logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Větší transparentnost vůči občanům, napojení na IS Základních registrů a zjednodušení evidence a administrativy v sociální oblasti. Tři projekty s těmito cíli v loňském roce úspěšně proběhly na MěÚ Příbram, který využívá IS PROXIO již desátým rokem.

Zveřejňování smluv je významným krokem v cestě za transparentní veřejnou správou. V Příbrami proto na podzim 2015 přistoupili k realizaci projektu Elektronická anonymizace dokumentů smluv a jejich následné zveřejnění. Řešení společnosti MARBES CONSULTING rozšířilo již implementovanou a také uživateli využívanou agendu Centrální evidence smluv, která podporuje evidenci dokumentů, označuje smlouvy k anonymizaci nebo zveřejnění a také poskytuje data formou exportu pro další využití.

"Stěžejní částí realizace byla nejen implementace nástroje pro samotnou anonymizaci dokumentů v elektronické podobě, ale také implementace možnosti zveřejnění smluv na webovém portálu Města Příbram nebo Portálu veřejné správy. Občan nyní může získávat informace o smlouvách bez nutnosti osobní návštěvy, například jen zadáním klíčových slov pro vyhledání konkrétní smlouvy do prostředí internetového prohlížeče. Městský úřad má naopak zajištěn intuitivní nástroj pro anonymizaci a současně může plně zautomatizovat proces zveřejňování smluv, a to včetně garance souladu procesů s platnou legislativou," popisuje vedoucí Odboru informačních technologií MěÚ Příbram Ing. Jan Drozen, který oceňuje, že se celý projekt podařilo realizovat přesně podle nastaveného plánu, bez nutnosti posunů termínů nebo požadavků na vícepráce.

Společnost MARBES CONSULTING se jako subdodavatel podílela také na napojení MěÚ Příbram na Informační systém Základních registrů (ISZR), a to v rámci Výzvy 22 IOP a projektu "Město Příbram - služby uživatelům ICT". Cílem bylo vytvořit jednotné přístupové rozhraní k ISZR pro stávající systémy a aplikace, které vyžadují přístup k ISZR a jsou provozované v rámci MěÚ Příbram. Samozřejmostí a současně důsledně monitorovaným požadavkem bylo kompletní zabezpečení včetně správy a evidence uživatelských přístupů.

Implementace proběhla dle striktně nastavených pravidel pro projekty realizované za finanční podpory EU. Vedle nastavení jednotného rozhraní pro přístup k ISZR byly úspěšně napojeny také agendy Místní poplatky ze psů a Poplatky za komunální odpad komplexního systému PROXIO.

Do třetice se v loňském roce na MÚ Příbram podařilo rozšířit řešení PROXIO úspěšnou implementací informačního systému agend sociální oblasti. Realizaci předcházelo jednání s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví a důkladná analýza, která odhalila skutečné potřeby uživatelů.

"Analýza zjistila, že program může nahradit nejednotný a zastaralý způsob vedení jednotlivých agend odboru, ale že je třeba řešení přizpůsobit individuálním požadavkům tak, aby se dosavadní administrativní praxe v jednotlivých agendách nemusela zcela a zásadně měnit. To se skutečně daří, postupně jsme do programu zapracovali například vlastní šablony," popisuje Mgr. Robert Dikan, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram.

Projekt zahrnoval oblast centrální evidence ohrožených dětí, která řeší dlouhodobý přehled o ohrožených dětech, o procesu řešení jejich situace, o výchovných opatřeních jak ze strany místně příslušného úřadu, tak podáním návrhů soudu, stejně jako problematiku náhradní rodinné péče včetně rejstříků dětí vhodných k osvojení a dětí vhodných ke svěření do pěstounské péče.

Oblast sociální prevence a pomoc zahrnuje evidenci osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. V oblasti sociálních služeb lze evidovat sociální pohřby, klienty sociálního pracovníka, opatrovnictví fyzické osoby, zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, stanovení úhrad za stravu a péči nebo vydání parkovacích průkazů ZPO.

Součástí dodávky byla také analýza zdrojových dat, definice rozsahu a samotná migrace dat vybraných rejstříků. Úspěch realizace projektu byl podpořen dodržením navrženého postupu implementačních prací včetně instalace a konfigurace systému na testovacím prostředí, školení uživatelů, testovacího provozu, přechodu do produktivního provozu a dále do režimu podpory systému.

"Odstraňují se archaické způsoby evidence, pracovníci s programem aktivně pracují a většinou jej hodnotí kladně. Mají možnost vkládat záznamy o práci s klienty a bez toho, aby měli k dispozici listový spis, se mohou seznámit s jednotlivými kroky pracovníků, s nimiž na případu spolupracují. Program umožnil také zrušit některé pomocné evidence, které jsme vedli sešitově nebo v excelových tabulkách. Nyní se za aktivní spolupráce odborných konzultantů firmy MARBES CONSULTING učíme ještě lépe využívat všechny možnosti, které program nabízí. S ohledem na vznik nových agend a vývoj stávajících předpokládáme jeho další uživatelský rozvoj," pochvaluje si přínos projektu Robert Dikan.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 12. dubna 2016 - úterý

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO

Stáhněte si ZDARMA zkušební verzi systému M-Files