logo KOMIX s.r.o.
Tomáš Třmínek

Tomáš Třmínek

Key Account Manager společnosti KOMIX

LinkedIn

V prostředí QlikView je pro práci s externí Big Data infrastrukturou využita funkčnost, tzv. Direct Discovery. Jedná se o hybridní přístup, který umožňuje propojit in-memory data s daty získanými dynamickými dotazy z externích zdrojů.

Agregované výsledky dotazů jsou zaslány do objektů QlikView, aniž by byly nataženy do jeho datového modelu. Tento výsledek tak umožňuje asociativní operace se všemi daty.

Power BI Day 2018