřenou na Java komunitu a uspořádat JavaDays 2016.

Prezentační nástroje je poměrně jednoduché zvládnout, ale rychlé a efektivní ovládnutí prezentačních technik i nástrojů zajistí nejlépe školení v interakci s živými posluchači a lektorem, který umí obsah kurzu přizpůsobit konkrétním potřebám účastníků kurzu.

Vedle tradičních kurzů nabízíme i novinky na poli prezentování - například stále populárnější prezentační technologii PREZI, která oproti standardně používanému systému řady snímků prezentace nabízí více možností, například vytváření celého obsahu na jedné ploše v myšlenkové mapě.

Zároveň i zde platí, že čím méně schůzek, tím lépe - v případě, že má zaměstnanec naplánováno několik hodin schůzek na každý den v týdnu, logicky nebude schopen se na všechny z nich kvalitně připravit. Efektivita schůzek tím úměrně utrpí.

HackerFest za tři ročníky získal pověst kvalitní a informačně nabité konference, která ve své oboru nemá v České republice konkurenci.

Spojení informačně bohatých přednášek, poznatků z praxe a praktických ukázek je pro účastníky konference opravdu přínosné, což dokládá i velký zájem o konferenci ze strany účastníků.

Jako již tradičně v letních měsících, i letos nabízíme firmám i jednotlivcům možnost využít klidnějšího období ke vzdělávání za zvýhodněných podmínek. Nabídka zahrnuje jak u nás nejfrekventovanější školení uživatelských dovedností, tak širokou škálu kurzů pro IT specialisty.

Jednotlivé podoblasti neustále aktualizujeme a rozšiřujeme o nové kurzy. Obecně všichni nadšenci do nových technologií a zejména cloudových řešení mohou využít kurzy pro SaaS, IaaS, PaaS, Office 365 a školení pro Azure.

Největší hrozbou pro IT bezpečnost firem jsou vlastní zaměstnanci, to je známá věc potvrzená mnoha lety školení v této oblasti. Lidé sice chápou nutnost chránit své informace, ale pokud neumějí rozeznat bezpečnostní rizika, zaměstnavatel jim nenabídne bezpečné komunikační nástroje nebo je neumějí správně používat, hledají vlastní řešení. Tak často nevědomky ohrožují data i systémy svých firem.

Narušení IT systémů, úniky dat, zahlcení serverů, chyby v aplikacích - to jsou problémy, kterým čelí stále více firem, a čím dál tím častěji. Firmy proto potřebují dobře informované odborníky, kteří vědí, jak se bránit případným útokům a jaká rizika aktuálně hrozí.

Proto jsme velmi rádi, že máme v řadách našich lektorů takové odborníky, kteří jsou nejen dobře teoreticky vybavení, ale patří ke špičkám ve svém oboru s aktivní vazbou na celosvětové dění. Ti jsou pak schopní v rámci školení i odborných konferencí předávat opravdu cenné informace, tolik potřebné pro odborníky z praxe zahlcené každodenními problémy.

Konference TechEd-DevCon je místem, kde se každoročně setkává odborná IT veřejnost se špičkovými odborníky od nás i ze zahraničí. Na české půdě jsou tak diskutovány aktuální trendy v celosvětovém vývoji z různých oblastí IT.

Jsme velmi hrdí na to, že IT odborníci, kteří nestihnou nebo nemohou jet na konference do zahraničí, vnímají TechEd-DevCon jako stejně prestižní a kvalitní akci.

Konference TechEd-DevCon se za dobu svého konání stala fórem pro setkávání odborné veřejnosti se špičkovými IT odborníky z České republiky i ze zahraničí.

V letošním roce se účastníci konference mohou těšit například na Laurenta Ellerbacha nebo Wayna Burke, z našich odborníků budou na akci vystupovat například Michal Altair Valášek, Ondřej Ševeček, William Ischanoe, Jakub Čermák, David Gešvindr, Luboš Hoher, Vladimír Mužný, Michael Grafnetter, Kamil Roman nebo Petr Košec.

Počítačová škola Gopas již dlouhá léta působíme na poli vzdělávání, a to nejen v čistě IT oblasti.

Nabízíme i manažerské kurzy a ze zkušeností s našimi frekventanty víme, že zásady time-managementu jsou dobře známá a mnohokrát opakovaná záležitost, jejich uplatnění v praxi už tak jednoduché není. Jejich dogmatické uplatňování totiž může být dokonce až kontraproduktivní.

Daří se nám naplňovat cíl - být konferencí se skutečným technickým obsahem na světové úrovni, podle vyjádření účastníků jedinou svého druhu v Čechách. To potvrzuje i zájem o konferenci, která v loňském roce byla plně obsazená už měsíc předem, přestože kapacita je na české poměry velká.

Konference je nadstandardní i po obsahové stránce - přednášky probíhají souběžně v pěti sálech po čtyři dny.

Zvládnutí základních IT dovedností a aplikací patří k obecnému vzdělávání, učí se je již děti na základní škole. Ale pokud mají lidé své znalosti například Excelu prokázat v konkrétním testu, zjistí, že zvládnou sotva 10% požadovaných úkolů, které simulují běžný pracovní režim. Z našich zkušeností vyplývá, že 80% frekventantů si myslí, že běžné aplikace ovládá na slušné úrovni, rozumnou uživatelskou úroveň ale prokáže asi 20% lidí.

GOPAS nabízí školení jak špičkovým odborníkům - programátorům, správcům podnikových systémů a dalším IT specialistům - tak i běžným uživatelům. Právě u nich narážíme už léta na stále stejný problém - lidé v lepším případě znají základní funkce programů, které používají, ostatní řeší metodou pokus-omyl. A to už vůbec nemluvíme o nízkém povědomí o počítačové bezpečnosti.

Velmi důležité je stanovit si denní plán - a to jak časový rozvrh, tak náplň práce. Pokud to jde, nechávejte si na home office spíše činnosti, které vyžadují vyšší soustředění a nižší míru spolupráce s kolegy. Při plánování nezapomínejte na svou únavu a na pracovní dobu ostatních, pokud s nimi potřebujete na něčem spolupracovat. Klasickou domácí pastí je představa, že zvládnete práci a domácnost najednou - multitasking je opěvovaná schopnost, ale v praxi většinou vede k tomu, že dobře neuděláte ani jednu z realizovaných činností.

Předpokladem pro práci z domova je také počítačová gramotnost. Firma, která svým zaměstnancům umožňuje vzdálený přístup do podnikových dat a systémů, musí také vyřešit důkladné zabezpečení svých dat a IT infrastruktury.

Faktem je, že lidský faktor je vždy nejslabším článkem řetězce. Za většinou zneužití jak mobilních zařízení, tak i počítačů je naivita a neznalost lidí, kteří nedodržují základní pravidla.

Známé jsou například podvodné emaily nebo pronikání do SmartPhonů a počítačů přes podvodné MMS.

Důležité je nezapomenout určit si hraniční termíny, tak budete mít rychle přehled, co se opravdu vymyká kontrole a je potřeba řešit jinak. Označte si také, co je opravdu nutné udělat - pokud budete v úzkých, snadno rozhodnete, co zvládnout přednostně. Nezapomínejte na priority - stejně jako v pracovním životě i doma platí, že nejvíce času sežerou neřízené drobnosti, zejména pokud se vám do něčeho nechce.

Buďte na sebe přísní a držte se vytyčeného plánu, vrátí se vám to v dobrém a stihnete udělat mnohem více, než jste čekali. Mezi základní pravidla time managementu patří započítání dostatečné časové rezervy do každého projektu, a to v objemu cca 40% z celkové časové náročnosti.

Kromě odborných školení z oblasti IT správy, bezpečnosti a počítačových dovedností se orientujeme i na oblast manažerských dovedností.

Díky tomu, že jsme se stali partnerem společnosti ITpreneurs, manažerům s rozhodovací pravomocí můžeme nyní nabídnout autorizovaný kurz metodiky Kepner-Tregoe Foundation, která se používá jak v oblasti projektového řízení, tak při řešení problémů obecně.

Počítačová škola Gopas se postupně vypracovala na pozici jednoho z největších evropských školitelů v oblasti IT - podmínkou toho je neustálý vývoj a nabídka kurzů, která vychází vstříc potřebám IT odborníků v Čechách a na Slovensku.

Proto školení a certifikace PostgreSQL, jako světově nejvyspělejší a nezávislé open source databáze, bylo vhodným doplněním naší nabídky.

Konference HackerFest se za pouhé dva ročníky stal fórem pro setkávání IT specialistů z praxe se špičkami z oboru IT bezpečnosti a etického hackingu od nás, ale i ze zahraničí.

Účastníci na HackerFestu oceňují nejen odbornou úroveň přednášejících, ale především praktickou využitelnost nabytých zkušeností a možnost konzultovat problémy řešené v reálné praxi.

Jako největší poskytovatel IT vzdělání u nás nabízíme i mezinárodně uznávané certifikace, které prokazují kompetence IT specialistů - ať už nezávislé nebo se zaměřením na určité hardwarové a softwarové platformy.

V současné době jsme naši nabídku zahrnující Prometric, Pearson VUE a Kryterion rozšířili o nezávislé certifikace CompTIA, vycházejí z více než 30leté zkušenosti Computing Technology Industry Association (CompTIA), které velmi dobře hodnotí a uznávají zaměstnavatelé v IT oblasti po celém světě.

Můžeme neskromně konstatovat, že letošní ročník byl nejúspěšnější jak z hlediska počtu účastníků, tak jejich spokojenosti, neboť při hodnocení konference potvrdili, že pro ně znamená opravdu reálný přínos.

Oceňují zejména to, že TechEd-DevCon je fórum, kde se účastníci konference potkávají se špičkou v oblasti vývoje a správy IT systémů na platformě Microsoft, získávají informace o novinkách, ale i praktické rady k využití jednotlivých nástrojů a technologií a pro řešení konkrétních problémů.

Naše školicí centrum v Brně mělo nezaměnitelnou atmosféru danou umístěním v samém centru města, ale přestěhování do nových, moderních prostor bylo nezbytné.

Koncentrace technologických firem v Brně a okolí a zájem o technicky zaměřené pracovníky s sebou nese i zájem o školení IT dovedností, potřebovali jsme tedy rozšířit a zmodernizovat naše prostorové kapacity.

Očekáváme nástup nového typu univerzálních aplikací, které budou jednotně propojovat osobní počítače a mobilní přístroje. To bude znamenat další zjednodušení z uživatelského hlediska, stoupnou ale nároky na zabezpečení aplikací a sdílených dat.

Pro firmy je nesmírně důležité, aby správci jejich IT řešení znali nejnovější trendy ve vývoji a správě – jednak proto, aby mohli co nejlépe rozvíjet IT zázemí firem, ale také aby tušili, jakým hrozbám čelí v případě útoku na data nebo aplikace.

Jsme velmi hrdí na to, že se naše odborné konference - TechEd-DevCon i podzimní Hackerfest - těší velkému zájmu odborné veřejnosti.

Nezbytným předpokladem pro to je vysoká odborná úroveň přednášejících, ať už z řad našich školitelů, nebo špičkových odborníků, s nimiž se nám daří spolupracovat.

Kurzy Excelu pořádáme pro různé úrovně uživatelů již mnoho let a jsou nejčastěji požadovaným školením vůbec. Z našich zkušeností vyplývá, že 80% frekventantů si myslí, že Excel ovládá na slušné úrovni, rozumnou uživatelskou úroveň ale prokáže asi 20% lidí.

Před tím, než děti necháme samostatně využívat tato zařízení a pohybovat se na Internetu, doporučujeme zavést pravidla, která bude celá rodina respektovat a dodržovat.

Dodržování několika jednoduchých zásad týkajících se zabezpečení mobilních zařízení i bezpečné komunikace obecně je základem toho, aby se naše děti naučily využívat výhody mobility ve svůj prospěch a vyhnuly se úskalím, která s tím souvisejí.

Školení uživatelů programu MS Excel je již dlouhodobě nejpoptávanější z naší nabídky. Nabízíme jak proškolení uživatelů - začátečníků, tak i školení pokročilých dovedností, dále specializované kurzy pro ekonomy nebo projektové managery.

Jsme rádi, že můžeme nejen našim zákazníkům ale i jednotlivým zájemcům, nabídnout kromě možností testování Prometric a Pearson VUE i Kryterion.

Navíc rychle se rozvíjející síť KTN center zajišťuje koncovým uživatelům pohodlný přístup ke kvalitním testovacím zařízením a pokročilým metodikám prověřování znalostí.

V posledních několika letech sledujeme strmý nárůst zájmu o kurzy oblasti Office 365, zejména u kurzů zaměřených na migraci, správu a nasazení. Z tohoto trendu je patrné, že cloudové řešení Office 365 firmám vyhovuje a vyhledávají ho.

Nudné one-man-show bez zpětné vazby od posluchačů se přitom můžete snadno vyhnout. Logické a věcné argumenty podpořte těmi emociálními, vyvolejte v publiku smích trefným bonmotem, mějte po ruce nějakou zábavnou historku z natáčení. Pokud máte odvahu a cítíte, že je to vhodné, klidně si připravte dopředu nějaký malý trapas, třeba nějaké vtipné přeřeknutí. Nebo převrhněte židli s vysvětlením, že neustála tíhu vašich informací. Toto vše jsou malé situační pomůcky, které vás zlidští. Budete lidem sympatičtější a snadněji si je získáte na svoji stranu i pro Vaše téma.

Přerušte přednášku a dlouhým pohledem se zaměřte na člověka, který je přespříliš neposedný. Většinou to zabere. Pokud ne, zkuste silnější kalibr, vyzvěte jej, aby šel představit svůj názor přede všemi. O něco horší je, pokud máte v publiku posluchače, který rozporuje vaše názory. Poslechněte si je, ale nepouštějte se do tvrdé argumentace, dejte si vzájemně prostor a poté celou věc ukončete a pokračujte k dalšímu bodu své prezentace.

Nabídka zaměstnání GOPAS, a.s.