logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Marbes consulting věnuje významu kybernetické bezpečnosti velkou pozornost a aplikuje prozíravý bezpečnostní přístup k provozování a budování nové informační infrastruktury a vývoji nových informačních systémů.

Význam kybernetické bezpečnosti roste spolu s mírou závislosti na informačních a komunikačních technologiích stejně rychlým a dynamickým způsobem jako rozvoj informační společnosti. Proto je třeba aplikovat prozíravý bezpečnostní přístup k provozování a budování nové informační infrastruktury i k vývoji nových informačních systémů.

Marbes consulting poskytuje svým partnerům tyto služby:

Výhodou nabízených řešení je standardizace v oblasti kybernetické bezpečnosti a ICT. Získáte přehled o nových legislativních povinnostech a budete lépe připraveni k čerpání dotací pro financování kybernetických bezpečnostních aktivit. Pozitivní přínosy má už samotné zavedení dohledových a analytických nástrojů.

Usnadníme vám realizaci potřebných změn v organizační i procesní oblasti, nastavení nové hierarchie, kompetencí a odpovědností, stejně jako úpravy stávajících procesů a dokumentů a průběžnou aktualizaci bezpečnostních dokumentací.

Kybernetický prostor versus právo

Kybernetický prostor nemá právní subjektivitu, není subjektem práva a dokonce není ani právní skutečností nezávislou na lidském chování. Tomuto specifiku také odpovídají související dění v kybernetickém prostoru, ve kterém neplatí žádná vynutitelná pravidla. Zde pracují a v případě potřeby spolu prostřednictvím elektronických komunikací komunikují informační systémy, jednotlivé počítače i počítačové sítě. Jsou zde zpracovávány, vyměňovány a ukládány informace, vytvářena, sdílena, modifikována či přenášena data v elektronické podobě.

Subjekty, které se v tomto prostoru pohybují, zde vystupují pod identitami, které mohou být chráněnými údaji odpovídajícími definici osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zajištění kybernetické bezpečnosti a eliminace kybernetických hrozeb je do budoucna jednou z nejzávažnějších výzev pro další rozvoj společnosti.

Definice bezpečnosti informací

Bezpečnost informací vychází ve své definici z významu tohoto pojmu v odvětví informačních věd a týká se důvěrnosti (tj. diskrece), jednoty (tj. integrity) a dostupnosti informace. Pojem se netýká obsahu informace, ale pouze funkčnosti prostředí, v němž je informace tvořena, zpracovávána, uchovávána a komunikována.

Řešené oblasti

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 4. listopadu 2016 - pátek

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO

M-Files - Document Management System