logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
Jan Hlaváček

Jan Hlaváček

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

LinkedIn

Již na začátku si EET poradna získala své uživatele, kdy jsme jejím prostřednictvím obdrželi řádově desítky dotazů týdně. Tato odezva nás utvrdila v tom, že o problematiku mají lékaři zájem a chtějí se dozvědět více informací o povinnostech plynoucích z EET.

Poradna je hojně využívána i v současnosti. Předpokládáme, že se zájem o ni ještě zvýší, a to těsně před povinností elektronicky evidovat tržby, která pro všechny lékaře začne platit od 1. 3. 2018.

V souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb vyvstává řada otázek a objevují se i nejasnosti. Proto jsme se rozhodli otevřít online poradnu, prostřednictvím které chceme lékařům odpovídat na dotazy ohledně EET a co nejvíc jim tak usnadnit vstup do nového systému. Věříme, že tato nová služba bude opravdovým bonusem.

Současně bych chtěl lékaře uklidnit, opravdu není důvod k obavám. Kvalitní dodavatelé informačních systémů jim nabídnou řešení a se zaváděním EET pomohou. Důležité je ověřit si u finančních úřadů, kdy se koho bude EET týkat.

Chceme lékařům ušetřit práci a starosti a také pomoci s přechodem na elektronickou evidenci tržeb. Propojení našich služeb a EET je logickým krokem. Evidování tržeb totiž v případě lékařů souvisí s ambulantním systémem, kde lékař zaznamenává informace pacienta včetně plateb různých poplatků.

Náš nový modul v ambulantních informačních systémech umožní lékařům elektronicky evidovat tržby a bude lékařům pomáhat se snadným přijetím EET v souladu s platnou legislativou.

Tak vysoké číslo vnímáme jako velký úspěch. Věříme, že počet odeslaných zpráv bude i nadále růst a pacientům budou tedy čím dál více nabízeny nadstandardní služby. CGMeska není pouze SMS zpráva, ale celý balíček podpůrných funkcí.

Jestliže lékař potřebuje řešit absence pacientů, připomínky k objednávkám či preventivní prohlídky nebo jenom upozornit pacienta, aby nezapomněl přijít na vyšetření na lačno, CGMesky mu poslouží jako efektivní způsob komunikace.

Lékaři následují trendy stejně jako ostatní. Elektronická komunikace jim může při jejich vytíženosti mnoho procesů ulehčit a ušetřit čas. V důsledku pak mohou mít více času na pacienta. Jemu pak lékař může elektronickou cestou zaslat výsledky z vyšetření, čímž mu zajistí přístup k jeho vlastním zdravotnickým záznamům.

Kromě ambulancí, nemocnic, radiologických oddělení a klinik systém využívají také laboratoře.

Jsme rádi, že prostřednictvím našeho portálu CGM Svět umožníme ambulantním lékařům hodnotit zdravotní pojišťovny. Jsem přesvědčen, že tento projekt pomůže jak lékařům, tak i pojišťovnám v nastavení oboustranně výhodných podmínek financování ambulancí.

Věřím, že hlasující ocení také informace, které na portálu naleznou. Druhý ročník našeho projektu má za sebou svoji první část, kdy kvalitu spolupráce se zdravotními pojišťovnami hodnotilo na 155 ředitelů nemocnic.

Lékaři hlídají u pacientů s vysokým krevním tlakem mnoho faktorů. Modul pro hypertenzi jim však dokáže významně ušetřit čas. V databázi registrovaných osob totiž vyhledá potenciální hypertoniky a automaticky je zařadí do příslušné skupiny.

Modul ASISTENT PL dokáže sám vytvořit záznamy a statistiky pacienta a vytvořit individuální plány jeho kontrol v souladu s Doporučenými postupy SVL ČLS JEP. Hypertenze v ČR byla v roce 2014 zaznamenána u přibližně 35% osob ve věku 25 - 64 let.

Samotné moduly dokáží vyhledat v databázi registrovaných osob diabetické pacienty a automaticky je zařadit do příslušné skupiny, čímž výrazně ušetří čas lékaře. Náš modul určený pro praktické lékaře, kteří ve své ordinaci pečují o nekomplikované pacienty s diabetem 2. typu, využívá již 400 lékařů.

Cílem těchto modulů je vložit praktickému lékaři do rukou vhodný nástroj, který umožňuje léčit pacienty v souladu s doporučenými postupy a efektivně provádět komplexní periodické kontroly dispenzarizovaných pacientů.

Spokojení klienti, kteří rádi využívají softwarová řešení naší společnosti, jsou pro nás na prvním místě, proto jim chceme poskytovat ty nejlepší produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Informační systémy vyvíjíme tak, aby pomáhaly vést chod ordinace s důrazem na efektivitu práce a kvalitu poskytovaných služeb. Elektronizace zdravotnictví musí lékařům přinášet především okamžitý a jasný užitek.

Daňově poradenská a auditorská kancelář v České republice. Profesionálně!
Máme produkty z minimálně 10 druhů ovoce Stálou čerstvost garantujeme destilací
Vysoce odolná a silně přilnavá lepidla pro průmysl a stavebnictví.