logo MARBES CONSULTING s. r. o.

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

MAPIIO je integrační systém úřadu pro prezentaci agendových a provozních dat v mapových podkladech, který umožňuje katalogizaci, kategorizaci a sdružování dat s popisnými a místopisnými údaji ze všech relevantních systémů úřadu.

Stále více údajů v informačním systému organizace si žádá setřídění a kategorizaci jednotlivých agend. Také z důvodu současného trendu transparentnosti chodu a jednání úřadu je žádoucí efektivní a přehledná prezentace dat uvnitř i vně směrem k občanům.

Modul MAPIIO primárně pracuje s mapami a slouží jako integrační platforma, pro přehlednou prezentaci agend v mapových podkladech. Nejedná se o náhradu geografického informačního systému (GIS), ale o platformu dodávající chybějící či nový rozměr komplexního řešení každého úřadu či organizace. Tato platforma umožňuje přehledné zobrazení relevantních dat v mapách a i práci v mapových podkladech s dopadem do okolních systémů.

Díky svému otevřenému aplikačnímu rozhraní je určena nejen jako doplněk IS PROXIO či IS POLIXIS, ale také pro programové vybavení organizace mimo tyto systémy, které mohou předávat data pro prezentaci v mapách ve vysokém měřítku a vysokém rozlišení.

Co se děje v našem okolí 

Jedním z klíčových přínosů řešení MAPIIO je možnost prezentovat ucelená data ve formě map do portálových řešení organizace. Řešení lze využít například pro prezentaci agendy Veřejných shromáždění, kde lze v rámci obce zobrazovat místa konání veřejných shromáždění včetně informací o účelu, délce konání případně trasu průvodu.

Ve větších obcích lze takto prezentovat například i změny tras městské hromadné dopravy nebo místa konání významných kulturních akcí, závodů či jiných sportovních mítinků. Podobným způsobem je možné prezentovat také záměry výstavby s údaji o konkrétních lokalitách, účelu výstavby i subjektech v záměrech vystupujících.

Další, nikoliv však poslední možností je možnost prezentace tržních míst včetně jednotlivých prodejních míst a poskytovat tak občanům informace prostřednictví portálu organizace údaje o místech konání významných trhů, provozních dobách či dalších užitečných informací jako jsou například nájemní smlouvy, pasporty a další.

Snadná práce s daty

Práce s agendami a evidencemi je díky úplné integraci do systému PROXIO velmi snadná. Řešení je součástí systému s plnou podporu systémového rozhraní čili dochází k online komunikaci řešení MAPIIO se zbývající částí informačního systému. Pracovník nemusí přecházet mezi aplikacemi, vše co potřebuje má k dispozici v rámci jediného aplikačního klienta.

MAPIIO těží informace především z lokální kopie dat katastru nemovitostí (registr nemovitostí IS PROXIO) nebo prostřednictvím rozhraní přímo z ISZR nebo Registru územní identifikace adres nemovitostí.

Další možností je online získávání informací z portálu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Pokud chce pracovní správního odboru zadat údaje o veřejném shromáždění, díky MAPIIO je to snadné, v agendové části zaeviduje veškerá nezbytná data a záložce mapa zakreslí díky intuitivnímu ovládání místo shromáždění popřípadě trasu průvodu.

Po uložení je vše hotovo. Záznam o shromáždění je na svém místě jak v agendovém systému, tak v příslušné oblasti MAPIIO ke zveřejnění. Je to opravdu velice snadné.

Kde se to zastaví

Současným trendem je centralizace aplikačních řešení do jediného systému, který bude poskytovat komplexní ucelené údaje o agendách, evidencích a záměrech. Řešení MAPIIO efektivně doplňuje portfolio informačního systému tak, aby bylo možné zpracovávat i prezentovat data prakticky v neomezeném množství.

Kde se to zastaví? To je obtížná otázka s nejasnou odpovědí. Díky podpoře všech standardizovaných zobrazovacích formátů a skutečnosti, že mnoho úřadů a registrů je stále více digitalizováno, je velice pravděpodobné, že možnosti rozšiřování řešení jsou na počátku své cesty a teprve budoucnost ukáže, jak daleko integrace všech dat pokročí.

Marbes consulting drží krok s moderními trendy v informačních technologiích a dále poskytuje nadstandardní služby a vyvíjí řešení, která jsou cílena v souladu s potřebami úřadů a organizací pro maximálně efektivní práci a transparentní činnosti.

Další články k tématům - digitalizace - GIS - katastr - kategorizace - MAPIIO - mapy - registr - úřad

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 28. prosince 2015 - pondělí

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO