logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Marbes consulting věnuje významu kybernetické bezpečnosti velkou pozornost a aplikuje prozíravý bezpečnostní přístup k provozování a budování nové informační infrastruktury a vývoji nových informačních systémů.

Význam kybernetické bezpečnosti roste spolu s mírou závislosti na informačních a komunikačních technologiích stejně rychlým a dynamickým způsobem jako rozvoj informační společnosti. Proto je třeba aplikovat prozíravý bezpečnostní přístup k provozování a budování nové informační infrastruktury i k vývoji nových informačních systémů.

Marbes consulting poskytuje svým partnerům tyto služby:

Výhodou nabízených řešení je standardizace v oblasti kybernetické bezpečnosti a ICT. Získáte přehled o nových legislativních povinnostech a budete lépe připraveni k čerpání dotací pro financování kybernetických bezpečnostních aktivit. Pozitivní přínosy má už samotné zavedení dohledových a analytických nástrojů.

Usnadníme vám realizaci potřebných změn v organizační i procesní oblasti, nastavení nové hierarchie, kompetencí a odpovědností, stejně jako úpravy stávajících procesů a dokumentů a průběžnou aktualizaci bezpečnostních dokumentací.

Kybernetický prostor versus právo

Kybernetický prostor nemá právní subjektivitu, není subjektem práva a dokonce není ani právní skutečností nezávislou na lidském chování. Tomuto specifiku také odpovídají související dění v kybernetickém prostoru, ve kterém neplatí žádná vynutitelná pravidla. Zde pracují a v případě potřeby spolu prostřednictvím elektronických komunikací komunikují informační systémy, jednotlivé počítače i počítačové sítě. Jsou zde zpracovávány, vyměňovány a ukládány informace, vytvářena, sdílena, modifikována či přenášena data v elektronické podobě.

Subjekty, které se v tomto prostoru pohybují, zde vystupují pod identitami, které mohou být chráněnými údaji odpovídajícími definici osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zajištění kybernetické bezpečnosti a eliminace kybernetických hrozeb je do budoucna jednou z nejzávažnějších výzev pro další rozvoj společnosti.

Definice bezpečnosti informací

Bezpečnost informací vychází ve své definici z významu tohoto pojmu v odvětví informačních věd a týká se důvěrnosti (tj. diskrece), jednoty (tj. integrity) a dostupnosti informace. Pojem se netýká obsahu informace, ale pouze funkčnosti prostředí, v němž je informace tvořena, zpracovávána, uchovávána a komunikována.

Řešené oblasti

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 4. listopadu 2016 - pátek

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů