logo MARBES CONSULTING s. r. o.

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Metodický a vzdělávací portál ELOGIO pomáhá firmám a organizacím výrazně ulehčit problematiku vzdělávání zaměstnanců. K dispozici jsou vždy aktuální informace pro různé odborné oblasti, užitečné dokumenty i školicí materiály.

Trendy dnešní doby jasně ukazují na skutečnost, že znalosti a dovednosti lidí zcela nezbytně patří k firemnímu bohatství a vzdělaní lidé jsou též součástí know-how firmy. Pouze vzdělaní a vysoce kvalifikovaní lidé, kteří neustále obnovují a rozšiřují své znalosti, mohou být firmě užiteční ve směru úspěšnosti a konkurenceschopnosti. Uvědomění si skutečnosti, že v oblasti vzdělávání zaměstnanců firma není dokonalá, je prvním krokem pro vybudování moderního systému vzdělávání v komerční firmě.

Nejen v České republice, ale i v zahraničí poslední dobou sílí potřeba zavádění efektivních a moderních forem vzdělávání, jako je e-learning či další multimediální formy, které řeší nebo podporují tyto vzdělávací aktivity.

E-learning má podobně jako další typy vzdělávání své specifické přínosy a handicapy. Vnímáme-li však e-learning jako efektivní využívání informačních technologií ve vzdělávání, můžeme hovořit o nových možnostech, které lze ve vzdělávání plně využít.

Standardní vzdělávání pod vedením zkušených i méně zkušených lektorů existuje již celou řadu let a pro určité oblasti bude bezpochyby nezastupitelné i v budoucnosti. Stejně jako elektronické formy vzdělávání má však své výhody a nevýhody.

E-learning usiluje o eliminaci těchto nedostatků a přijatelným sjednocením klasických metod a e-learningu je možné dosáhnout poutavého, adresného a interaktivního procesu zasazeného do každodenního života. I pro oblast vzdělávání je osobní kontakt velmi důležitý a nenahraditelný, tímto způsobem lze významně zkrátit dobu školení a snížit tak náklady potřebné na vzdělávání nebo alespoň zajistit jejich efektivní využívání.

"Problematika vzdělávání zaměstnanců je v mnoha českých i zahraničních komerčních firmách, ale i státních a veřejných institucích stále opomíjena, případně řešena občasným vysláním zaměstnanců na školení. MARBES CONSULTING poskytuje široké spektrum vzdělávacích služeb včetně akreditovaných vzdělávacích programů podle § 31 pro příslušný druh prohlubování kvalifikace úředníků ve veřejné správě (zákon č. 312/2002 Sb.) a nabízí kvalitní e-learningové a odborné kurzy na vzdělávacím portálu ELOGIO, který se specializuje zejména na problematiku procesního a projektového managementu," říká Marian Kudela, ředitel divize elektronického vzdělávání ELOGIO.

Moduly vzdělávacího portálu ELOGIO:

ELOGIO je jednoduché na obsluhu, administraci i provoz a umožňuje snadné vyhledání a objednání požadované vzdělávací aktivity. Vzdělávací portál disponuje samozřejmě týmem zkušených projektových manažerů, procesních analytiků a odborných lektorů s patričnou certifikací.

Přehled základních funckcí vzdělávacího portálu:

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 17. prosince 2015 - čtvrtek

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.