logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Informace se tak do IS úřadu dostávají přímo v místě jejich vzniku, pracovník je může na místě vyhodnotit a adekvátně reagovat. To kromě výrazného zvýšení efektivity přináší i omezení chybovosti při následném přenášení zaznamenaných dat až v kanceláři.

Potřebujete detailní informace o tom, co se děje na území spravovaném vaším úřadem? Potřebujete mít odkudkoli přístup k evidencím i registrům, které využíváte při své práci? Chcete efektivně pracovat nejen v kanceláři, ale i mimo úřad? Řešením je využití informačního systému úřadu přímo v terénu.

Aby byla práce s mobilní aplikací v terénu skutečně efektivní, je potřeba splnit další požadavky. Aplikaci musí být možné snadno a standardně nainstalovat. Musí být zajištěna bezpečnost dat. Každý pracovník smí mít přístup jen do svých aplikací a funkčností a aplikace musí zajistit jednotné přihlášení (autentifikaci a autorizaci).

Administrace systému musí být jednotná a centralizovaná. Aplikace musí umožnit využití vlastností mobilního zařízení, které ho odlišují od kancelářského počítače - zejména se jedná o fotoaparát pro pořízení fotodokumentace a zjišťování polohy prostřednictvím GPS.

Řešení všech těchto požadavků přináší mobilní aplikace Terénní město, součást multiagendového informačního systému PROXIO.

Jednoduchá instalace

Instalace aplikace do mobilního zařízení je velmi jednoduchá. Mobilní aplikaci je možné standardně nainstalovat z oficiálních zdrojů, např. pro Android z obchodu Google Play. V mobilním zařízení tak není třeba povolovat instalaci z cizích zdrojů.

Druhým krokem je konfigurace mobilní aplikace pro přístup k aplikačnímu serveru konkrétního úřadu. Ta je v maximální míře automatizovaná, takže uživateli stačí fotoaparátem sejmout QR kód, který obsahuje všechny informace potřebné pro připojení.

Z důvodu zabezpečení musí následně každému novému mobilnímu zařízení povolit přístup administrátor systému. Posledním krokem je přihlášení uživatele do aplikace pomocí standardních přihlašovacích informací.

Teprve na základě tohoto přihlášení získává uživatel přístup do konkrétních agend. Zpřístupněné agendy už nevyžadují další přihlášení.

Centrální správa a bezpečnost

Mobilní zařízení, které má povolen přístup do informačního systému úřadu, může být svěřeno jednomu pracovníkovi nebo může být sdíleno v různý čas různými pracovníky. Konkrétní aktuálně dostupné agendy odpovídají oprávněním právě přihlášeného pracovníka.

Přístup k informačnímu systému řídí centrálně administrátor. Ten může povolit i zakázat přístup konkrétního uživatele nebo konkrétního zařízení do informačního systému. Díky dvouúrovňovému ověření - identifikaci mobilního zařízení a autentifikaci uživatele - je možnost neautorizovaného přístupu minimalizována i v případě ztráty nebo krádeže mobilního zařízení.

Administrátor systému může také povolit nebo zakázat přístup do informačního systému mimo pracovní dobu. Tím je minimalizováno riziko zneužití přístupu pracovníky úřadu.

Komunikace mobilní aplikace s aplikačním serverem používá zabezpečené připojení. Veškeré přístupy jsou logovány.

Agendy napříč úřadem

Prostřednictvím mobilní aplikace mohou být zpřístupněny agendy z mnoha různých oblastí činnosti úřadu. Mobilní aplikace může poskytovat data pro identifikaci psů včetně kontroly zaplacení příslušných poplatků, kontrolu záborů, dokumentaci výmolů na vozovkách a chodnících, zjišťování stavu a dokumentaci závad na občanské vybavenosti, kontrolu parkování a další.

Mobilní aplikace dokáže zprostředkovat přístup do základních registrů, registru přestupků (ISEP), Centrálního registru vozidel (CRV), registru osob v pátrání, registru odcizených vozidel a dalších.

Podpora práce v terénu

Pro komfortní a efektivní práci v terénu poskytuje mobilní aplikace podporu rozpoznávání registračních značek automobilů včetně automatizovaných kontrol v návazných evidencích, dále automatizované pořizování fotodokumentace, videodokumentace a tisk na bezdrátově připojené termotiskárně.

Aplikace zároveň zaznamenává polohu zařízení v čase a umožňuje tak monitorovat pohyb pracovníka v terénu.

Analytické výstupy

V terénu nasbíraná data je možné analyticky zpracovávat. Pomocí teplotních map systém umožňuje vizualizovat např. pohyb pracovníků, výskyt přestupků na sledovaném území, množství hlášení závad na komunikacích a občanské vybavenosti a podobně.

Nad datovou základnou lze vytvářet i další grafy a statistiky, např. sledovat trendy množství závad ve vztahu k investicím do komunikací a občanské vybavenosti.

Další články k tématům - agenda - automatizace - bezpečnost - CRV - fotoaparát - GPS - ISEP - přestupky - registr - úřad - vizualizace

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 9. května 2018 - středa

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO