logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Otevřené město Liberec

Společnost Marbes consulting se jako subdodavatel podílela na projektu Otevřené město Liberec, který rozšířením informačního systému Magistrátu statutárního města Liberec o nové funkcionality, zkvalitnil komunikaci úřadu s občany města.

Podařilo se zelektronizovat a tím i zefektivnit procesy uvnitř úřadu, zároveň se návštěvníkům webu rozšířily možnosti interakce. Širšímu využívání moderních nástrojů komunikace občanů s úředníky nyní v Liberci brání už jen legislativa.

Projekt Otevřené město Liberec byl realizován v roce 2015 s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj a zahrnoval několik částí:

Části projektu:

Společnost Marbes consulting se na projektu podílela dodávkou řešení v oblasti Back office úřadu, kde bylo cílem zjednodušit komunikaci s občany, zefektivnit procesy úřadu a v neposlední řadě zkvalitnit správu a podporu IT. Významnou součástí byla implementace modulu Stížnosti, petice, poskytování informací, což zajistilo přehlednou evidenci všech informací k jednotlivým případům s automatizovanou kontrolou termínů.

Dále byla rozšířena funkcionalita vazby mezi agendovým systémem PROXIO a spisovou službou e-Spis, čímž se zvýšila efektivita činností spojených s vedením agend. O nové funkce a další možnosti integrace bylo rozšířeno také Kompetenční centrum, které je dnes možné využívat pro více organizací.

"Společnost Marbes consulting byla jedním ze subdodavatelů projektu Otevřené město Liberec financovaného z peněz Evropské unie. Vzájemná spolupráce tedy probíhala v jasně vymezených mantinelech platné legislativy a podmínek poskytovatele dotace a průběh konkrétních prací a činností byl vždy v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. Kvalitu odvedené práce je možno hodnotit pozitivně a její výsledek celkově naplnil naše očekávání. Největší přidanou hodnotou realizovaného projektu je pro nás vyšší míra elektronizace procesů uvnitř úřadu, která má v konečném důsledku samozřejmě dopad také navenek směrem k občanům. Nasazením softwarového nástroje zároveň došlo k zafixování pracovních procesů a tím i k úspoře času a nákladů," hodnotí spolupráci Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí oddělení řízení procesů a informatiky Magistrátu statutárního města Liberec.

Otevírání veřejné správy občanům je dnes nevyhnutelným trendem. Chytré mobilní telefony usnadnily získávání informací ve všech sférách života a je logické, že interaktivní elektronickou komunikaci občané a firmy očekávají také ve vztahu s úřadem. V Liberci se proto na zlepšení interakce s občany dále pracuje.

"V letošním roce jsme pro veřejnost připravili nové webové stránky v duchu aktuálních ICT trendů. Ve spojitosti s projektem Otevřené město Liberec se nám podařilo do webových stránek zakomponovat některé funkcionality, které by mohly zvýšit interakci občan - úředník, například vybrané elektronické formuláře, on-line objednávání svateb, Dashboard - město v číslech, průběh vyhotovení dokladů, podněty a připomínky nebo žádosti o informace," vypočítává Zbyněk Vavřina, který za největší překážku v dosažení vyšší míry elektronické komunikace pokládá platnou legislativu.

"Procesy ve veřejné správě jsou svázány legislativou tak, že cesta k vyšší míře elektronizace je velmi trnitá a v mnoha případech prakticky nemožná," vysvětluje. Naopak veřejnost je podle něj na komunikaci elektronickou formou již dnes dobře připravena.

"Vždyť v komerční sféře se tak děje již v daleko vyšší míře, ať už jde o e-shopy, elektronické bankovnictví, rezervace zájezdů, hotelů aj. Myslím, že každý občan přivítá možnost vyřídit si svůj požadavek z domova prostřednictvím internetu," je přesvědčen Zbyněk Vavřina.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 10. listopadu 2016 - čtvrtek

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO

Chraňte svá data v cloudovém řešení na míru