logo Logos a.s.

Jak se stát IT zaměstnavatelem roku ?

Druhé místo ve studii Nejlepší zaměstnavatelé v ČR získala konzultační a technologická společnost Logos. Motivovanost jejích zaměstnanců je 83 %, což ji řadí na první příčku mezi IT společnostmi. Že nejde o náhodu, dokazují ocenění z posledních let (Progresivní zaměstnavatel 2006 a 2007).

Ze studie největší světové poradenské firmy v oblasti lidských zdrojů Hewitt Associates vyplývá, že průměrná motivovanost mezi ČR firmami je 48 %, u nejlepších deseti firem 71 %. Logos dosahuje 83 %. Podle interních průzkumů spokojenosti (TNS AISA) patří Logos z pohledu motivace zaměstnanců dlouhodobě mezi horních 10 % evropských firem.

"Výsledky studie Nejlepší zaměstnavatelé nás velmi těší, protože jsou potvrzením dlouhodobé strategie, zaměřené na motivaci a rozvoj našich lidí. A i když dnes s více než 500 zaměstnanci patříme k největším IT společnostem v zemi, dokážeme své lidi motivovat. Z hlediska businessu je ale nejdůležitější, že odbornost a motivovanost našich pracovníků dlouhodobě vysoce hodnotí naši zákazníci," říká Pavel Endrle, ředitel společnosti Logos.

Je zřejmé, že motivovaní zaměstnanci přinášejí společnosti lepší obchodní výsledky. Nejlepší zaměstnavatelé už ale pochopili, že si motivaci pracovníků nekoupí vyšší mzdou nebo velkolepými benefity. Vsadili na to, aby lidé cítili uznání a neformální ocenění své práce. Aby měli možnost osobně i kariérně růst a i přes velký tlak na výkon a efektivitu zůstala v týmech přátelská a otevřená firemní kultura. Motivace pracovníků u nejlepších zaměstnavatelů je proto o 23 % větší, než je průměr trhu. Zároveň mají o polovinu nižší fluktuaci na manažerských pozicích a také nemocnost je nižší než průměr.

Logos patří mezi nejrychleji rostoucí firmy ve střední a východní Evropě a proto i možnosti kariérního růstu jsou mimořádné. "Investujeme hodně času i prostředků do dlouhodobých rozvojových programů pro talenty. A ty zaměřujeme nejen na tvrdé odborné znalosti. Našim lidem přispíváme ročně až 100 tisíci korun na jejich rozvoj, každému poskytujeme 14 placených dní na vzdělávání a 80 % našich seniorních specialistů se pravidelně účastní odborných zahraničních konferencí. Pozoruhodné je, že více než třetině nově příchozích pracovníků Logos doporučili naši zaměstnanci. Jasně se tím potvrzuje, že zázemí a profesionalitu velké firmy ve spojení s individuálním přístupem a přátelskou, neformální atmosférou si lidé vysoce cení. I to dělá Logos na IT trhu jedinečným," dodává Jana Schiffnerová, ředitelka lidských zdrojů společnosti Logos.

O soutěži Nejlepší zaměstnavatelé ČR

Tuto studii provádí už pátým rokem poradenská firma Hewitt Associates, která je největší mezinárodní poradenskou a outsourcingovou firmou na světě a zabývá se problematikou řízení lidských zdrojů. Hewitt Associates vybírá nejlepšího zaměstnavatele podle několika kritérií. Nejdůležitější jsou takzvaná »míra motivovanosti«, která z anonymního průzkumu mezi zaměstnanci určuje procento lidí, jejichž priority jsou shodné s cíli firmy, a »míra souladu«, popisující vztah mezi potřebami zaměstnanců a personální politikou firmy.

Článek Logos a.s. ze dne 23. dubna 2008 - středa

Další články od Logos a.s.