logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Řešení PROXIO CES eviduje smlouvy obcí s rozšířenou působností v jednotlivých stádiích přípravy - tedy nejen smlouvy, plní litery zákona 340/20115 Sb., o registru smluv a nabízí i další nadstandardní uživatelské možnosti.

Řešení PROXIO podpoří uživatele jak při přípravě smlouvy před jejím zveřejněním, v oblasti anonymizace dokumentů, tak i v oblasti samotného zveřejnění smlouvy - a to zveřejněním nejen do Registru smluv, ale i na webové stránky úřadu.

Hlavní výhody:

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, byl publikován ve sbírce zákonů dne 14. 12. 2015 a nabývá účinnosti dne 1. 7. 2016. Ustanovení § 2 zákona o registru smluv ukládá vyjmenovaným subjektům zveřejňovat veškeré soukromoprávní smlouvy, na něž se nevztahuje § 3, a to do Registru smluv (portál veřejné správy) jakožto do nového informačního systému veřejné správy. Zjednodušeně řečeno musejí obce s rozšířenou působností uveřejňovat všechny smlouvy, které přesáhnou hodnotu 50000 Kč.

Řešení PROXIO disponuje

Nástrojem pro anonymizaci smlouvy

Kontrolou smlouvy před zveřejněním

Funkčností zveřejnění smlouvy

Kontrolou zveřejněné smlouvy

Zrušením zveřejněné smlouvy

Nový Registr smluv jako informační systém veřejné správy

Z vyhlášení veřejné zakázky na dodávku programového vybavení Informačního systému registru smluv Ministerstvem vnitra ČR ze dne 2. 3. 2016 vyplývá, že se celkově změní požadovaná struktura dat, kterou bude nový Registr smluv schopen přijmout, a to včetně změn v další funkčnosti Registru smluv (oproti stávajícímu a dosud používanému Registru smluv).

Přestože je předpokládaný termín spuštění nového Registru smluv 25. 6. 2016, není v tuto chvíli jasné, kdy se nový Registr smluv fakticky zprovozní, a především kdy Ministerstvo vnitra zveřejní nové požadované struktury dat, které bude nový Registr smluv umět přijímat.

Až po jejich finálním zveřejnění bude možné, aby na tyto změny reagovali dodavatelé primárních agendových systémů a již funkční a připravené rozhraní změnili.

MARBES CONSULTING s.r.o. celou situaci ohledně Registru smluv a samotného zákona č. 340/2015 Sb. detailně monitoruje a integrační rozhraní na Registr smluv přizpůsobí změnám v co nejkratší době po uveřejnění struktur nového Registru smluv.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 14. dubna 2016 - čtvrtek

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

GDPR Compliance